Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

GIÁO ÁN VNEN LỚP 4 TUẦN 9

a12cff35bb6d53b6ac38dc08e3fe4f3c
Gửi bởi: Trần Hà Quỳnh Như vào ngày 2016-12-16 18:11:41 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 1866 | Lượt Download: 34 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

TUẦN 10Ngày soạn: 20/10/2013Ngày giảng: Thứ hai ngày 21 tháng 10 năm 2013 TIẾT 1: CHÀO CỜ Sinh hoạt tập thểTIẾT 2: TIẾNG VIỆT BÀI 9A: NHƯNG ĐIỀU EM MƠ ƯỚC( T1)I. Mục tiêu:- Đọc hiểu bài Thưa chuyện với mẹ.II. Kế hoạch dạy họcTên hoạt động Nội dung điềuchỉnh Đáp án* Kiểm tra bài cũA) Hoạt động cơ bản:1. Nói về một nghề màem yêu thích:2. Nghe Cô đọc bài Thưa chuyện với mẹ. 3. Chon lời giải nghĩa cột cho phù hợp với từ ngữ cột 4.Cùng luyện đọc:5. Chọ đúng và trả lời thành câu.6. Hỏi đáp: Củng cố, dặn dò. 1. HS trả lời theo thích.3. a- 2; b- 3; 1; 45.1) 2) -----------------------------------------------------------TIẾT 3: TIẾNG ANH GV chuyên)TIẾT 4: THỂ DỤC GV chuyên)-------------------------------------------------------TIẾT 5: TOÁN BÀI 25: HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC I. Mục tiêu:-Em nhận biết được hai đường thẳng vuông góc.- Biết dùng ke để kiểm tra hai đường thẳng vuông góc.II. Kế hoạch dạy họcTên hoạt động Nội dung điều chỉnh Đáp án* Tạo hứng thú.A) Hoạt động cơ bản:1. Em hãy đọc tên đỉnh, cạnh của các góc có trong hình sau.2. Dùng bút chì và thước ke kéo dài các cạnh 1MO và NO trong hình trên, em được mấy góc vuông? Là những góc nào? 3. Đọc kĩ nội dung và nghe cô HD.4. Đúng ghi Đ, sai ghi SB. Hoạt động thực hành1. Em hãy kiểm tra xem hai đường thẳng dưới đây có vuông góc với nhau không ?2. Cho hình tứ giác ABCD có góc đỉnh ….3.Em hãy nối các điểm trong hình bên ….C. Hoạt động ứng dụngHĐ 1, 2* Củng cố, dặn dò. HD tại lớp.------------------------------------------BUỔI CHIỀUTIẾT 1: LUYỆN TOÁN ÔN HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓCI. Mục tiêu:- Giúp HS nắm vững hai đường thẳng vuông góc và biết dùng ke để kiểm trahai đường thẳng vuông góc.II. Kế hoạch dạy họcHo¹t ®éng d¹y cña gi¸o viªn Hoạt động học của học sinh1.Hoµn thiÖn bt buæi s¸ng 2.LuyÖn tËpBT1: GV nªu yªu cÇu Dùng ke kiểm tra rồi đánh dấu dưới hai đường thẳngvuông góc với nhauGV nhËn xÐt.BT2: GV nªu yªu cÇu: Viết tên từng cặp cạnh vuông góc với nhau trong hình sau:GV nhËn xÐt.GV nhận xét cho điểm3.Cñng cè, dÆn dß HS ®äc ®Ò bµiLµm BT vµ ch÷a bµi Hình 1: xHình 2: Hình 3: xHình 4: HS ®äc ®Ò bµiLµm BT vµ ch÷a bµi a. Cặp cạnh vuông góc với nhau trong hình tam giác vuông ABC là: AB và BC.b. Cặp cạnh vuông góc với nhau trong hình vuông MNPQ là: MN và NP,NP và PQ, PQ và QM, QM và MN .c. Cặp cạnh vuông góc với nhau trong hình chữ nhật DEGH là:DE và EG,EG và GH, GH và HD, HD và DE .2NhËn xÐt tiÕt häc .----------------------------------------------------------------TIẾT 2: LUYỆN TIẾNG VIỆTÔN TẬP BÀI CI. Mục tiêu:Giúp học sinh Nắm được tác dụng của dấu ngoặc kép, cách dùng dấu ngoặc kép Vận dụng làm bài tốt- Giáo dục thức học tự giác làm bài II. Kế hoạch dạy họcTên hoạt động Hình thức hoạtđộng Đáp án* Tạo hứng thú.A) Hoạt động thực hành:Bài 1: Nêu tác dụng của dấu ngoặc képtrong từng câu sau:a, Rồi Bác ân cần dặn mọi người: Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.b, tục ngữ có câu: Của một đống công một nén”.c, Cậu ấy học giỏi” nhất lớp tính từ dưới lên.GV nhận xét, nêu lời giải đúng Bài 2: Ghi dấu ngoặc kép vào những chỗ thích hợp trong câu dưới đây:a, Dứt tiếng hồ: Phóng! của mẹ, cá chuồn con bay vứt lên như một mũi tên.b, Cóc Tía, con đọc lại cho cả lớp nghebài Luân lí kì trước đi.c, Trời vừa tạnh, một chú Ếch ương ngồi vắt vẻo trên một bụi cây thích thúgào váng lên: Đẹp, đẹp rồi nhảy tót xuống nước.GV hướng dẫn h/s làm bài (tương tự bài 1)Bài 3: Đoạn văn sau đã bỏ quên dấu ngoặc kép. Em khôi phục lại và viết cho đúng. Nhóm-Cá nhân-Cá nhân Dấu ngoặc kép (a) dẫn lời nói trực tiếp- Dấu ngoặc kép (b) dẫn câu trích nguyên văn- Dấu ngoặc kép (c) là dấu hiệu hình thức thể hiện mỉamai a, Dứt tiếng hồ: Phóng”! của mẹ, cá chuồn con bay vứt lên như một mũi tên.b, Cóc Tía, con đọc lại cho cả lớp nghe bài Luân lí kìtrước đi.c, Trời vừa tạnh, một chú Ếch ương ngồi vắt vẻo trên một bụi cây thích thú gào váng lên: “Đẹp, đẹp” rồi nhảy tót xuống nước.- H/S làm bài vào vở- Chữa bàiSau buổi lễ, cha nuôi tôi đã 3GV chấm một số bài NX nêu lời giải đúng B. Củng cố, dặn dò. có định theo thuyền đưa tôiđi nhưng khi ra đến bờ sông, tía nuôi tôi ngần ngừ nhìn tôimột lúc lắc đầu bảo: “Thôi, tía bận lắm. Con cứ đi với các chú của con !”Đoạn tía nuôi tôi vỗ vào vai tôi một cái thật mạnh: Cố gắng nghe con !”---------------------------------------------TIẾT 3: LUYỆN TIẾNG VIỆT ÔN BÀI 9A: NHỮNG ĐIỀU EM MƠ ƯỚCI. Mục tiêu:- Rèn kĩ năng đọc cho HS yếu. Bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn văn phù hợp với nội dung bài Thưa chuyện với mẹII. Kế hoạch dạy họcTên hoạt động Hình thức hoạt động Đáp án* Tạo hứng thú.A) Hoạt động thực hành:1. Cùng luyện đọc:2. Tìm hiểu nội dung bài văn. 3. HS thi đọc diễn cảm. 4.GV tổng kết tuyên dương những HS có tiến bộ.* Củng cố, dặn dò. Nhóm- Cặp-Cá nhân -------------------------------------------------------------------------------------------Ngày soạn: 21/ 10 2013Ngày giảng: Thứ ba ngày 22 tháng 10 năm 2013 TIẾT 1: TOÁNBÀI 26: HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONGI. Mục tiêu:- Em nhận biết hai đường thẳng song song.II. Kế hoạch dạy họcTên hoạt động Nội dung điều chỉnh Đáp án* Tạo hứng thú.A) Hoạt động cơ bản:1. Em hãy dùng bút chì và thước ke kéo dài các 4cạnh AB, BC, CD, DA trong hình …….2. Đọc kĩ nội dung và nghe cô HD.3. Trong hình vẽ dưới đây …..B. Hoạt động thực hành1. Em hãy điền vào chỗ chấm.2. Em hãy quan sát mỗi hình…..C. Hoạt động ứng dụngHĐ 1, 2* Củng cố, dặn dò. HD tại lớp. 3. là đúng----------------------------------------------------------TIẾT 2: TIN (GV chuyên)TIẾT TIẾNG VIỆT BÀI 9A: NHỮNG ĐIỀU EM MƠ ƯỚC. 2,3)I. Mục tiêu:- Nghe viết đúng bài thơ Thợ rèn viết đúng các từ chứa tiếng bắt đầu bằng l/ hoặc tiếng có vần uôn/ uông.- Mở rộng vốn từ: Ước mơII. Kế hoạch dạy họcTên hoạt động Nội dung điềuchỉnh Đáp ánTiết 1:B) Hoạt động thực hành.1. Nghe viết chính tả.2. Điền vào chỗ trống Tiết 2:3. Quan sát tranh hỏi đáp về ước mơ của bạn nhỏ.4. Thi ghép tiếng tạo từ cùng nghĩa với từ Ướ mơ”. 5. C) Hoạt động ứng dụng.* Củng cố, dặn dò. HD tại lớp. 4. ước muốn, ước ao, ước mong, ước vọng.- mơ ước, mơ tưởng, mơ mộng.5. ước mơ đẹp đẽ, ước mơ cao cả, ước mơ lớn, ước mơ chínhđáng.Uớc mơ nho nhỏUớc mơ viển vông.------------------------------------------------------5TIẾT 5: NGOÀI GIỜ LÊN LỚPHOẠT ĐỘNG VĂN HOÁ VĂN NGHỆ MỪNG MẸ, MỪNG CÔI.môc tiªu- HS bày tỏ lòng biết ơn mẹ và các cô giáo qua các bài viết của mình.- Giáo dục HS thêm kính yêu, biết ơn công lao của me và các thầy cô giáo.II.Ho¹t ®éng d¹y häcHo¹t ®éng d¹y cña gi¸o viªn Hoạt động học của học sinh1.Giíi thiÖu bµi2.C¸ch tiÕn hµnhB íc 1: ChuÈn bÞGV hướng dẫn HS chuẩn bị:- Thành lập Ban tổ chức Ban giámkhảo cuộc thi.- Phổ biến nội dung, kế hoạch viếtbáo:+ Nội dung+ Hình thức và trình bày+ Các giải thưởngB íc 2: Viết báoGV hướng dẫnBước 3: Trưng bày, chấm báoTrưng bày vị trí trung tâm, đảm bảo an toàn, thuận tiện cho HS đứng xem và trao đổi về các bài báo của các bạn.- BGK chấm báo- BGK hội thống nhất giải thưởng.- Công bố kết quả, trao giải thưởng.- Mời đại diện khách mời lên trao giải.Kết thúc HS chuẩn bị Thành lập nhóm phụ trách làm báo.- Chuẩn bị các bài báo.- Chuẩn bị các tiết mục văn nghệ.HS viết báo, gửi cho các nhóm trưởng.- Các nhóm lựa chọn, biên tập, trình bày và trang trí tờ báo của lớp.Trình bày các tiết mục văn nghệ--------------------------------------------------------------------------------------BU CHI UTIẾT 2: BỒI DƯỠNG TOÁNÔN PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ CÁC SỐ TỰ NHIÊNI. Mục tiêu: Nắm vững cách thực hiện phép cộng, phép trừ N©ng cao kiÕn thøc vÒ phÐp céng trong ph¹m vi 100 000. RÌn kü n¨ng tÝnh vµ gi¶i c¸c bµi to¸n.II ho ch c6Tên hoạt động Đáp án* Tạo hứng thú.A Hoạt động thực hành.Y/C hs làm bài cá nhân1. Đặt tính rồi tínha) 6792 240 854 50 505 950 909b) 490 052 94 005 000 000 222 2222. Tìm x:a) 67 421 56 789b) 47 281 0883.Tính giá trị của biểu thức570 225 167 67468 61 256 25 5000 726 113) 4. Tính bằng cách thận tiện nhất:a) 364 136 219 181b) 178 277 123 4225. Tổng số học sinh khối Bốn là 160 học sinh,trong đó số học sinh nữ nhiều hơn số học sinhnam là 10 học sinh. Hỏi khối lớp bốn có bao nhiêu học sinh nam, bao nhiêu học sinh nữ ?6. Hiện nay anh hơn em tuổi. Sau năm nữa, tuổi anh và tuổi em cộng lại được 25 tuổi. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.7. Tìm hai số biết trung bình cộng của hai số là 001 và hiệu của hai số đó là 802.* Củng cố, dặn dò. 1.a) 247 646; 001 414b) 396 047; 777 778.2. a) 124 210; b) 38 1933.4.a)b)5Số HS nữ là: (160 10 ): 85 (HS)Số HS nam là: 160 85 75 (HS)6.Sau năm tuổi anh là: (25 5):2 15 tuổi)Tuổi em là: 25 15 10 tuổi)Tuổi anh hiện nay là: 15 10 tuổi)Tuổi em hiện nay là: 10 tuổi)---------------------------------------------------TIẾT 3: BỒI DƯỠNG TIẾNG VIỆTLuyÖn tõ vµ c©uMë réng vèn tõ: nh©n hËu- ®oµn kÕtTên hoạt động Đáp án* Tạo hứng thú.A Hoạt động thực hành.*Bµi 1: Cho c¸c tõ chøa tiÕng nh©n: nh©n qu¶, nh©n ¸i, nguyªn nh©n, nh©n hËu, siªu nh©n, nh©n tõ, nh©n lo¹i, nh©n nghÜa, nh©n tµi, nh©n viªn, bÖnh nh©n. XÕp c¸c tõ trªn thµnh ba nhãma, TiÕng nh©n cã nghÜa lµ “ng êi a, TiÕng nh©n cã nghÜa lµ “ng êi”:nh©n lo¹i nh©n tµi ,nh©n viªn bÖnh nh©n siªunh©nb, TiÕng nh©n cã nghÜa lµ 7b, TiÕng nh©n cã nghÜa lµ “lßng th ¬ng ng êic, TiÕng nh©n cã nghÜa lµ “c¸i sinh ra kÕt qu¶”:*Bµi 2:Chän tõ thÝch hîp trong c¸c tõ sau ®Ó ®iÒn vµo chç trèng: nh©n chøng nh©n t©m nh©n ¸i nh©n tµi nh©n lùc a, Giµu lßng .………… b,Träng dông ………… c,Thu phôc ..………… d, Lêi khai cña ………… e, Nguån ………… dåi dµo*Bµi 3:§iÒn tõ cßn thiÕu vµo chç trèng ®Ó hoµn chØnh c¸c c©u tôc ng÷ nãi vÒ tinh thÇn ®oµn kÕt íi ®©y a, ChÞ ng· .………… b, Anh em nh thÓ ch©n tayR¸ch lµnh ………… dë hay ®ì ®Çn c, Mét c©y lµm ch¼ng lªn nonBa c©y .………… lªn hßn nói caoBµi 4.+, §iÒn tõ thÝch hîp vµo chç trèng trong c¸c c©u tôc ng÷ íi ®©y:- ThuËn vî chång BiÓn §«ng t¸t c¹n……- Nùc êi ch©u chÊu ®¸ xe ëng r»ng chÊu ng· ai dÌ xe ..…+, C©u tôc ng÷ §Ìn nhµ ai nhµ nÊy r¹ng nãi vÒ ®iÒu g×? Ghi dÊu vµo trèng tr íc tr¶ lêi ®óng nhÊt.a, Nhµ ai cã ®Ìn th× nhµ Êy s¸ng.b, §Ìn cña nhµ ai th× nhµ Êy sö dông.c, ChØ nghÜ ®Õn m×nh, kh«ng nghÜ ®Õn ng êi kh¸c.* Củng cố, dặn dò. “lßng th ¬ng ng êi”:nh©n ¸i nh©n hËu nh©n tõ nh©n nghÜac, TiÕng nh©n cã nghÜa lµ “c¸i sinh ra kÕt qu¶”:nh©n qu¶ nguyªn nh©n2. a, Giµu lßng nh©n ¸i b,Träng dông nh©n tµi c,Thu phôc nh©n t©m d, Lêi khai cña nh©n chøng e, Nguån nh©n lùc dåi dµo3. a, ChÞ ng· em n©ng b, Anh em nh thÓ ch©n tayR¸ch lµnh ®ïm bäc dë hay ®ì ®Çn c, Mét c©y lµm ch¼ng lªnnonBa c©y chôm l¹i lªn hßn nóicao------------------------------------------------------------------------Ngày soạn: 22/ 10 2013Ngày giảng: Thứ tư ngày 23 tháng 10 năm 2013 TIẾT 2: TIẾNG VIỆT BÀI 9B: HÃY BIẾT ƯỚC MƠ T1, 2)I. Mục tiêu:- Đọc hiểu bài: Điều ước của vua Mi đát.- Nhận biêt thêm về ước mơ.II. Kế hoạch dạy họcTên hoạt động Nội dung điều Đáp án8chỉnhTiết 1:A) Hoạt động cơ bản:1. Cùng hát một bài hát về ước mơ.2. Nghe cô đọc bài: Điều ước của vua Mi đát.3. Đọc từ và lời giải nghĩa.4. Cùng luyện đọc.5. Thảo luận để trả lời câu hỏi.Tiết 2:B) Hoạt động thực hành.1. Đọc các lời kể dưới đây và trả lời câu hỏi.* Củng cố, dặn dò. 5. 1) Vua Mi đát xin thần làm cho mọi vậtông chạm vào đều biến thành vàng. 2) Thoạt đầu vua thử bẻ cành xồi……. sung sướng nhất trên đời.3) Vì nhận ra sự khủng khiếp của điều ước.4) là đúng.1. -----------------------------------------TIẾT 3: TOÁNBÀI 27: VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓCI. Mục tiêu:- Embiết vẽ hai đường thẳng vuông góc.II. Kế hoạch dạy họcTên hoạt động Nội dung điều chỉnh Đáp án* Tạo hứng thú.B) Hoạt động thực hành:1. Em hãy cho biết.2. Đọc kĩ nội dung và nghe cô HD.3. Hãy vẽ đường thẳng đi qua điểm …….4. Đọc kĩ nội dung và nghe cô HD.5. Em hãy vẽ đường cao AH ………B. Hoạt động ứng dụng* Củng cố, dặn dò. HD tại lớp. 3. là đúng---------------------------------------------TIẾT 4: KHOA HỌC GV bộ môn)TIẾT 5: ÂM NHẠC GV bộ môn)9-----------------------------------------------------------------------------------------------------Ngày soạn: 23 /10/ 2013Ngày giảng: Thứ năm ngày 24 tháng 10 năm 2013 TIẾT 1: TIẾNG VIỆT BÀI B: HÃY BIẾT ƯỚC MƠ T3)I. Mục tiêu:- Kể lại được câu chuyện đã chứng kiến hoặc tham gia nói về ước mơ.II. Kế hoạch dạy họcTên hoạt động Nội dung điềuchỉnh Đáp án* Kiểm tra bài cũB) Hoạt động thực hành.2.Kể chuyện trong nhóm.3. Kể chuyện trước lớp.C. Hoạt động ứng dụng.* Củng cố, dặn dò. HD tại lớp.---------------------------------------------------------------TIẾT 2: TIẾNG VIỆT BÀI 9C: NÓI LÊN MONG MUỐN CỦA MÌNH (T1)I. Mục tiêu: Nhận biết được động từ: làm giàu vốn từ chỉ hoạt động, trạng thái. II. Kế hoạch bài dạyTên hoạt động Nội dung điều chỉnh Đáp án* Kiểm tra bài cũ.A. Hoạt động cơ bản: 1. Nói về hoạt động, trạng thái của các sự ….2 Tìm hiểu về động từ.3. Viết tên các hoạt động…4. Tìm và viết lại các động từ…5. Trò chơi Xem kịch câm”.* Củng cố, dặn dò. 2. b) nhìn, nghĩ, thấy.- dòng thác: đổ đổ xuống Lá cờ: bay.4.a) đến Yết kiến cho nhận –xin làm dùi có thể lặn.b) mỉn cười ưng thuận thử bẻ biến thành- ngắt thành tưởng có.5. Cúi- ngủ.--------------------------------------------------TIẾT 3: MĨ THUẬT GV chuyên)10Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.