Giáo án Vật lý 12 bài Điện từ trường

Gửi bởi: vào ngày 2016-10-17 19:58:01 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

VẬT Lí 12ĐIỆN TỪ TRƯỜNGI. MỤC TIấU :1) Kiến thức :- Nêu được định nghĩa về từ trường.- Phân tích được một hiện tượng để thấy được mối liờn quan giữa sự biến thiên theothời gian của cảm ứng từ với điện trường xoỏy và sự biến thiên của cường độ điệntrường với từ trường.- Nêu được hai điều khẳng định quan trọng của thuyết điện từ.2) Kĩ năng Giải thớch cỏc hiện tương liên quan đến điện từ trườngII. CHUẨN BỊ :1) Giỏo viờn :Làm lại thớ nghiệm cảm ứng điện từ2) Học sinh: Dễn tập về hiện tượng cảm ứng điện từ.III. PHƯƠNG PHÁP Đàm thoại diễn giảng.IV. TIẾN TRèNH CỦA TIẾT DẠY :1) Ổn định tổ chức Ổn định lớp-Kiểm tra sĩ số .-Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh .2)Kiểm tra bài cũ :3) Giảng bài mới :Hoạt động của Thầy Trũ Nội dung bài học*Hoạt động Tìm hiểu về mối quan hệ giữa điện trường và từ trườngMục tiờu Nắm mối quan hệ giửa điện trường và từ trường Gv Y/c Hs nghiờn cứu Sgk và trả lời cỏccừu hỏi.- trước tiên học sinh cần thực nghiệm cảmứng điện từ của Pha-ra-đừy nội dungđịnh luật cảm ứng từ?- Sự xuất hiện dũng điện cảm ứng chứngtỏ điều gỡ?- Nêu các đặc điểm của đường sức của mộtđiện trường tĩnh điện và so sánh vớiđường sức của điện trường xoỏy?- Tại những điện nằm ngoài vũng dõy cúđiện trường núi trờn khụng?- Nếu khụng cú vũng dãy mà vẫn cho nam I. Mối quan hệ giữa điện trường và từtrường :1)Từ trường biến thiên và điện trường xoáy :-Điện trường có đường sức là đường cong kín gọi là điện trường xoáy-Nếu tại một nơi có một từ trường biến thiên theo thời gian thỡ tại nơi đó xuất hiện điện trường xoáy.2)Điện trường biến thiên và từ trường :Nếu tại một nơi có điện trường biến thiên theo thời gian thỡ tại nơi đó xuất hiện một từ trường. Đường sức của từ trường bao giờ cũng khép kínSNOchõm tiến lại gần liệu xung quanh Ocú xuất hiện từ trường xoỏy hay khụng?- Vậy, vũng dõy kớn cú vai trũ gỡ haykhụng trong việc tạo ra điện trường xoỏy?* Hoạt động Điện từ trường và thuyết điện từ Măc -xoen.Mục tiờu Nắm thuyết điện từ Măc -xoen- Ta đã biết, xung quanh một từ trườngbiến thiên có xuất hiện một điện trườngxoáy điều ngược lại có xảy ra không.Xuất phát từ quan điểm “có sự đối xứnggiữa điện và từ” Mác-xoen đã khẳng địnhlà có.Ta đã biết giữa điện trường và từ trườngcó mối liên hệ với nhau: điện trường biếnthiên từ trường xoáy và ngược lại từtrường biến thiên điện trường xoáy. Nó là hai thành phần của một trườngthống nhất: điện từ trường II. Điện từ trường và thuyết điện tử Măc-xoen 1)Điện từ trường :Điện trường biến thiên theo thời gian sinh ra từ trường từ trường biến thiêntheo thời gian sinh ra điện trường xoáy. Hai trường biến thiên này liên quan mật thiết với nhau và là hai thành phần của một trường thống nhất, gọi là điện từ trường .2 )Thuyết điện từ Măc-xoen :Măc-xoen đó xõy dựng được một hệ thống bốn phương trỡnh diển tả mối quan hệ giữa –Điện tích, điện trường dũng điện và từ trường-Sự biến thiên của từ trường theo thời gian và điện từ xoáy-Sự biến thiên của điện trường theo CL+- i+ -- Mác xoen đã xây dựng một hệ thống 4phương trình diễn tả mối quan hệ giữa:+ điện tich, điện trường, dòng điện và từtrường.+ sự biến thiên của từ trường theo thờigian và điện trường xoáy.+ sự biến thiên của điện trường theo thời gian và từ trường thời gian và từ trường4) Củng cố và luyện tập :- Gv gọi học sinh nhắc lại các kiến thức đó học bằng câu hỏi 1,2,3 SGK/1115) Hướng dẫn học sinh tự học nhà :- Nêu câu hỏi và bài tập về nhà.- Yêu cầu: HS chuẩn bị bài sau.V. RÚT KINH NGHIỆM :Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.