Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giáo án php nâng cao số 11: Bài 3. Bảo mật cho website

d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Gửi bởi: Khoa CNTT - HCEM vào ngày 2020-10-24 16:47:50 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 92 | Lượt Download: 1 | File size: 0.022871 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GIÁO ÁN SỐ: 11Thời gian thực hiện: 5h (2LT – 3 TH)

Môn học: PHP nâng cao

Tên bài học trước: Bài 2. Các kỹ thuật lập trình MySQL với

PHP nâng caoThực hiện ngày : 22/09/2020Lớp: TKW12-LTMT12Bài 3. Bảo mật cho website

2.Mã hóa trong PHP(5T)

MỤC TIÊU BÀI HỌC

Sau khi học xong bài này học sinh có khả năng:

-Trình bày được các khái niệm về chuẩn mã hóa MD5,SHA1

Trình bày được chức năng các hàm Hash

Xây dựng được các chức năng mã hóa thông tin

Có thái độ nghiêm túc, tích cực trong học tậpĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

-Máy tính, máy chiếu, phông chiếu.

Bảng trình tự thực hiệnHÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC

-Phần lý thuyết, thao tác mẫu: Tập trung cả lớp

Phần tổ chức luyện tập : Mỗi sinh viên / 1 máy

Phần kết thúc : Tập trung cả lớpI. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:

-Thời gian: 01 phútPhát vấn cán bộ lớp.II. THỰC HIỆN BÀI HỌCT

TThời gian: 224 phútHOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

NỘI DUNG1Dẫn nhập

Chiếu Slide dẫn nhập2Giới thiệu chủ đề:

Bài 3. Bảo mật cho

website2. Mã hóa trong PHP

MỤCTIÊU BÀI HỌCHOẠT ĐỘNG CỦA

HOẠT ĐỘNG

GIÁO VIÊN

CỦA HỌC SINH

- Trình

chiếu -Quan sát

Slide

- Lắng nghe

- Minh họa mô

hình trên Slide

- Giới thiệu tên bài

- Chiếu slide

- Ghi bảng

- Chiếu Slide mục tiêu

- Định hướng mục tiêu

bài học

- Chuyển tiếp vấn đề- Lắng nghe

- Quan sát

- Xác định mục

tiêuThờ

i

gian

3′3′3Giải quyết vấn đề:

a. Lý thuyết

2. Mã hóa trong PHP

2.2.Mã hóa MD5

2.3. Mã hóa SHA1

b. Trình tự thực hiện

Điều kiện thực hiện bài

thực hành ( Máy tính

RAM 2G trở lên).

- Mỗi SV 01 bản trình tự

thực hiện

Bước 1: Tạo ứng dụng

mới.

Bước 2: Viết mã

MD5,SHA1

Bước 3: Thực thi ứng

dụng

Bước 4: Kiểm tra kết quả

Các lỗi thường gặp:

Thắc mắc của người học

Kiểm tra mức độ tiếp

thu

c. Thực hành

Phát phiếu luyện tập

Hướng dẫn người học

làm theo các bước của

trình tự thực hiện.

Nhận xét quá trình thực

hành4Kết thúc vấn đề-Trình chiếu Slide

- Quan sát Slide

-Phân tích các kiến - Nghe, ghi nhớ

thức trong bài.

-Trình chiếu Slide

-Phân tích các kiến -Quan sát Slide

thức liên quan

-Nghe, ghi nhớ

- Làm mẫu các bước35‘35‘-Quan sát và ghi

nhớ.-Giải thích các thông

số liên quan trong các

bước thao tác.-Quan sát và ghi

nhớ35‘-Trình chiếu các lỗi

thường gặp-Thực hành tại vị

trí được phân

công.

-Ghi công việc

hoàn thành vào

Phiếu luyện tập35‘-Giải thích các thắc

mắc của người học

-Gọi sinh viên lên làm

thử theo các bước của

trình tự thực hiện.

- Nhận xét sinh viên

làm thử

- Trình chiếu lại bảng

quy trình, các lỗi

phòng tránh, sinh viên

tiện theo dõi trong quá

trình làm bài;

-Quan sát người học

làm bài thực hành.

- Hướng dẫn sinh viên

thực tập tại vị trí phân

công10‘65‘- Củng cố kiến thức5- Trình bày tóm tắt nội - Lắng nghe

dung của bài học

- Ghi nhớ

-Củng cố kỹ năng rèn - Tổng kết, đánh giá

luyện

kết quả luyện tập

trong buổi học

-Sinh viên tự đánh

- Trả lời thắc mắc của giá điểm vào phiếu

học sinh (nếu có)

đánh giá

- Nhận xét kết quả học - Đánh giá buổi học

tập

Hướng dẫn tự học

Viết chương trình mã hóa MD5 và SHA1

mật khẩu2‘1‘III. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

Ngày 20 tháng 09 năm 2020

TRƯỞNG KHOA/TRƯỞNG TỔ MÔN

GIÁO VIÊNLương Văn Hiếu