Giáo án ngữ văn lớp 7 Luyện tập cách làm văn bản biểu cảm

Gửi bởi: Phương Phan Thị vào ngày 2017-06-11 08:05:10 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Giáo án ngữ văn lớp 7 Luyện tập cách làm văn bản biểu cảm đích yêu uụ Giúp HS Luy các thao tác làm văn bi m,tìm hi và tìm ý,l dàn bài,vi ếbài._ Có thói quen đng não ng ng,suy nghĩ,c xúc tr văn bi m.ộ ưở ượ ướ ảII Ph ng pháp và ph ng ti cươ ươ ọ­ Đàm tho di gi ngạ ả­ SGK SGV giáo án III idung và ph ng pháp lên pộ ươ 1. đnh phútỔ ớ2. Ki tra bài cũ phút.ể2.1 Th nào là quan ?Cho ví ?ế ụ2.2 Quan đc dùng nh th nào?ệ ượ 3. Gi thi bài iớ phútT.gian Ho đng th và tròạ dung ngộ ảGV ki tra vi chu bài nhà HS ủ.Sau đó giúp HS tìm hi đ,l dàn bài.ể ậĐ yêu vi đi gì?ề ềGV qui đnh vi câu ậtrung Em vi gì câu a? ph ch ,bi ểhi th )ệ ểGV ng HS dàn bài theo SGK.ướ I. Chu nhàẩ ởCho bài loài cây em yêu.ề1. Tìm hi và tìmể .a. Vi loài cây em yêu.ế ềb. Cây a:ừ_ ng đt cõi ít màu )ễ ỡ_ Cây cho bóng mát._ cho ng ướ ấngon,b .ổ_ Các ph đi có th dùng.ộ ể2. dàn bàiậa. bài nêu loài cây và lí do mà em ởthích loài cây d0ó.b. Thân bài Các đc đi cây.ặ ủ_ Loài cây……..trong cu ng ủGV yêu HS vi đo bài và bàiẩ con ng i.ườ_ Loài cây……..trong cu ng ủem.c. bài tình em đi ớcây3. Vi đo vănế .II. Th hành trên pự .4 ng ố4.1 GV yêu HS nêu các làm văn bi m?ầ ướ ả4.2 Đc đo văn vi t?ọ ế5. dò:1 phútặH thu bài cũ ,đc so tr bài “Qua đèo Ngang” SGK trang 102ọ ướ ớ******************