Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Hóa 9 ôn tập

Gửi bởi: Cù Văn Thái vào ngày 2019-07-13 17:18:18 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 209 | Lượt Download: 0

Nội dung tài liệu Tải xuống

Link tài liệu:

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Bài 1: Hoàn thành PTHH sau:
C2H5OH + Na
C2H5OH + O2
Bài 2: Trộn 200ml rượu nguyên chất vào 800ml nước. Tính độ rượu của rượu sau khi trộn.
Bài 3: Trộn V(l) rượu nguyên chất vào nước. Sau khi trộn thu được 1 lít rượu 46 độ. Tính V
Bài 4: Hòa tan m gam rượu etylic (D=0.8g/ml) và 216 ml nước (D=1g/ml) tạo thành dung dịch A. Cho A
tác dụng với Na dư thu được 170,24 lít H2 (đktc). Dung dịch A có độ rượu là bao nhiêu?