Giáo án Vật lý 12 bài Con lắc đơn

Gửi bởi: trung123 vào ngày 2016-10-29 16:36:44 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Trường THCS THPT LỘC PHÁT VẬT LÝ 12 GV Nguyễn Qúy ThuBài CON LẮC ĐƠN Mục tiêu bài học Qua bài học thì học sinh cần nắm :1) Kiến thức Nêu được cấu tạo của con lắc đơn .+ Nêu được điều kiện để con lắc đơn dao động điều hoà Viết được công thức tính chu kỳ dao động của con lắc đơn Viết được công thức tính thế năng và công thức tính động năng của con lắc đơn .2) Kỷ năng Nêu được nhân xét định tính về sự biến thiên của động năng và thế năng của con lắc khi dao động .- Giải được các bài tập về con lắc đơn cơ bản .- Nêu được ưng dụng của con lắc đơn trong việc xác định gia tốc rơi tự do và trong đời sống .3) Tư tưởng thái độ Có tinh thần tự giác tự lực sáng tạo cẩn thận trong bài tập .II Phương pháp giảng dạy Phương pháp nêu vấn đề .+ Phương pháp thí nghiệm trực quan .+ Phương pháp phân tích giảng giải .III Phương tiện giảng dạy : GV Chuẩn bị con lắc đơn . HS Ôn tập kiên thức về phân tích lực .IV Trọng tâm Phương trình dao động chu kỳ năng lượng của con lắc đơn Tiến trình tổ chức hoạt động dạy học :HOẠT ĐỘNG CỦA GV và HS NỘI DUNG CẦN ĐẠTHoạt động :(5min) ổn định lớp kiểm tra sĩ số kiểm tra chuẩn bị bài học .? Yêu cầu báo cáo sĩ số .? Nêu quy tắc tổng hợp lực .? Nêu công thức và đặc điểm của trọng lực .? Nêu khái niệm và công thức của thế năng trọng trường HS Lớp trưởng báo cáo sĩ số HS Lên bảng viết biểu thức lực đàn hồi và phân tích .HS Suy nghĩ và trả lời .Hoạt động ::(10min)Tìm hiểu CON LẮC ĐƠN GV Hãy nêu cấu tạo của con lắc đơn ?HS Thảo luận và nêu câu trả lời .GV Sự khác nhau giữa vị trí cân bằng của con lắc đơn và vịtrí cân bằng của con lắc lò xo .HS Tìm hiểu trả lời CON LẮC ĐƠN Gồm một vật nhỏ khối lượng ,treo đầu sợ dây khônggiản (sợ dây có khối lượng không đáng kể).2 Vị trí cân bằng là vị trí con lắc đứng yên theo phươngthẳng đứng .Hoạt động ::(15min)Tìm hiểu KHẢO SÁT DAO ĐỘNG CỦA CON LẮC ĐƠN VỀ MẶT ĐỘNG LỰC HỌC GV đề nghị học sinh chỉ ra các lực tác dụng vào vật khicon lắc dao động .HS Thảo luận nhóm và phát biểu kiến ?GV Đề nghị học sinh phân tích trọng lực dựa vào hình vẽ vàtìm lực hướng tâm .HS Thảo luận nhóm và trình bài bảng .Gv yêu cầu học sinh nhận xét về chu kỳ của con lắc lò xo ?HS Suy nghĩ và trả lời KHẢO SÁT DAO ĐỘNG CỦA CON LẮC ĐƠN VẾ MẶTĐỘNG LỰC HỌC Chọn hệ trục toạ độ từ trái sang phải gốc toạ độ cong tạivị trí cân bằng .(Hình 3.2)2 Trong khi dao động vật chịu tác dụng ,P Tur uur(Với 2P P= +uur ur uur )=> Pt mgsinaVì li độ góc nhỏ nên sina Khi ấy ta có tsP mg mgla® -So sánh với công thức (2.1) ta có sin( )os tw j= +Trường THCS THPT LỘC PHÁT VẬT LÝ 12 GV Nguyễn Qúy ThuGV Nhận xét và kết luận .với chu kỳ 2lTgp= Trong đó so .ola là biên độ dao động .Tiết 2Hoạt động ::(10min)Tìm hiểu KHẢO SÁT DAO ĐỘNG CỦA ĐƠN VỀ MẶT NĂNG LƯỢNG Kiểm tra bài cũ GV hệ thống kiến thức đã học -Học sinh lên bảng trả lời .+ HS tiếp thu kiến thức .Hoạt động ::(20min)Tìm hiểu KHẢO SÁT DAO ĐỘNG CỦA ĐƠN VỀ MẶT NĂNG LƯỢNG GV Về mặt năng lượng thì động năng của con lắc được tínhnhư thế nào ?HS Tìm hiểu trả lời .GV Thế năng của con lắc biến thiên như thế nào HS Tự lực suy luận thành lập công thức GV Năng lượng dạng cơ năng của con lắc có biến thiênkhông ?HS Thảo luận nhóm và trả lời .Dùng con lắc đơn để xác định gia tốc rơi tự do như thế nào ?HS Tìm hiểu thảo luận nhóm và trả lời II KHẢO SÁT DAO ĐỘNG CỦA CON LẮC ĐƠN VỀMẶT NĂNG LƯỢNG Động năng của con lắc đơn .212W mv=đ2 Thế năng của con lắc đơn .(1 cos )tW mgh mgla= -3 Cơ năng của con lắc đơn .21(1 cos )2W mv mgl CONSTANa= =IV ỨNG DỤNG :XÁC ĐỊNH GIA TỐC RƠI TỰ DO .=> Dùng con lắc đơn để xác định rời tự do theo biểu thức :224 lgTp=Hoạt động ::(15min)VẬN DỤNG,CŨNG CỐ KIẾN THỨC GV Tổng kết bài học về nội dung chính HS Tiếp thu kiến .GV Yêu cầu các nhóm vận dụng kiến thức đã học làm bài tập SGK . Giao nhiệm vụ học tập làm bài tập bài SBT . Soạn bài DAO ĐỘNG TẮT DẦN DAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC .RÚT KINH NGHIỆM SAU BÀI GIẢNG .Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.