Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giáo án môn TNXH lớp 1 trọn bộ

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-12-31 03:12:03 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 265 | Lượt Download: 0

Nội dung tài liệu Tải xuống

Link tài liệu:

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Tuần 1

Thứ

ngày

tháng

năm 2014

Tự nhiên – Xã hội:
CƠ THỂ CHÚNG TA.
A.Mục tiêu:
- HS nhận ra ba phần chính của cơ thể : đầu , mình , chân, tay và một số bộ phận bên
ngoài như tóc, tai, mắt, mũi, miệng, lưng, bụng.
B.Đồ dùng dạy học
Hình vẽ trong SGK trang 5, SGK Tự nhiên và xã hội
C.Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
I.Bài cũ: -Kiểm tra sách Tự nhiên và xã hội,
II.Bài mới:
Hoạt động 1:
Mục tiêu: gọi đúng tên các bộ phận bên
ngoài của cơ thể.
G.V nêu câu hỏi: Hãy chỉ và nói tên các bộ
phận bên ngoài cơ thể.
-Giáo viên treo tranh lên bảng.
-G.viên k.luận:SGV
Hoạt động 2:
Mục tiêu: HS quan sát tranh về hoạt động
của một số bộ phận cơ thể và nhận biếït
được cơ thể chúng ta gồm có 3 phần.
Bước 1 : Giáo viên nêu câu hỏi:
+ “ Quan sát các hình vẽ trang 5 SGK. Hãy
chỉ và nói xem các bạn trong từng hình đang
làm gì?”
+ Qua hoạt động của các bạn trong từng
hình, các em hãy nói với nhau xem cơ thể
chúng ta có mấy phần?”
-Hãy biểu diễn lại từng hoạt động của đầu,
mình, tay, chân như các bạn trong hình.
-Cơ thể của chúng ta gồm mấy phần?
-GV kết luận: SGV
Hoạt động 3:
-Gv yêu cầu hs cả lớp đứng tại chỗ gv hô
đưa tay phải hoặc tay trái
GV nêu: Tay phải là tay cầm bút đó là bên
phải cơ thể; Bên tay trái là tay không cầm
bút đó là bên trái của cơ thể .
III.Củng cố -Dặn dò:
-Về nhà tự nhớ và chỉ lại tên các bộ phận ở

Hoạt động của HS

-Q.sát các hình ở SGK trang 4. H.động
theo nhóm đôi.
-Học sinh xung phong lên nói tên các bộ
phận cơ thể (đầu, cổ, mình, chân, tay...)

-Học sinh hoạt động nhóm đôi. Thảo
luận và trả lời từng nội dung của tranh.
-Hs trả lời

-Học sinh xung phong lên biểu diễn
trước lớp
-Học sinh trả lời
HS đưa theo hiệu lệnh của gv
HS khá , giỏi lên thực hành

Tuần 2

Thứ

ngày tháng năm 2014

TNXH:
CHÚNG TA ĐANG LỚN

I.Mục tiêu:
- Nhận ra sự thay đổi của bản thân, về số đo chiều cao , cân nặng và sự hiểu biết của
bản thân .
II.Chuẩn bị: VBT, SGK
III. Các hoạt động dạy học :
Hoạt động GV
1.Bài cũ: -Nêu các bộ phận chính của cơ
thể?
-Muốn cơ thể phát triển tốt chúng ta cần
phải làm gì?
2.Bài mới:- Giới thiệu
HĐ1.Làm việc với SGK

*Kết luận
HĐ2.Liên hệ bản thân và các bạn cùng
lứa tuổi

3.Củng cố, dặn dò:
-Muốn cơ thể lớn nhanh và phát triển tốt
chúng ta cần phải làm gì?
-Chuẩn bị: Nhận biết các vật xung
quanh

Tuần 3

Hoạt động thầy
…Đầu, mình, chân tay
-…tập thể dục, thường xuyên vận động,..
QST-Nắm được quá trình lớn lên của em bé
theo thứ tự từng hình ở SGK
-Biết được cơ thể lớn lên dựa vào việc
cân nặng và đo chiều cao
-Hiểu được việc tập đếm số là biểu
hiện sự hiểu biết hơn
HĐ nhóm 4
-Trong nhóm đo với nhau
-Nêu kết quả giữa mình với các bạn trong
nhóm
-Hiểu được nguyên nhân sự lớn lên không
giống nhau: ăn ít, không đủ chất, không
tập thể dục, ăn ngủ không điều độ

Thứ ngày

tháng năm 2014

TNXH:
NHẬN BIẾT CÁC CON VẬT XUNG QUANH

I.Mục tiêu:
-Hiểu biết được mắt, mũi, tai, lưỡi, tay (da) là các bộ phận giúp chúng ta nhận biết được
các vật xung quanh.
II.Chuẩn bị:
SGK
III.Các hoạt động dạy học :
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1.Bài cũ:
2.Bài mới: -Giới thiệu
HĐ1.QST
HĐ nhóm đôi
-Nêu được các vật có trong hình
Nêu được các vật nhẵn, sần sùi, lạnh,
nóng, thơm…có trong hình.
HĐ2.Thảo luận nhóm
HĐ nhóm 4
-Nhận biết: Vì sao ta biết được các vật
trơn, nhẵn, sần sùi, nóng, lạnh…
+Đó là nhờ các giác quan: mắt mũi, tai,
lưỡi, da mà ta nhận biết được mọi vật
xung quanh
-Biết bảo vệ các giác quan của cơ thể
*GV tóm ý - kết luận
*GD: Cần giữ vệ sinh các giác quan của HS khá giỏi nắm và biết được nếu một
cơ thể sạch sẽ
trong các giác quan bị hỏng thì sẽ bị khó
HĐ3.Củng cố, dặn dò
khăn như thế nào?
-Trò chơi: Ai nhanh hơn?
-Chuẩn bị: Bảo vệ mắt và tai.

Tuần 4

Thứ ngày
TNXH:
BẢO VỆ MẮT VÀ TAI

tháng 9 năm 2014

I.Mục tiêu:
-HS nêu được các việc nên làm và không nên làm để bảo vệ mắt và tai.
II.Chuẩn bị:
SGK
III.Các hoạt động dạy học
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1.Bài cũ:
-Nêu các giác quan nhận biết các vật xung -Tai, mắt, mũi, lưỡi,da
quanh
-Nêu cách bảo vệ và giữ gìn các giác quan
-HS trả lời
của cơ thể?
2. Bài mới:-Giới thiệu
HĐ1.QST ở SGK
HĐ nhóm đôi
-Nêu được nội dung tranh
-Vì sao bạn lấy tay che mắt?
…tránh ánh sáng trực tiếp vào mắt,
điều đó hoàn toàn đúng
-Các tranh còn lại tranh nào thể hiện việc
..tranh lau mắt bằng khăn sạch, đọc
làm đúng?Vì sao?
sách đúng tư thế.Vì lau khăn sạch để
giữ vệ sinh mắt , đọc sách đúng tư thế
để khỏi bị hỏng mắt.
-Tranh nào thể hiện việc không nên làm?
-xem ti vi quá gần
*GV kết luận GD
HĐ2.QST trang 11
HĐ nhóm đôi
-Nêu được nội dung tranh
+Lấy cây ngoáy tai, nước vào tai, khám
tai, nghe tiếng động quá to.
-Việc nào nên làm?
+Khám tai, lkhông để nước vào tai.
-Việc nào không nên làm?
+Ngoáy tai bằng cây , nghe nhạc quá to,
*Kết luận- GD
vì dễ làm viêm tai và điếc.
HĐ3.Liên hệ thực tế
Nếu mắt bị bụi bay vào thì em sẽ làm gì?
HS trả lời
Nếu tai bị kiến bò vào thì em sẽ làm gì?
-Hằng ngày em làm gì để bảo vệ mắt và
tai?
4.Củng cố, dặn dò
-Một em dùng cây ngoáy tai, bạn kia
-Trò chơi sắm vai
ngăn lại.
-Chuẩn bị bài sau: Vệ sinh thân thể

TNXH:
BẢO VỆ MẮT VÀ TAI

I.Mục tiêu:
-HS nêu được các việc nên làm và không nên làm để bảo vệ mắt và tai.
II.Chuẩn bị:
SGK
III.Các hoạt động dạy học
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1.Bài cũ:
-Nêu các giác quan nhận biết các vật xung -Tai, mắt, mũi, lưỡi,da
quanh
-Nêu cách bảo vệ và giữ gìn các giác quan
-HS trả lời
của cơ thể?
2. Bài mới:-Giới thiệu
HĐ1.QST ở SGK
HĐ nhóm đôi
-Nêu được nội dung tranh
-Vì sao bạn lấy tay che mắt?
…tránh ánh sáng trực tiếp vào mắt,
điều đó hoàn toàn đúng
-Các tranh còn lại tranh nào thể hiện việc
..tranh lau mắt bằng khăn sạch, đọc
làm đúng?Vì sao?
sách đúng tư thế.Vì lau khăn sạch để
giữ vệ sinh mắt , đọc sách đúng tư thế
để khỏi bị hỏng mắt.
-Tranh nào thể hiện việc không nên làm?
-xem ti vi quá gần
*GV kết luận GD
HĐ2.QST trang 11
HĐ nhóm đôi
-Nêu được nội dung tranh
+Lấy cây ngoáy tai, nước vào tai, khám
tai, nghe tiếng động quá to.
-Việc nào nên làm?
+Khám tai, lkhông để nước vào tai.
-Việc nào không nên làm?
+Ngoáy tai bằng cây , nghe nhạc quá to,
*Kết luận- GD
vì dễ làm viêm tai và điếc.
HĐ3.Liên hệ thực tế
Nếu mắt bị bụi bay vào thì em sẽ làm gì?
HS trả lời
Nếu tai bị kiến bò vào thì em sẽ làm gì?
-Hằng ngày em làm gì để bảo vệ mắt và
tai?
4.Củng cố, dặn dò
-Một em dùng cây ngoáy tai, bạn kia
-Trò chơi sắm vai
ngăn lại.
-Chuẩn bị bài sau: Vệ sinh thân thể

TNXH:
Tuần 6
CHĂM SÓC VÀ BẢO VỆ RĂNG
1.Mục tiêu:
- Cách giữ vệ sinh răng miệng, đề phòng sâu răng.
- Biết chăm sóc răng đúng cách.
II.Chuẩn bị:
bàn chải, hàm răng (mô hình)
III.Các hoạt động dạy học :
Hoạt động thầy
Hoạt động trò
1.Bài cũ:
-Em cần làm gì để giữ vệ sinh thân thể
sạch sẽ?
-Vì sao phải giữ vệ sinh thân thể?
2.Bài mới:- Giới thiệu
HĐ1.Kiểm tra răng
HĐ nhóm đôi
-Hai em kiểm tra răng lẫn nhau
*Kết luận
-Nêu trước lớp
HĐ2. Giới thiệu hàm răng
HĐ3.QST
Nhóm 4
-Nêu được :H1.Súc miệng , đánh
răng,xước mía
H2. đến bác sĩ nhổ răng
H3.Một bạn có hàm răng đẹp, một bạn
bị sâu răng
-Biết : súc miệng, đánh răng, khám
răng , nhổ răng là đúng, xước mía là sai
không nên làm.
-Vì sao không dùng răng xước mía?
…dễ bị gãy răng.
*Tóm ý kết luận
HĐ4.QST
-Nêu được : Bạn nam cho kẹo bạn nữ,
bạn nữ không nhận
-Vì sao bạn nữ không nhận kẹo?
…sợ sâu răng
-Muốn cho răng đẹp phải làm gì?
-…không dùng răng cắn vât cứng,
không ăn kẹo nhiều, đánh răng trước khi
ngủ dậy, sau khi ăn, khi răng bị sâu phải
nhổ.
HĐ4. Đóng vai
-Hai em đóng vai theo tình huống : dùng
răng cắn bút.
3.Củng cố, dặn dò
Hãy nêu cách giữ vệ sinh răng miệng, đề
phòng sâu răng ?
Bài sau: Thực hành : Đánh răng và rửa mặt

Phan Đình Tiếp
Hương

TNXH-Tuần 7

Tiểu học Đức

Thứ 5 ngày 20 tháng 10 năm 2014
THỰC HÀNH : ĐÁNH RĂNG VÀ RỬA MẶT

I.Mục tiêu:
-Biết đánh răng và rửa mặt đúng cách.
II.Chuẩn bị: Bàn chải, cốc, khăn mặt
III.Các hoạt động dạy học
Hoạt động của thầy
1.Bài cũ:
-Thế nào là hàm răng khoẻ, đẹp?
-Em cần phải làm gì để bảo vệ răng?
2.Bài mới: - Giới thiệu
HĐ1.Thực hành đánh răng
-Giới thiệu mô hìh hàm răng

-GV làm mẫu chải răng trên mô hình hàm
răng
-Nêu các bước để thực hiện.
-Thực hành đánh răng
HĐ2.Thực hành rửa mặt
-Rửa mặt như thế nào là đúng cách và hợp
vệ sinh?
-GV hướng dẫn:
+Chuẩn bị khăn, nước sạch
+Rửa tay bằng xà phòng
+Dùng hai tay hứng nước để rửa mặt.
+Dùng khăn lau khô, lau vành tai, cổ
+Giặt khăn bàng xà phòng rồi phơi nắng
*Nhận xét- Kết luận
HĐ4.Củng cố, dặn dò
-Vệ nhà tập đánh răng, rửa mặt
-Chuẩn bị: Ăn uống hằng ngày .

Hoạt động của trò

-HS lên chỉ mặt trong, mặt ngoài, mặt
nhai của răng.
-Nêu cách chải răng hằng ngày.
-Một vài em lên thử chải răng trên mô
hình hàm răng
*Lớp nhận xét

HS chải răng theo như hướng dẫn
-HS trả lời
- HS làm động tác mô phỏng theo nhóm

Phan Đình Tiếp
Hương

Tiểu học Đức

TNXH - Tuần 8

Thứ 5 ngày 27 tháng năm 2014
ĂN, UỐNG HẰNG NGÀY

I.Mục tiêu:
- Biết được cần phải ăn , uống đầy đủ hằng ngày để may lớn, khoẻ mạnh.
- Biết ăn nhiều loại thức ăn và uống đủ nước.
II.Chuẩn bị: sgk
III.Các hoạt động dạy học
Hoạt động của GV
1.Bài cũ:
2.Bài mới:- Giới thiệu
HĐ1. Động não
-Hãy kể tên những thức ăn đồ uống mà
chúng ta thường xuyên dùng hằng ngày
-GV viết bảng
* Kết luận
-Cho Hs QST
Hỏi: Em thích ăn những laọi thức ăn nào?
-Loại nào em chưa ăn hoặc không biết ăn?
*Kết luận
HĐ2.SGK
-Các hình nào cho biết sự lớn lên của cơ
thể?
-Các hình nào cho biết các bạn học tập tốt?
-Các hình nào cho biết các bạn có sức khoẻ
tốt?
-Tại sao chúng ta phải ăn uống hằng ngày?
*Kết luận: Chúng ta cần phải ăn uống hằng
ngàyđể cơ thể mau lớn, có sức khoẻ và học
tập tốt?
HĐ3.Thảo luận cả lớp
-Khi nào chúng ta cần phải ăn uống?
-Hằng ngày em ăn mấy bữa, vào những lúc
nào?
-Tại sao chúng ta không nên ăn bánh kẹo
trước bữa ăn chính?
3.Củng cố, dặn dò:
Hỏi lại nội dung bài
Bài sau : Hoạt động và nghĩ ngơi

Hoạt đông của HS
-HS thực hành đánh răng
-HS kể

HS QST ở sgk chỉ và nói tên từng loại
thức ăn có trong mỗi hình
HS trả lời
QST trang 19 theo nhóm
HS nhìn tranh trả lời

-….khi đói và khát
-…ba bữa: sáng, trưa, tối
….để ăn nhiều và ngon miệng

Phan Đình Tiếp
Hương

Tiểu học Đức

TN-XH - Tuần 9

Thứ 5 ngày 6 tháng 11 năm 2014
HOẠT ĐỘNG VÀ NGHĨ NGƠI

I.Mục tiêu:
-Kể được các hoạt động , trò chơi mà em thích.
- Biết tư thế ngồi học, đi đứng có lợi cho sức khoẻ .
II.Chuẩn bị:
sgk
III.Các hoạt động dạy học
Hoạt động thầy
1.Bài cũ:
-Hãy kể tên những thức ăn cần ăn trong
ngày để mau lớn và khoẻ mạnh?
-Cần phải ăn uống như thế nào để có sức
khoẻ tốt?
2.Bài mới:
- GV Giới thiệu bài
HĐ1.Thảo luận
-Hãy nói với bạn tên các hoạt động hoặc
trò chơi mà em chơi hằng ngày?
-Trong các hoạt động vừa nêu , hoạt động
nào có lợi , hoạt động nào có hại cho sức
khoẻ?
*GV kết luận: VD: múa, nhảy dây, tập thể
dục, …
HĐ2.QST ở sgk
-Chỉ và nói tên các hoạt động trong từng
hình
*GV kết luận: Khi làm việc nhiều hoặc
hoạt động quá sức cơ thể sẽ mệt mỏi, lúc
đớ cần phải nghỉ ngơi cho lại sức. Nếu
không nghỉ ngơi đúng lúc sẽ có hại cho sức
khoẻ.
HĐ3.QSt theo nhóm
3.Củng cố, dặn dò:
- Em hãy nêu các hoạt động hoặc vui chơi
mà em thường chơi hằng ngày?

Hoạt động trò

HS kể
-Một số em kể trước lớp

-HS trả lời
VD: Đá bóng giúp cho chân khoẻ mạnh,
khéo léo…
HĐ cá nhân
-Nhận biết tư thế đi, đứng, ngồi trong
các hình ở trang 21
-Chỉ đúng: bạn đi, dứng, ngồi đúng tư
thế.
-Đại diện nhóm lên trả lời- Lớp
nhậnxét

- Bài sau:Ôn tập con người và sức khoẻ

Phan Đình Tiếp
Hương

TNXH - Tuần 10

Tiểu học Đức

Thứ 5 ngày 13 tháng 11 năm 2014

TNXH:
ÔN TẬP : CON NGƯỜI VÀ SỨC KHOẺ
I.Mục tiêu:
- Củng cố kiến thức cơ bản về các bộ phận của cơ thể và các giác quan.
- Có thói quen vệ sinh cá nhân hằng ngày .
II.Chuẩn bị:
III.Các hoạt động dạy học :
Hoạt động thầy
1.Bài cũ:
-Kể tên một số hoạt động hoặc trò chơi
có lợi cho sức khoẻ?
-Ngồi học như thế nào là đúng tư thế?
2.Bài mới:- Giới thiệu
HĐ1. Ôn các bộ phận của cơ thể và các
giác quan
-Hãy kể tên các bộ phận bên ngoài của cơ
thể?
-Cơ thể người gồm có mấy phần?
-Chúng ta nhận biết thế giới xung quanh
bằng những bộ phận nào của cơ thể?
-Chúng ta cần làm gì để bảo vệ mắt và
tai?
*GV kết luận
HĐ2.Vệ sinh cá nhân

*GV kết luận- Nhắc lại những việc cần
làm.
HĐ3. Ăn uống, hoạt động và nghỉ ngơi

Hoạt động trò

-..đầu, mình, chân, tay.trên đầu có mắt,
mũi,…
…3 phần: đầu, mình, chân tay
…mắt, tai, mũi, lưỡi, da
-…không ngồi gần ti vi để xem, không
nghe nhạc quá to, khám tai và mắt, lau
mắt bằng khăn sạch,…
-HS Kể lại các việc đã làm để giữ vệ
sinh cá nhân hằng ngày.
Buổi sáng : Đánh răng rửa mặt
+VD: Ngủ dậy lúc mấy giờ
Buổi trưa : ăn cơm, ngủ trưa;
Buổi chiều: Tắm gội
Buổi tối :
Đánh răng rửa mặt sau khi ngủ dậy,
trước khi đi ngủ,…