Giáo án Sinh học 12 bài 45

Gửi bởi: phamthilinh-hoc24-122001 vào ngày 2019-04-12 09:49:41 || Kiểu file: DOCX

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Bài 45: DÒNG NĂNG LƯỢNG TRONG HỆ SINH THÁI VÀ HIỆU SUẤT SINH THÁI. I. MỤC TIÊU BÀI HỌC. 1. Kiến thức: - Mô tả được năng lượng đi vào hệ sinh thái. - Nêu được khái niệm về hiệu suất sinh thái. 2. Kĩ năng: Quan sát tranh, phân tích, nhận xét, rút ra kết luận. 3. Thái độ: Vận dụng kiến thức để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường (trồng cây gây rừng, bảo vệ rừng, bảo vệ các dạng san hô ven biển...). II. CHUẨN BỊ. 1. Giáo viên: Giáo án, SGK, tranh ảnh có liên quan. 2. Học sinh: SGK, đọc trước bài học. III. TRỌNG TÂM BÀI HỌC: Sự biến đổi năng lượng trong hệ sinh thái. VI. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY-HỌC 1. Ổn định tổ chức lớp: Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số. 2. Kiểm tra bài cũ: Khái niệm về chu trình vật chất trong hệ sinh thái? Trình bày các chu trình cacbon, chu trình nitơ, chu trình nước. 3. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức * Hoạt động 1: Tìm hiểu về dòng năng I. DÒNG NĂNG LƯỢNG TRONG HỆ lượng trong hệ sinh thái. SINH THÁI. GV: Nhận xét về sự phân bố năng lượng 1. Phân bố năng lượng trên trái đất. trên trái đất? Cây xanh có thể đồng hóa - Ánh sáng mặt trời phân bố không đều được loại ánh sáng nào và nó chiếm trên bề mặt trái đất: khoảng bao nhiêu phần trăm? + Càng lên cao lớp không khí càng mỏng DOC24.VN 1 HS: Nghiên cứu thông tin SGK để trả lời. lên ánh sáng càng mạnh. Vùng xích đạo có GV: Quan sát hình 45.1 SGK cho biết: tia sáng chiếu thẳng góc lên ánh sáng mạnh hoen vùng ôn đới. Càng xa vùng - Năng lượng biến đổi như thế nào trong xích đạo, ánh sáng càng yếu, ngày càng hệ sinh thái? kéo dài. - Nguồn năng lượng truyền qua các bậc + Ánh sáng còn thay đổi theo độ cao trong dinh dưỡng có còn nguyên vẹn không? năm: Mùa hè ánh sáng mạnh và ngày kéo - Năng lượng đi qua hệ sinh thái khác với dài hơn, mùa đông ngược lại. sự vận động của vật chất như thế nào? - Năng lượng ánh sáng phụ thuộc vào - Hãy giải thích vì sao năng lượng càng thành phần tia sáng: truyền lên bậc dinh dưỡng càng cao thì + Tia sáng có bước sóng dài chủ yếu tạo càng nhỏ dần? nhiệt. Sinh vật sản xuất chỉ sử dụng - Năng lượng bị thất thoát là do đâu? được những tia sáng nhìn thấy (chiếm HS: Nghiên cứu thông tin SGK và hình khoảng 50% tổng lượng bức xạ) cho quá 43.1 để trả lời. tình quang hợp. Quang hợp chỉ sử dụng khoảng 0,2% - 0,5% tổng năng lượng bức GV: yêu cầu HS quan sát lại hình 43.1 xạ chiếu trên trái đất tổng hợp nên các SGK và cho biết: hợp chất hữu cơ. - Các sinh vật sản xuất trong hệ sinh thái 2. Dòng ăng lượng trong hệ sinh thái. đó? - Năng lượng được truyền từ bậc dinh - Những sinh vật nào đóng vai trò quan dưỡng thấp lên bậc dinh dưỡng cao. Càng trọng trong việc truyền năng lượng từ lên bậc dinh dưỡng cao hơn thì năng môi trường vô sinh vào chu trình dinh lượng càng giảm do một phần năng lượng dưỡng? bị thất thoát. - Nêu tóm tắt con đường truyền năng - Năng lượng được truyền theo một chiều lượng trong hệ sinh thái đó? từ sinh vật sản xuất qua các bậc dinh dưỡng tới môi trường. Vật chất được trao * Hoạt động 2: Tìm hiểu về hiệu suất đổi qua chu trình dinh dưỡng. sinh thái. GV: Tỉ lệ thất thoát năng lượng xảy ra DOC24.VN 2 như thế nào khi năng lượng đi qua mỗi II. HIỆU SUẤT SINH THÁI. bậc dinh dưỡng trong hệ sinh thái? Từ đó - Hiệu suất sinh thái là tỉ lệ phần trăm(%) các em hiểu như thế nào là hiệu suất sinh chuyển hóa năng lượng giữa các bậc dinh thái? dưỡng trong hệ sinh thái. HS: Nghiên cứu thông tin SGK và hình 45. - năng lượng bị thất thoát là do: tiêu hao 3 để trả lời. qua hô hấp, sinh nhiệt của cơ thể, qua chất thải, các bộ phận rơi rụng của cơ thể, năng lượng truyền lên các bậc dinh dưỡng cao hơn. 4. Củng cố: - Cây xanh sử dụng năng lượng cho quang hợp chủ yếu thuộc dải sóng nào và chiếm bao nhiêu % của tổng lượng bức xạ chiếu xuống mặt đất? - Hiệu suất sinh thái của bậc dinh dưỡng sau thường là bao nhiêu so với bậc dinh dưỡng liền kề? - Những nguyên nhân chính gây ra sự thất thoát năng lượng trong hệ sinh thái? 5. Dặn dò: - Học bài và trả lời các câu hỏi cuối bài trong SGK. - Đọc trước bài 46 DOC24.VN 3