Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giáo án môn Vật lý lớp 11 bài 44

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-05-16 03:54:08 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 266 | Lượt Download: 0 | File size: 0.039424 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

BÀI TẬP

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
+ Nắm được định nghĩa và phát hiện được khi nào có hiện tượng cảm ứng điện
từ.
+ Phát biểu được định luật Len-xơ theo các cách và vận dụng để xác định
chiều dòng điện cảm ứng trong các trường hợp khác nhau. Giải các bài tập liên
quan.
2. Kỹ năng
Vận dụng thành thạo định luật Len-xơ để xác định chiều dòng điện cảm ứng.
II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên:
- Xem, giải các bài tập sgk và sách bài tập.
- Chuẩn bị thêm nột số câu hỏi trắc nghiệm và bài tập khác.
2. Học sinh:
- Giải các câu hỏi trắc nghiệm và bài tập thầy cô đã ra về nhà.
- Chuẩn bị sẵn các vấn đề mà mình còn vướng mắc cần phải hỏi thầy cô.
III. TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC
Hoạt động 1 (10 phút) : Nêu các lưu ý khi giải bài tập về hiện tượng cảm ứng
điện từ:

+ Trong một từ trường đều B , từ thông qua một diện tích S giới hạn bởi một
vòng dây kín phẵng được xác định bởi biểu thức:  = BScos

+ Khi giải bài tập cần xác định được góc  hợp bởi véc tơ cảm ứng từ B và


pháp tuyến n của mặt phẵng vòng dây. Lưu ý, số đường sức từ xuyên qua diện tích
S càng nhiều thì từ thông  càng lớn. Khi một mạch điện chuyển động trong từ
trường thì công của các lực điện từ tác dụng lên mạch điện được đo bằng tích của
cường độ dòng điện với độ biến thiên từ thông qua mạch: A = IBS = I.
Hoạt động 2 (10 phút): Giải các câu hỏi trắc nghiệm.
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung cơ bản
Yêu cầu hs giải thích tại sao Giải thích lựa chọn.
Câu 3 trang 147 : D
chọn .
Giải thích lựa chọn.
Câu 4 trang 148 : A
Yêu cầu hs giải thích tại sao Giải thích lựa chọn.
Câu 23.1 : D
chọn .
Yêu cầu hs giải thích tại sao
chọn .
Hoạt động 3 (25 phút): Giải các bài tập tự luận.
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung cơ bản
Bài 5 trang 148
Vẽ hình trong từng
Xác định chiều dòng điện a) Dòng điện trong (C) ngược
trường hợp và cho học cảm ứng trong từng trường chiều kim đồng hồ.
sinh xác định chiều của hợp.
b) Dòng điện trong (C) cùng chiều
dòng điện cảm ứng.
kim đồng hồ.
c) Trong (C) không có dòng điện.
d) Trong (C) có dòng điện xoay
chiều.
Bài 23.6
Yêu cầu học sinh viết
Viết công thức xác định từ a)  = BScos1800 = - 0,02.0,12
công thức xác định từ thông .
= - 2.10-4(Wb).

thông .

b)  = BScos00 = 0,02.0,12 = 2.104


Xác định góc giữa B và n (Wb).
Yêu cầu học sinh xác
c)  = 0
trong từng trường hợp và thay


2
định góc giữa B và n số để tính  trong từng
d)  = Bscos450 = 0,02.0,12.
2
trong từng trường hợp và trường hợp đó.
-4
thay số để tính  trong
= 2 .10 (Wb).
từng trường hợp đó.
2
e)  = Bscos1350 = - 0,02.0,12.
2
-4
= - 2 .10 (Wb).