Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giáo án Toán 5 chương 3 bài 14: Xăng ti mét khối và đề xi mét khối

b97141cdcaeaae8a1607c6cb9c1b2a17
Gửi bởi: trung123 vào ngày 2016-10-30 10:05:18 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 875 | Lượt Download: 1 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Giáá áá toáá 523 TOÁN XĂNG TI MÉT KHỐI, ĐỀ XI MÉT KHỐI.I.Mục tiêu Bước đầu Giúp HS có biểu tượng về xăng- ti- mét khối và đề xi mét khốiđọc và viết đúng các số đo. Nhận biết được mối quan hệ giữa xăng –ti –mét khốivà đề xi mét khối. Rèn cho HS kĩ năng giải toán chính xác. Giáo dục học sinh thức học tốt môn toán. II.Chuẩn bị bộ đồ dùng dạy toán 5.III.Hoạt động dạy học:A.Kiểm tra bài cũ :(3p) GV đưa ra hình sau đó cho HS nhận xét thể tích của haihình đó.B.Dạy bài mới (37p)1.Giới thiệu bài Trực tiếp.2 Hình thành biểu tượng xăng ti mét khối và đề –xi mét: GV đưa ra hình lập phương cạnh1dm và cạnh cm cho HS quan sát: GV giới thiệu: xăng ti- mét là thể tích của một hình lập phương có cạnh 1cm. Xăng- ti- mét khối viết tắt là: cm Đề xi –mét- khối là thể tích hình lập phương có cạnh dài dm. Đề xi métkhối viết tắt là dm 3. GV đưa ra mô hình quan hệ giữa xăng –ti –mét khối và đề xi mét khối vf yêucầu HS quan sát. HS tự xếp hình và đưa ra nhận xét: dm 1000 cm 3. Luyện tập: Bài Gọi HS đọc yêu cầu và thực hiện yêu cầu. HS lên bảng làm, GV nhận xét Viết số Đọc số 76 cm Bảy mươi sáu xăng ti mét khối. 519 dm 3Năm trăm mười chín đề-xi mét khối 85,08 dm 3Tám mươi lăm phẩy không tám đề-xi mét khối. 4/5 cm 3Bốn phần năm xăng ti mét khối.192cm Một trăm chín mươi hai xăng ti mét khối2001dm Hai nghìn không trăm linh một đề xi mét khối3/8cm Ba phần tám xăng ti mét khối Bài 2: Gọi HS đọc yêu cầu và thực hiện yêu cầu HS thực hành làm vở GV nhận xét. a, dm =1000 cm b, 200cm dm 5,8 dm 5800cm 490 000cm 490 dm 375 dm 375000cm 154 000 cm 154 dm 3Giáá áá toáá 4/5 dm 800 cm 5100 cm 5,1 dm Củng cố, dặn dò Nhận xét giờ học. Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.