Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Hàm COUNTIFS - hàm đếm chứa nhiều điều kiện, ví dụ minh họa cụ thể

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-10-30 02:48:55

Mục lục
* * * * *

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

 1. Giới thiệu về hàm COUNTIFS
 2. Ví dụ minh họa hàm COUNTIFS

1. Giới thiệu về hàm COUNTIFS

Hàm COUNTIFS là hàm dùng để đếm số ô thỏa mãn hay hay nhiều điều kiện khác nhau.

Thực chất hàm COUNTIFS là hàm nâng cao của hàm COUNTIF. Theo đó, nó có thẻ khắc phục được một số hạn chế cơ bản mà hàm COUNTIF chưa khắc phục được. Cụ thể là nó có thể thực hiện phép đếm chứa nhiều điều kiện khác nhau một cách nhanh chóng thay vì hàm COUNTIF chỉ đếm được phép toán chứa một điều kiện.

Cú pháp của hàm như sau:

=COUNTIFS(Criteria_range1,Criteria1,[Criteria_range2,Criteria2],…)

Trong đó:

 1. Criteria_range1: vùng đếm 1 (bắt buộc)
 2. Criteria1: Điều kiện đếm 1 (bắt buộc)
 3. Criteria_range2: Vùng đếm 2
 4. Criteria2: Điều kiện đếm 2…..

Ví dụ: Ta có bảng như sau:

Yêu cầu bạn đếm số nhân viên có ngày công là 23 ngày.

Ta có công thức như sau:

=COUNTIFS(D2:D6,”nhân viên”,E2:E6,23) kết quả nhận được là 2

Để hiểu rõ hơn, cụ tiết hơn, bạn hãy đến với ví dụ dưới đây.

2. Ví dụ minh họa hàm COUNTIFS

Ta có bảng dữ liệu như sau:

Yêu cầu:

 1. Đếm số bạn nữ có 23 ngày công trong tháng này?
 2. Đếm số nam có ngày nghỉ 0 ngày?
 3. Đếm số bạn nữ có 23 ngày công và ngày nghỉ ít hơn hoặc bằng 1 ngày?

Để giải quyết các phép toán trên, ta tiến hành thực hiện như sau:

Thứ nhất, đếm số bạn nữa có 23 ngày công trong tháng này.

Đầu tiên, bạn cần phải xác định được các vùng đếm và điều kiện:

 1. Vùng đếm 1: Cột giới tính C2:C9
 2. Điều kiện 1: Nữ
 3. Vùng đếm 2: Cột ngày công E2:E9
 4. Điều kiện 2: 23 ngày công

Từ phân tích như trên, lắp vào cú pháp ta được:

=COUNTIFS(C2:C9,"nữ",E2:E9,23) kết quả thu được là 4

Thứ hai, đếm số nam có ngày nghỉ 0 ngày.

Cũng tương tự, ta xác định vùng đếm và điều kiện:

 1. Vùng đếm 1: Cột giới tính C2:C9
 2. Điều kiện 1: Nam
 3. Vùng đếm 2: Cột ngày nghỉ F2:F9
 4. Điều kiện 2: 0 ngày nghỉ

Từ đó ta có công thức tính như sau:

=COUNTIFS(C2:C9,"nam",F2:F9,0) kết quả thu được là 0.

Cuối cùng, đếm số bạn nữ có 23 ngày công và có ngày nghỉ thấp hơn hoặc bằng 1 ngày.

Khác với hai câu hỏi ở trên, ở câu hỏi này có chứa ba điều kiện.

 1. Vùng đếm 1: Cột giới tính C2:C9
 2. Điều kiện 1: Nữ
 3. Vùng đếm 2: Cột ngày công E2:E9
 4. Điều kiện 2: 23 ngày
 5. Vùng đếm 3: Cột ngày nghỉ F2:F9
 6. Điều kiện 3: 0 ngày

Chỉ cần lắp vào cú pháp ta được công thức tính như sau:

=COUNTIFS(C2:C9,"nữ",E2:E9,23,F2:F9,0) kết quả thu được là 2.

Như vậy, mình đã hướng dẫn cho các bạn làm quen và sử dụng hàm COUNTIFS. Nó sẽ không quá khó nếu bạn nắm bắt và hiểu được công thức tính của nó.

Lượt xem: 199