Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Hóa học 10 Bài 7. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học (1)

2ec5e6e75035e6d62152e47d6868b7af
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2017-09-04 10:14:50 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 216 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Héi ThiTRƯỜNG THCS NGHĨA KỲĐỐ VUI ĐỂ HỌC VÀ CHUNG KẾT TIẾNG HÁT DÂN CA TOÀN TRƯỜNGTRÒ CHƠIRUNG CHUÔNG VÀNG LuËt ch¬i* Sau khi nghe câu hỏi mỗi thí sinh dự thi có 15 giây suy nghĩ và giây để đưa ra đáp án• Hết 20 giây các thí sinh đồng loạt nâng đáp án cho hội đồng trọng tài, nếu sai thì nhanh chóng tự giác rời khỏi sàn thi đấu, chờ đợi cứu trợ từ thầy cô.• Khi chỉ còn thí sinh trên sàn thi đấu thì sẽ được quyền đưa phao cứu trợ thêm lần, CĐV sẽ giúp bằng cách ghi vào giấy, gấp máy bay ném cho thí sinh chỉ bắt đầu tính từ câu 20 đến câu 29)* Nếu bị trọng tài phát hiện gian lận trong khi làm bài thì thí sinh đó bị huỷ bỏ đáp án và rời khỏi sàn đấu vĩnh viễn* Đối với khán giả thì phải tuyệt đối giữ trật tự trong thời gian 15 giây suy nghĩ và không được nhắc câu trả lời (Nếu bị phát hiện thì giáo viên chủ nhiệm sẽ hạ một bậc hạnh kiểm trong học bạ)Câu hỏi 1HomeDa trắng muốtRuột trắng tinhBạn với học sinhThích đầu vào bảng( là cái gì?)(Gâ phÝm ENTER ®Ó xem ®¸p ¸n) 15 15 gi©y gi©y b¾t b¾t ®Çu®Çu01s 02s 03s 04s 05s 06s 07s 08s 09s 10s 11s 12s 13s 14s 15s §· §· hÕt hÕt 15 15 gi©ygi©yviên phấnCâu hỏi 2Home Hai đồ vật nào được in trên lá cờ của Đảng ta?(Gâ phÝm ENTER ®Ó xem ®¸p ¸n) 15 15 gi©y gi©y b¾t b¾t ®Çu®Çu01s 02s 03s 04s 05s 06s 07s 08s 09s 10s 11s 12s 13s 14s 15s §· §· hÕt hÕt 15 15 gi©ygi©ybúa và liềmCâu hỏi 3Home Công cụ sản xuất đầu tiên của người Nguyên Thủy là chất liệu gì? (Gâ phÝm ENTER ®Ó xem ®¸p ¸n) 15 15 gi©y gi©y b¾t b¾t ®Çu®Çu01s 02s 03s 04s 05s 06s 07s 08s 09s 10s 11s 12s 13s 14s 15s §· §· hÕt hÕt 15 15 gi©ygi©yĐáCâu hỏi 4Home Về mùa lạnh, khi chạm tay vào mặt bàn làm bằng kim loại ta cảm thấy lạnh hơn so với khi chạm tay vào mặt bàn làm bằng gỗ. Tại sao?(Gâ phÝm ENTER ®Ó xem ®¸p ¸n) 15 15 gi©y gi©y b¾t b¾t ®Çu®Çu01s 02s 03s 04s 05s 06s 07s 08s 09s 10s 11s 12s 13s 14s 15s §· §· hÕt hÕt 15 15 gi©ygi©yVì kim loại dẫn nhiệt hơn gỗ.Câu hỏi 5HomeHãy xem đoạn video clip sau.( học sinh xem xong) đọc câu hỏi(Gâ phÝm ENTER ®Ó xem ®¸p ¸n)Câu hỏi 5Home Đảng cộng sản Việt Nam được thành lập vào ngày tháng năm nào? A. 2/3/1930B. 3/2/1930C. 3/2/1931 (Gâ phÝm ENTER ®Ó xem ®¸p ¸n) 15 15 gi©y gi©y b¾t b¾t ®Çu®Çu01s 02s 03s 04s 05s 06s 07s 08s 09s 10s 11s 12s 13s 14s 15s §· §· hÕt hÕt 15 15 gi©ygi©yCâu hỏi 6HomeQuốc hiệu đầu tiên của nước Việt Nam là gì?(Gâ phÝm ENTER ®Ó xem ®¸p ¸n) 15 15 gi©y gi©y b¾t b¾t ®Çu®Çu01s 02s 03s 04s 05s 06s 07s 08s 09s 10s 11s 12s 13s 14s 15s §· §· hÕt hÕt 15 15 gi©ygi©yVăn LangCâu hỏi 7HomeEm hãy cho biết đàn tranh (đàn thập lục) gồm có bao nhiêu dây?(Gâ phÝm ENTER ®Ó xem ®¸p ¸n) 15 15 gi©y gi©y b¾t b¾t ®Çu®Çu01s 02s 03s 04s 05s 06s 07s 08s 09s 10s 11s 12s 13s 14s 15s §· §· hÕt hÕt 15 15 gi©ygi©y16 dây

vongech@gmail.com
2020-09-23 23:45:54