Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giáo án môn Sinh học lớp 9 bài 61

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-05-23 04:46:44 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 241 | Lượt Download: 0 | File size: 0.047616 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Doc24.vnĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2016Môn: Vật Lý. Thời gian 90 phút.............................................................................................................................................................................Câu 1: Một vật dao động với tầm số là 10 Hz. Chu kỳ dao động là:A. 0,1 B. 10 C. 20 D. 5 sCâu 2: Cho mạch điện xoay chiều có tính cảm kháng. Khi hiệu điện thế tức thời hai đầu mạch đang bằng và đang giảm thì dòng điện tức thời sẽ:A đang có giá trị dương và đang giảm B. đang có giá trị dương và đang tăngC. đang có giá trị âm và đang giảm D. đang có giá trị âm và đang tăngCâu 3: Cho sóng cơ truyền từ môi trường một sang môi trường hai thấy bước sóng tăng 1,5 lần. Nhận định nào sau đây đúng:A. Môi trường một có tốc độ lớn hơn môi trường hai là 1,5 lầnB. Môi trường một có tốc độ nhỏ hơn môi trường hai là 1,5 lầnC. Môi trường một có tần số lớn hơn môi trường hai là 1,5 lầnD. Môi trường một có tần số nhỏ hơn môi trường hai là 1,5 lầnCâu 4: Sóng nào sau đây không phải sóng điện từ:A. Sóng siêu âm B. Sóng vô tuyến C. Sóng tử ngoại D. Sóng ánh sáng tímCâu 5: Nhận định nào sau đây là không đúng:A. Mọi ánh sáng đơn sắc khác nhau đều có cùng tốc độ trong chân không.B. Mọi ánh sáng đơn sắc khác nhau đều có cùng bước sóng trong chân không.C. Môi trường trong suốt khác chân không có chiết suất phụ thuộc tần số ánh sáng truyền trong môi trường.D. Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc.Câu 6: Bức xạ điện từ có bước sóng 600nm trong chân không thì có năng lượng photon là:A. eV B. 2,7 eV C. 2,07 eV D. 4,2 eVCâu 7: Cho phản ứng hạt nhân: p+ (Mg2412 Hạt có:A. 13 proton và 14 nuclon B. 13 proton và 27notronC. 14 notron và 13 nuclon D. 14 notron và 13 protonCâu 8: Cho con lắc đơn dao động với chu kỳ giây, biên độ góc 0,1 rad, nơi có gia tốc trọng trường 22/sm Biên độ dài là:A. 1cm B. 10cm C. 5cm D. 2cmCâu 9: Cho mạch điện xoay chiều có điện trở thay đổi được. Khi điện trở có giá trị sao cho công suất cực đại thì hệ số công suất là:A. B. 0,5 C. 0,71 D. 0,86Câu 10: Khi tăng cường độ âm lên 10 lần thì mức cường độ âm sẽ:A. Tăng thêm 10dB B. Tăng thêm 1dBC. Tăng lên 10 lần D. Tăng lên ln10 lầnCâu 11: Sóng vô tuyến phát ra từ một điện thoại di động khi chúng ta gọi điện là:A. Sóng cao tần mang thông tin âm tần B.Sóng âm tần mang thông tin cao tầnC. Sóng cao tần hình sin D. Sóng âm tần hình sinCâu 12: khu vực kiểm tra hành lý hành khách trong sân bay, người ta dùng máy có sử dụng loại tia nào sau đây:A. Tia laze B. Tia hồng ngoại C. Tia D. Tia tử ngoạiCâu 13: Hiện tượng nào sau đây không thể tính hạt của ánh sáng:A. Quang điện ngoài B. Tán sắc ánh sángC. Quang phát quang D. Ion hóa môi trườngCâu 14: Trong phản ứng hạt nhân không có định luật bảo toàn:A. Khối lượng nghỉ B. Năng lượng toàn phầnC. Điện tích D. Số nuclonCâu 15: Một hệ dao động chịu tác dụng của ngoại lực tuần hoàn ổn định. Thay đổi đặc tính bên trong của hệ (Giữnguyên ngoại lực cưỡng bức) thì:A. Tần số và biên độ thay đổi B. Tần số và biên độ không đổiC. Tần số không đổi, biên độ thay đổi C. Tần số thay đổi, biên độ không đổiCâu 16: Một máy phát điện xoay chiều một pha có cặp cực. Nếu máy hoạt động với tốc độ roto là (vòng /s) và 1,2n (vòng/s) thì tần số của suất điện động tạo ra là và f+ 10Hz. Tốc độ là:A. 12,5 (vòng /s) B. 50 (vòng /s) C. 20 (vòng /s) D. 15 (vòng /s)Câu 17: Sóng dừng xãy ra trên sợi dây một đầu cố định và một đầu tự do với tần số và trên dây có nút. Tần số nhỏ nhất tạo được sóng dừng trên dây là:A. f/3 B. f/2 C. f/5 D. 2f/7Lớp 12 A1THPT Bắc Yên ThànhDoc24.vnCâu 18: Cho mạch dao động tự do LC có tần số của điện tích là f:A. Năng lượng điện trường và cường độ điện trường trong lòng tụ cùng biến đổi với tần số fB. Năng lượng điện trường và cường độ điện trường trong lòng tụ cùng biến đổi với tần số 2fC. Năng lượng điện trường có tần số 2f và cường độ điện trường có tần số fD. Năng lượng điện trường có tần số và cường độ điện trường có tần số 2fCâu 19: Phát biểu nào sau đây sai:A. Quang phổ liên tục chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồnB. Hai nguồn có cùng thành phần nguyên tố nhưng thành phần khác nhau thì quang phổ vạch có số vạch khác nhauC. Nhiệt độ càng cao thì quang phổ liên tục mở rộng về phía tần số lớnD. Quang phổ vạch phát xạ do khí hơi áp suất thấp, bị kích thích phát raCâu 20: Khi nguyên tử Hidro phát xạ và phát ra photon thuộc vùng ánh sáng đỏ thì:A. Bán kính quỹ đạo của electron giảm lầnB. Lực tương tác giữa electron và hạt nhân tăng 2,25 lầnC. Động lượng của electron tăng 1,5 lầnD. Năng lượng của nguyên tử giảm 2,25 lầnCâu 21: Sau chu kỳ phóng xạ thì số hạt nhân đã tham gia phóng xạ so với số hạt nhân ban đầu bằng:A. 75% B. 50% C. 87,5% D. 25%Câu 22: Cho hai dao động luôn thõa mãn: x1 -3x2 Phát biểu nào sau đây sai:A. Biên độ A1 3A2 B. Hai dao động ngược phaC. Tần số f1 3f2 D. Tốc độ v1 luôn bằng 3v2Câu 23: Cho hai nguồn sóng dao động vuông góc với mặt nước và ngược pha nhau tạo sóng kết hợp trên mặt nước.Trung điểm của hai nguồn dao động với biên độ bằng biên độ của nguồn 1. Điểm thuộc đoạn thẳng nối hai nguồn cáchtrung điểm của hai nguồn một khoảng bằng một phần tư bước sóng dao động với biên độ:A. Bằng biên độ nguồn một B. Bằng lần biên độ nguồn mộtC. Bằng lần biên độ nguồn một D. Bằng 2,5 lần biên độ nguồn mộtCâu 24: Cho dòng điện xoay chiều có phương trình: i=At)100cos(22 Cường độ hiệu dụng và tần số là:A. 2A; 50Hz B. 1A; 50Hz C. 2A; 100Hz D. 1A; 100HZCâu 25: Trong dao động điện từ mạch LC, khi dòng điện tức thời có giá trị bằng 30% giá trị cực đại thì năng lượng điện trường lớn hơn năng lượng từ trường là 82 .J Năng lượng dao động của mạch là: A. 100J B. 164J C. 205J D. 123JCâu 26: Cho giao thoa ánh sáng với khoảng cách giữa cách khe là 1mm; khoảng cách từ mặt phẳng chứa các khe đến màn là 2,5m. Khoảng cách giữa 15 vân sáng liên tiếp là 14mm. Bước sóng ánh sáng là:A. 400 nm B. 600 nm C. 500 nm D. 480 nmCâu 27: Chiếu bức xạ có bước sóng 225 nm vào một kim loại thấy electron bứt ra có động năng ban đầu cực đại bằng giá trị công thoát của kim loại đó. Công thoát của kim loại gần với giá trị nào sau đây nhất:A. 2,5eV B. 2,7eV C. 3,0 eV D. 3,3eVCâu 28: Cho mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện. Đặt vào mạch hiệu điện thế xoay chiều có giá trj hiệu dụng là 405 V. Hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu cuộn dây và giữa hai bản tụ đều là 100V. Biết công suất của mạch điện là 40V. Cuộn dây:A. Thuần cảm B. Có điện trở thuần là 80C. Có điện trở thầu là 160 D. Có điện trở thuần là 40Câu 29: Theo thuyết tương đối của Anh-Xtanh thì khi một hạt chuyển động với tốc độ bằng 0,28c (c là tốc độ ánh sáng trong chân không) thì tỷ số động năng của vật so với năng lượng nghỉ của nó là:A. 0,28 B. 1/24 C. 25/7 D. 1/25Câu 30: Đặt điện áp xoay chiều có tần số thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây không cảm thuần và Cmắc nối tiếp. Biết )H(/1L và ).F(/10.4C4 Để sớm pha hơn thì cần thoả mãn:A. 25 Hz B. 25 Hz C. 25 Hz D. 25 HzCâu 31: Trong thí nghiệm Y-âng, khoảng ách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn m. Khe Sđược chiếu bởi ánh sáng đơn sắc có bước sóng .m6,0 Khoảng cách giữa ba vân sáng liên tiếp bằng:A. 2,4 mm B. 4,8 mm C. 7,2 mm D. 3,6 mmCâu 32: Dao động của một chất điểm có phương trình ),cm()tcos(Ax là tổng hợp của hai dao động điềuhòa cùng phương có phương trình li độ lần lượt là )cm()2/tcos(6x1 và ).cm()6/tcos(Ax22 Đểbiên độ dao động tổng hợp có giá trị nhỏ nhất thì biên độ 2A bằng :A. cm. B. .cm6 C. .cm33 D. .cm32Doc24.vnCâu 33: Một cuộn dây mắc nối tiếp với điện trở thuần khác không. Nếu mắc đoạn mạch vào điện áp một chiều khôngđổi 24 thì cường độ dòng điện qua cuộn mạch là .A4,0 Nếu mắc đoạn mạch vào điện áp xoay chiều 100V 50Hzthì cường độ dòng điện qua cuộn dây bằng .A1 Hệ số công suất của cuộn dây không thể bằngA. 0,4 B. C. 0,5 D. 0,6Câu 34: Tại một nơi bên bờ một giếng cạn, một người thả rơi một viên đá xuống giếng, sau thời gian thì người đónghe thấy tiếng viên đá chạm vào đáy giếng. Coi chuyển động rơi của viên đá là chuyển động rơi tự do. Lấy2s/m10g và tốc độ âm trong không khí là 340 m/s. Độ sâu của giếng bằngA. 19,87 B. 21,55 C. 18,87 D. 17,35 mCâu 35: Khi nói về tia hồng ngoại, phát biểu nào sau đây là sai ?A. Có thể biến điệu được như sóng vô tuyến cao tầnB. Có tần số lớn hơn tần số của ánh sáng đỏC. Có khả năng gây ra một số phản ứng hóa họcD. Tác dụng nổi bật nhất là tác dụng nhiệtCâu 36: Tại mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp A, cách nhau .cm10AB Hai nguồn dao động theophương vuông góc với mặt nước và cùng pha. Bước sóng trên mặt nước do hai nguồn phát ra là cm. Gọi là mộtđiểm thuộc mặt nước, nằm trên đường tròn đường kính AB, không nằm trên đường trung trực của AB nhưng gầnđường trung trực này nhất và các phần tử nước tại dao động với biên độ cực đại. Khoảng cách MA nhỏ nhất bằngA. cm B. cm C. 10 cm D. 12 mCâu 37: Một vật dao động điều hòa có động năng biến đổi theo thời gianvới đồ thị Hình vẽ). Biết vật có phương trình dao động dạng cos()t và ban đầu vật chuyển động theo chiều dương. , lần lượt là:A. ).(43);/(3/2radsrad B.).(4);/(3/2radsradC. ).(43);/(3/4radsrad D.).(4);/(3/4radsradCâu 38: Cho nguồn âm điểm phát âm đẳng hướng trong môi trườngkhông hấp thụ âm với công suất không đổi. Hai điểm M, nằm trên haihướng truyền âm hợp nhau góc là hai điểm có cùng mức cường độâm L. Trên đoạn M,N điểm có mắc cường độ âm lớn nhất là L+6,02dB. Giá trị là:A. 45 0B. 60 0C. 90 0D. 120 0Câu 39: Cho hai mạch dao động điện từ có tần số riêng bằng nhau bằng f. Nếu đổi cuộn dây hai mạch với nhau thìtần số riêng của hai mạch mới chênh lệch nhau lần. Nếu lấy hai tụ mắc nối tiếp và mắc với cuộn dây có độ tự cảm lớnhơn thì mạch tạo thành có tần số riêng là: A. 2f/3 B.f32 C. f23 D. f3Câu 40: Thực hiện thí nghiệm giao thoa ánh sáng với đồng thời bức xạ có bước sóng 21; với 215,1 Khoảng cách gần nhau nhất giữa hai vân sáng trên màn là 0,6mm. Điểm cách vân trung tâm 18mm. Trên đoạn từ vân trung tâm đến có mấy vân sáng (Tính cả và M) là:A. 21 B. 25 C. 19 D. 23Câu 41: Một nguồn sáng điểm phát ánh sáng đơn sắc với công suất không đổi, trong chân không đẳng hướng. Xét cáchình cầu có tâm là nguồn sáng có bán kính khác nhau. Số photon ánh sáng chứa trong hình cầu tỷ lệ thuận với:A. Bán kính B. Bình phương bán kínhC. Lập phương bán kính D. Căn bậc hai của bán kínhCâu 42: Bắn hạt với động năng vào hạt N147 đứng yên. Phản ứng tạo ra hạtproton và hạt X. Hai hạt tạo thành chuyển động cùng tốc độ nhưng theo hai phươngngược nhau. Biết phản ứng thu nhiệt là 2, 3MeV. có gia trị là:A. 3,2MeV B. 2,7MeVC. 3,5 MeV D. 2,9MeVCâu 43: Chiếu một tia sáng trắng vào một bể nước với góc tới 45 0. đáy bể có mộtgương phẳng. Làm lệch dần gương phẳng so với phương ngang ban đầu của nó như 00,5 (s)WđDoc24.vnhình. Biết chiết suất của nước với ánh sáng tắng từ 1.315 đến 1,335. Giá trị góc lệch để bắt đầu có tia phản xạ toànphần đến khi tất cả các tia phản xạ toàn phần vùa hết là:A. từ 8,289 đến 8,48 0B. Từ 8,289 đến 8,88 0C. Từ 8,48 đến 8,88 D. Từ 8, 289 đến 9,122 0Câu 44: Cho hai nguồn sóng giống nhau, cách nhau 20cm, dao động vuông góc với mặt nước với bước sóng 2cm. Trênđường thẳng đi qua trung điểm của hai nguồn, hợp với đoạn nối hai nguồn góc 60 0có mấy điểm dao động với biên độcực đại: 11 B. 21 15 D. 9Câu 45: Cho con lắc đơn và con lắc lò xo dao động cùng chu kỳ và cùng cơ năng (Chọn gốc tính thế năng của từngcon lắc đều là vị trí cân bằng). Nếu tăng chiều dài của con lắc đơn thêm 20% và thay đổi chiều dài tự nhiên của con lắclò xo sao cho chu kỳ của chúng vẫn bằng nhau (trong đó giữ nguyên biên độ dài của con lắc lò xo và biên độ góc củacon lắc đơn thì). Tỷ số cơ năng của con lắc đơn và con lắc lò xo lúc này là:A. B. 1,2 C. 1,44 D. 25/36Câu 46: Cho mạch điện xoay chiều R, L, trong đó cuộn dây thuần cảm và thay đổi được. Biết R.C.1 Khi Lcó các giá trị 0,5 và 1,5H thì hiệu điện thế hiện dụng trên cuộn dây có giá trị như nhau bằng 100V. Gia trị để hiệuđiện thế hiệu dụng trên điện trở cực đại và giá trị cực đại tương ứng là:A. 1H và 100V B. 1H và 2510 C. 0,375H và 100V D. 0,375H và 25V10Câu 47: Cho mạch điện như hình vẽ. Vôn kế lý tưởng, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm thay đổi được. Hiệu điện thếhai đầu mạch có phương trình: VtuAB).100cos(2200 Khi có các giá trịL1 và L2 thì hiệu điện thế hai đầu cuộn dây có giá trị như nhau, dòng điện trong haitrường hợp này lệch pha nhau .3rad Vôn kế khi L=L1 và khi L=L2 chỉ giá trịchênh lệch nhau: A. 200V B. 100V C. 300V D. 400VCâu 48: Đặt vào hai đầu ra của một máy phát điện xoay chiều một pha lý tưởng mạch điện gồm cuộn dây thuần cảm,điện trở thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Khi máy hoạt động với tốc độ của roto là Vòng/s) thì công suất trong mạch làP và hệ số công suất là 1. Khi máy hoạt động với tốc độ của roto 2n thì công suất trong mạch là 16P/13. Công suất cựcđại mạch có thể đạt được là:A. 4P/3 B. 1,75P C. 2,5P D. 7P/3Câu 49: Đàn bầu là nhạc cụ độc đáo của Việt Nam, đàn chỉ có một dây nên còn gọi là độc huyền cầm Hình ảnh nghệ sĩđang chơi đàn bầu Độ căng của dây đàn có thể thay đổi được nhờ điều khiển vòi đàn( Hay còn gọi là cần đàn). Khi thay đổi độ căng của dây thì tốc độ truyền sóng trêndây thay đổi dẫn đến tần số cơ bản của âm phát ra cũng thay đổi Chiều dài của dâycoi như không đổi). Biết rằng tốc độ truyền sóng trên dây tỷ lệ thuận với căn bậc haicủa lực căng dây. Khi lực căng của dây nhỏ nhất bằng Tmin thì tần số âm cơ bản phátra là f. Khi lực căng của dây lớn nhất bằng Tmax thì âm cơ bản phát ra có tần số là 8f.Khi lực căng là T= 0,2Tmax 12,2 Tmin thì tần số cơ bản phát ra là:A. 3f 5f C. 7,2f D. 6fCâu 50: Một chất điểm được thả không vận tốc đầu điểm trên mặt phẳng nghiêngnhẵn, có độ cao so với mặt sàn là 5m. Khi vật chuyển động đến chân mặt phẳngnghiêng vật tiếp tục chuyển động trên mặt phẳng ngang theo phương Ox có hệ sốma sát phụ thuộc vào tọa độ với công thức x.064,0 trong đó đo bằng đơn vịm. Lấy g=10m/s 2. Quãng đường vật chuyển động được theo phương Ox đến khi dừnghẳn là:A. 10m B. 8m C.12,5m D. 17,5m.......................................................Hết ............................................ VTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.
2020-09-26 00:04:55