Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giáo án Vật lý 11 bài Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt

b8786596327a0c52aee007a2eca3db06
Gửi bởi: Nguyễn Quang Hưng vào ngày 2017-01-27 14:43:22 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 818 | Lượt Download: 12 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Doc24.vnVẬT LÝ 11 BÀI 21TỪ TRƯỜNG CỦA DÒNG ĐIỆN CHẠY TRONGCÁC DÂY DẪN CÓ HÌNH DẠNG ĐẶC BIỆTI. MỤC TIÊU:1) Kiến thức:- Nêu được khái niệm chung của từ trường.- Vẽ được hình dạng các đường sức sinh bởi dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng khác nhau.- Nêu được cong thức tính cảm ứng từ trong các trường hợp đặc biệt.2) Kỹ năng:- Xác định vect cảm ứng từ tại mỗi điểm do dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt- Giải các bài tập có liên quan.II. CHUẨN BỊ:Giáo viên:Chuẩn bị các thí nghiệm về từ phổ và kim nam châm nhỏ để định hướng của cảm ứng từ.Học sinh: Ôn lại bài 19.20; đặc biệt chú đến quan hệ giữa chiều dòng điện và chiều cảm ứng từ (chiều đường sức từ)Doc24.vnBài 21 Từ trường dòng điện trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệtI Dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài.II Dòng điện chạy trong dây dẫn uốn thành vòng tròn.III Dòng điện chạy trong ống dây hình trụ.IV Từ trường của nhiều dòng điện.III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ.Hoạt động của học sinh Trợ giúp của giáo viên- Trả lời các câu hỏi Nêu câu hỏi để kiểm tra mức độ nắmbắt các kiến thức bài trướcHoạt động 2: Tìm hiểu các đặc điểm chung của từ trường.- Đọc SGK mục I.1 trả lời câu hỏi. Nêu câu hỏi: Cảm ứng từ do dòng điệnchạy trong dây dẫn sinh ra phụ thuộcvào những yếu tố nào?- Gợi HS trả lời.Hoạt động 3: Tìm hiểu về từ trường sinh bởi dòng điện chạy trong dây dẫnthẳng dài.- Quan sát thí nghiệm. Trả lời câu hỏi. Trả lời C1. Tiến hành thí nghiệm và nêu câu hỏi:Nêu đặc điểm đường sức từ sinh bởidòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài?- Nêu câu hỏi C1.- Nêu câu hỏi: Hãy nêu biểu thức xácđịnh cảm ứng từ tại một điểm cách dâyDoc24.vn- Đọc SGK mục I, trả lời câu hỏi. dẫn thẳng dài mang dòng điện mộtkhoảng trong chân không?Hoạt động 4: Tìm hiểu cảm ứng từ sinh bởi dòng điện chạy trong khung dâytròn..- Quan sát thí nghiệm.- Trả lời các câu hỏi.- Nhận xét câu trả lời của bạn. Làm thí nghiệm hướng dẫn HS quansát. Nêu câu hỏi: Hãy nêu đặc điểm sứctừ sinh bởi dòng điện chạy trong dâydẫn hình tròn?- Xác nhân kiến thức.Hoạt động 5: Tìm hiểu cảm ứng từ sinh bởi dòng điện chạy trong ống dây.- Quan sát thí nghiệm.- Trả lời các câu hỏi.- Nhận xét câu trả lời của bạn. Làm thí nghiệm hướng dẫn HS quansát. Nêu câu hỏi: Hãy nêu đặc điểm sứcsinh bởi dòng điện chạy trong ống dây?Viết biểu thức tính cảm ứng từ tại cácđiểm trong lòng ống dây?- Xác nhân kiến thức.Hoạt động 6: Tìm hiểu cảm ứng từ sinh bởi nhiều dòng điện.- Trả lời các câu hỏi.- Nhận xét câu trả lời của bạn. Nêu câu hỏi: Hãy nêu cách xác địnhcảm ứng từ tại mỗi điểm sinh bởi nhiềunguồn khác nhau?- Xác nhân kiến thức.Hoạt động 7: Vận dụng Củng cố:- Đưa ra câu trả lời đúng. Cho học sinh thảo luận để trả lời cáccâu trắc nghiệm SGK.- Đặt câu hỏi theo từng chủ đề của bài.Doc24.vn- Trả lời các câu hỏi.Hoạt động 8: Giao nhiệm vụ về nhà:- Ghi bài tập và câu hỏi về nhà.- Ghi những chuẩn bị cần thiết. Cho một số bài tập và câu trắc nghiệm.- Dặn dò những chuẩn bị cho bài sau.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.