Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giáo án SỰ TÍCH HỒ GƯƠM

bbe7974b28a1123eca9ffccdcf086d9c
Gửi bởi: 1544 vào ngày 2016-09-11 17:57:53 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 264 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

SỰ TÍCH HỒ GƯƠM Hướng dẫn đọc thêm )A. Mục tiêu Giúp HS hiểu được nội dung, nghĩa của truyện, vẽ đẹp của một số hình ảnhchính trong truyện Phân tích, cảm thụ, kĩ năng kể chuyện Biết kính trọng, tự hào về các nhân vật lịch sử, giữ gìn, bảo vệ di tích lịch sửB. Chuẩn bị- GV: Giáo án bảng phụ- HS: Đọc bàiC. Tiến trình lên lớp1. Ổn định:2.Bài cũ nghĩa của truyện Sơn Tinh, Thuỷ Tinh ?3. Bài mới:Cho Hs xem ¶nh Hå ¬m. Gv giíi thiÖu: Hµ Néi cã Hå ¬mN íc xanh nh pha mùc,Bªn hå, ngän th¸p BótViÕt th¬ lªn trêi cao."Gi÷a thñ ®« Hµ Néi, Hå ¬m ®Ñp nh mét l½ng hoa léng lÉy vµ duyªn d¸ng.Lóc ®Çu Hå ¬m cã tªn gäi lµ Hå Lôc Thuû, Hå T¶ Väng... §Õn thÕ kû 15, håmíi mang tªn lµ Hå ¬m. VËy, t¹i sao ng êi ta ®æi tªn T¶ Väng, Lôc Thuûthµnh Hå ¬m? TiÕt häc nµy chóng ta sÏ cïng nhau hiÓu îc ®iÒu ®ã.Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức Gv hướng dẫn đọc Chậm rãi, gợi không khí cổ tíchHs đọc, gv nhận xétGv cho hs tóm tắt các sự kiện của văn bảnGv yêu cầu hs đọc các chú thích trongSGKHs: Sự tích Hồ Gươm là truyền thuyết thời nào?Hs Hậu Lê I. Đọc và giải thích từ khó1. Đọc2. Tóm tắt3. Giải thích từ khó SGKTheo em truyện có thể chia làm mấy phần? nội dung của từng phần ?Hs Vì sao đức Long Quân cho nghĩa quânmượn gươm thần?Hs :Lê Lợi nhận gươm thần như thế nào?Cuộc khởi nghiã được ai giúp đỡ?Hs Thần linh giúp đỡLê Lợi đã nhận được gươm thần như thế nào?Hs :Trong tay LL gươm thần đã phát huy tác dụng ra sao ?Hs :Cách Long Quân cho mượn gươm cógi độc đáo ?( tại sao lại tách chuôi gươm và lưỡi gươm )Hs thảo luận, trình bàyGV nhận xét đánh giá II. Tìm hiểu văn bản* Bố cục :- Từ đầu -> đất nước: Long Quâncho mượn gươm thần Còn lại Long Quân đòi gươm thần1. Mượn gươm thầna. Lí do cho mượn :- Giặc Minh đô hộ, làm nhiều điều ácđối với nhân dân dân căm giận- Nghĩa quân Lam Sơn nhiều lần thấtbạib. Lê Lợi nhận gươm thần- Lê Thuận đi đánh cá ba lần vớtđược luỡi gươm- Chủ tướng Lê Lợi trên đường bịgiặc đuổi đã nhặt được chuôi gươm- Đem tra vào gươm của Lê Thuận thìvừa, sang lên chữ“Thuận thiên”-> trời là phải giết giặc MinhThể hiện trời, dân trên dưới một lòngc. Sức mạnh gươm thần- Sức mạnh của nghiã quân đượcnhân lên gấp bội- là vũ khí thần diệu để đi đến thắnglợi hoàn toànd. nghĩa của việc muợn gươm- Lưỡi gươm dưới nước, chuôi gươmtrên rừng -> S/m cứu nước có khắpnơi- Các bộ phận thanh gươm khép lạivừa như in -> nguyện vọng của dântộc là nhất trí trên dưới một lòng,quyết tâm đánh giặc- Lê Thận dâng lưỡi gươm cho LL làđề cao vai trò chủ tướng của LL,trọng trách gánh vác giang sơn=> Gươm thần làm cho nhuệ khí củanghiã quân tăng lên gấp bội, đánhthắng giặcHãy chỉ ra sức mạnh gươm thần đối với nghĩa quân Lam Sơn?Hs :Long Quân cho Rùa vàng lên đòi gươm khi nào?Hs :Cảnh trả lại gươm diễn ra như thế nào?Hs :Vì sao nhận gươm Thanh Hoá mà trả gươm Thăng Long ?Hs Hs thảo luận vào giấy Rôki, sau 3p cử đại diện các nhóm lên trình bàyGv cho hs trong các nhóm tự nhận xét,gv chốt lại vấn đề Truyện có nghĩa gì ?Nhằm giải thích điều gì ?Ngoài truyện này ra, em còn bắt gặp hình ảnh Rùa vàng trong những truyệnnào nữa ?Hs Mỵ Châu Trọng ThuỷRùa Vàng trong truyện tượng trưng cho ai Điều gì?Hs :Gv gọi hs đọc ghi nhớ trong SGKHs đọc 2. Long Quân đòi lại gươm thầna. Hoàn cảnh :- Nhân dân đánh tan giặc Minh đấtnước thanh bình-LL lên ngôi và dời đô về ThăngLongb. Cảnh đòi và trả gươmLL ngự thuyền chơi trên hồ Tả Vọng,Rùa Vàng nhô lên đòi gươm, LL tragươm, Rùa Vàng đớp lấy lặn xuốngnước-> đất nước trong cảnh thanh bình3. nghĩa của truyện Ca ngợi tính nhân dân,chính nghĩacủa cuộc khởi nghĩa Lam Sơn- Đề cao suy tôn LL- Giải thích tên gọi hồ Hoàn Kiếm- Thể hiện khát vọng hoà bình củadân tộc- Rùa Vàng tượng trưng cho tổ tiên,khí thiên sông núi, tình cảm nhân dân* Ghi nhớ SGK4. Củng cố Dặn dò:4.1. Củng cố GV hệ thống toàn bộ bài học4.2. Dặn dò Học ghi nhớ, nắm cốt truyện, nhân vật, sự việc- Soạn bài: Sọ DừaTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.