Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Hóa học 11 Bài 10. Photpho

4bd31365f574f156cd3593e4bf90de10
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2017-08-31 21:10:30 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 237 | Lượt Download: 1 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ô: 15 Nhóm: VChu kì: hình e: [Ne]3sấ 23p 3I. Tính ch líấ ậCh ….., màu …... ấCh …., màu …..ấT di Pứ ệ4 Polime Pn Không tan trong c.ướKhông tan trong cướR đcấ Không đcộB cháy 40ố oCB cháy 250ố oCPhát quangKhông phát quangC trúcấTính đcộTính tanNhi sôiệ ộPhát quangPhotpho tr ngắ Photpho đỏ250 oC, không có không khíto, không cókhông khíH ơPhotphoLàm lnhạ I. Tính ch líấ 49006E680001­ Photpho tr ng ho đng photpho đ.ắ Photpho th hi tính kh và tính oxi hóa.ể ­3 +3 +5Tính oxi hoáTính oxi hoá Tính khửTính khửP0 +2 ­30t3 23Ca+2P Ca P Canxi photphua )03 23 2tZn Zn P  +2 ­3(k photphua)ẽPhotphin đcấ ộ3 32Zn +6H 3Zn OH +2PH a/ Tác ng đn ch t: ấa/ Tác ng đn ch t: phi kim ho ạđng:ộ O2 Cl2 S…. +3 (điphotpho trioxit) +50 +5 (điphotpho pentaoxit)D oxiưD oxiư0t2 34P+3O 2P O02 54 2tP O Thi oxiếThi oxiế0 +30 +3 (photpho triclorua) +50 +5 (photpho pentaclorua)02 52 2tP Cl PCl 02 32 2tP Cl PCl Thi cloếDư cloDư clob/b/ TTác dụng với hợp chất ác dụng với hợp chất có tính oxi hoá mạnh như KClO3 KNO3 HNO3 H2 SO4 ….0 +5 +5 +403 đ3 25 5tP HNO PO NO O  0 +5 +5 ­103 56 5tP KClO KCl 