Giáo án Vật lý 12 bài Mạch dao động

Gửi bởi: vào ngày 2016-10-27 17:32:48 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

CL+- qCLCL+- qCL YBÀI SOẠN GIÁO ÁN VẬT LÝ 12 Đào Thị Gái HỌC KỲ II CHƯƠNG IV: DAO ĐỘNG VÀ THANG SÓNG ĐIỆN TỪBài 20: MẠCH DAO ĐỘNGI. MỤC TIÊU1. Kiến thức: Phát biểu được các định nghĩa về mạch dao động và dao động điện từ.- Nêu được vai trò của tụ điện và cuộn cảm trong hoạt động của mạch LC.- Viết được biểu thức của điện tích, cường độ dòng điện, chu kì và tần số dao động riêng của mạch dao động.2. Kĩ năng: Giải được các bài tập áp dụng công thức về chu kì và tần số của mạch dao động.II. CHUẨN BỊ1. Giáo viên: Một vài vài linh kiện điện tử trong đó có mạch dao đông (nếu có).- Mạch dao động có và rất lớn (nếu có).2. Học sinh: Xem bài trước nhàIII. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌCHoạt động 1. phút) Ổn định, vào bàiHOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS- Ổn định, kiểm tra sĩ số- Kiểm tra: Không- Vào bài: Ngày nay việc thông tin liên lạc đóng vaitrò to lớn và được ứng dụng rộng rãi trong đời sống kĩthuật. Do đâu mà nó phát triển, và hoạt động dựa trênnguyên tắc nào? Báo học sinh vắngHoạt động 10 phút)Tìm hiểu mạch dao động HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG- Cấu tạo mạch dao động?- Nguyên tắc hoạt đông? LC mắc nối tiếp- Sự tích và phóng điện của tụ I. Mạch dao động1. Gồm một tụ điện mắc nối tiếpvới một cuộn cảm thành mạch kín.- Nếu rất nhỏ 0): mạch daođộng lí tưởng.2. Hoạt động: tích điện cho tụ điệnrồi cho nó phóng điện tạo ra mộtdòng điện xoay chiều trong mạch.BÀI SOẠN GIÁO ÁN VẬT LÝ 12 Đào Thị Gái- Cách tạo ra hiệu điện thế xoay chiều hai bản tụ C? Nối hai cực của tụ với mạch ngoài 3. Người ta sử dụng hiệu điện thế xoay chiều được tạo ra giữa hai bảncủa tụ điện bằng cách nối hai bản này với mạch ngoài.Hoạt động 3. 20 phút)Tìm hiểu dao động điện từ tự do trong mạch dao độngHOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG- Vì tụ điện phóng điện qua lại trong mạch nhiều lần tạo ra dòng điện xoay chiều có nhận xét gì về sự tích điện trên một bản tụ điện? Trình bày kết quả nghiên cứu sự biến thiên điện tích của một bản tụ nhất định.- là gì?- Phương trình dòng điện trong mạch sẽ có dạng như thế nào?- Nếu chọn gốc thời gian là lúc tụ điện bắt đầu phóng điện phươngtrình và như thế nào?- Từ phương trình của và có nhận xét gì về sự biến thiên của và i.- Cường độ điện trường trong tụ điện tỉ lệ như thế nào với q?- Cảm ứng từ tỉ lệ như thế nào với i?- Có nhận xét gì về và trong mạch dao động?- Chu kì và tần số của dao động điện từ tự do trong mạch dao động gọi là chu kì và tần số dao động riêng của mạch dao động? Trên cùng một bản có sự tích điệnsẽ thay đổi theo thời gian. HS ghi nhận kết quả nghiên cứu.- Tần số góc của dao động.i q’ -q0 sin( ) cos0( )2i tp = +- Lúc CU0 q0 và 0 q0 q0 cos 0- HS thảo luận và nêu các nhận xét.- Tỉ lệ thuận.- Chúng cũng biến thiên điều hoà, vì và biến thiên điều hoà.- Từ 1LC= II. Dao động điện từ tự do trong mạch dao động1. Định luật biến thiên điện tích và cường độ dòng điện trong một mạch dao động lí tưởng- Điện tích trên một bản:q q0 cos( )với 1LC=- Phương trình về dòng điện trong mạch:cos0( )2i tp = +với I0 q0 - Nếu chọn gốc thời gian là lúc tụ điện bắt đầu phóng điệnq q0 cos tthì: cos0( )2i tp= +Vậy, điện tích của một bản tụ điện và cường độ dòng điện trong mạch dao động biến thiên điều hoà theo thời gian; sớm phap/2 so với q.2. Định nghĩa dao động điện từ- Sự biến thiên điều hoà theo thời gian của điện tích của một bản tụ điện và cường độ dòng điện (hoặc cường độ điện trường Er và cảm ứng từ Br trong mạch dao động được gọi là dao động điện từ tự do.3. Chu kì và tần số dao động riêngcủa mạch dao động- Chu kì dao động riêngBÀI SOẠN GIÁO ÁN VẬT LÝ 12 Đào Thị Gái Chúng được xác định như thế nào? 2T LCp=và 2T LCp= Tần số dao động riêng12fLCp=Hoạt động phút)Tìm hiểu năng lượng điện từHOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG- Năng lượng bên trong tụ là năng lượng gi?- Năng lượng bên trong cuộn cảm là năng lượng gì?- Vậy năng lượng trong mạch LC lànăng lượng gì? Năng lượng điện trường- Năng lượng từ trường- Năng lượng điện từ III. Năng lượng điện từLà tổng năng lượng điện trường và năng lượng từ trường của mạch daođộng LCHoạt động phút) Củng cố, giao nhiệm vụHOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS- Bài tập sách giáo khoa- Xem bài mới: Liên hệ điện từ, thuyết Mắc-xoen Suy nghĩ trả lời- Ghi nhậnIV. BỔ SUNG. RÚT KINH NGHIỆM.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.