giáo án phát triển năng lực môn hóa học

Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2018-11-08 21:03:48 || Kiểu file: DOCX

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Tu :ầTi ếBài :I/ tiêu t:ụ ạ1. Ki th c:ế ứ2. Kĩ năng:3. Thái 4. Phát tri năng c: NL C, NC CBể ựII/ Chu giáo viên và sinh:ẩ ọ1. Giáo viên: 2. sinh: ọIII/ ch ho ng và c:ổ ọ1. HO NG KH NG Ộ- Ki tra bài cũể- vào bài ……….. (thêm i)ẫ ớ(Trong Ho ng kh ng có vi là ki tra bài cũ (KTBC) và vàoạ ắbài (DVBM) nh ng giáo viên không nên 1,2 hay a,b gì mà chớ ỉnên ch dòng và vi các nh ví minh ho là c).ạ ượ2. HO NG HÌNH THÀNH KI TH ỨHO NG TH TRÒẠ DUNGỘGDHN: có)ế I. II. III. IV.3. HO NG LUY PẠ (Theo giáo án cũ thì ph này th ng là nh ng câu ng lý thuy và bàiầ ườ ết cho HS làm luy p, thì giáo viên các câu ki tra lý thuy tậ ếmà ch gi các bài thôi. GV ng tìm bài vào đây,ỉ ưnhi thì ho ch có bài thì cũng c).ề ượ4. HO NG NGẠ Ụ- bài, làm các bài pọ ậ- Có th em ch bi t”ọ ế- Xem tr bài ướ5. HO NG TÌM TÒI, NG (thêm i)Ạ ớ(So giáo án cũ thì đây là ph i, ph c, trong th gian ch aớ ưsuy nghĩ ra dung thì ch ghi gì, sau đó nghiên thêm tài li THM độ ểbi dung này mà sung.)ế KÍNH CHÀO QUÝ TH CÔẦQuý th cô thân n, quý th cô các sau:ầ ề+ tu i, vi tính kémớ ổ+ Các cô sau sinh, con n, vi gia đìnhọ ệ+ Th cô vi làm thêm..ầ ệ+ Và nhi tr ng khácề ườ ợN mu có giáo án theo HO NG (M MÔN) hãy liên :ế ệ+ Email: phamvanhai1511@gmail.com+ ĐT: 0374635009Đ dung chính xác, nh ng PTNL HS, hình th pả ướ ẹCó th tham kh tr c.ể ướ- Chuy ng mail nhé nhanh và ti iể ợ- Quý th cô ch vi không tâm nhi vi so n.ầ