Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp địa lí 10, trường THPT Quốc Oai - Hà Nội.

a78f9fc1a85c5bbfbc55bd044a8066dd
Gửi bởi: Nguyễn Trần Thành Đạt vào ngày 2021-02-08 13:31:27 || Kiểu file: PPTX Lượt xem: 51 | Lượt Download: 0 | File size: 0.400223 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Đặc
điểm

HT

Vị trí

Điểm CN

Khu CN

Trung tâm CN

Vùng CN

- Đồng nhất với điểm
dân cư
- Gần nguồn nguyên
nhiên liệu

- Thuận lợi, gần cảng
biển, sân bay...
- Ranh giới rõ ràng,
CSHT khá tốt, không có
dân cư sinh sống

- Gắn với đô thị vừa và
lớn
- Vị trí thuận lợi

- Vùng lãnh thổ rộng lớn
với đầy đủ điều kiện TN,
KT-XH

Quy mô

- Nhỏ, chỉ gồm 1 đến hai
xí nghiệp CN

- Khá lớn
- Tập trung nhiều xí
nghiệp CN và xí nghiệp
dịch vụ bổ trợ sản xuất.

- Lớn.
- Bao gồm: điểm CN, khu
CN và nhiều xí nghiệp
CN.
- Có các xí nghiệp nòng
cốt.
- Có các xí nghiệp bổ trợ
và phục vụ.

- Lớn nhất.
- Bao gồm nhiều điểm
CN, khu CN, trung tâm
CN.
- Có một vài ngành CN
chủ yếu tạo nên hướng
CMH.
- Có các ngành bổ trợ và
phục vụ.

Mối liên kết
giữa các xí
nghiệp

-Không có hoặc rất ít,
các xí nghiệp độc lập về
kinh tế và công nghệ.

- Có khả năng hợp tác
sản xuất cao.
- Sản xuất các sản phẩm
CN để sử dụng trong
nước và xuất khẩu

- Có mối liên hệ chặt chẽ
về sx, kĩ thuật, công nghệ.

- Có mối liên hệ về sx,
có những nét tương đồng
trong quá trình hình
thành CN.

Ví dụ

- Chế biến chè ở Mộc
Châu,chế biến cà phê ở
Tây Nguyên, chế biến gỗ
ở Gia Nghĩa ( Đăk
Nông).

- KCN Bắc Thăng Long,
Nội Bài, Đồ Sơn, Đà
Nẵng, Dung Quất, Linh
Trung, Tân Tạo…

- Hà Nội, Hải Phòng, TP.
Hồ Chí Minh, Đà Nẵng,
Nha Trang, Thủ Dầu Một,
Biên Hòa

-Vùng Uran(LBN), vùng
Rua ( Đức), vùng Loren
(Pháp) vùng vành đai
Mặt trời của Hoa Kì...

Hình ảnh

TỔ CHỨC LÃNH THỔ CÔNG NGHIỆP

KĨ NĂNG

THÁI ĐỘ

Nhận diện được những
đặc điểm chính của
TCLTCN

Liên hệ với các hình thức
TCLTCN ở Việt Nam
Ủng hộ và có những đóng
góp tích cực trong các
hình thức cụ thể ở địa
phương.

KIẾN THỨC

- Phân biệt được một số hình thức tổ
chức lãnh thổ công nghiệp: điểm
công nghiệp, khu công nghiệp,
trung tâm công nghiệp và vùng công
nghiệp.

Điểm
công
nghiệp

Khu
công
nghiệp

Trung
tâm công
nghiệp

Vùng
công
nghiệp