Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giáo án lớp 9 âm nhạc cả năm

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-12-27 07:05:44 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 264 | Lượt Download: 0

Nội dung tài liệu Tải xuống

Link tài liệu:

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Giáo án âm nhạc 9
Tuần 1
Tiết 1:

GV: Nguyễn Thị Phước
Ngày soạn: 21/08/2016
Ngày giảng:22/08/2016

Học hát : Bóng dáng một ngôi trường
Sáng tác : Hoàng Lân

I. Mục tiêu:
- Hs hát đúng giai điệu bài Bóng dáng một ngôi trường
- Thể hiện chính xác những chỗ đảo phách.
- Giáo dục tình yêu mái trường, tình cảm gắn bó với thầy, cô giáo và bạn bè.
II. Chuẩn bị :
- Nhạc cụ đàn ocgan, máy cassec
- Thu giai điệu bài hát vào đàn
- Hát đệm thuần thục bài Bóng dáng một ngôi trường
- sưu tầm một só bài hát về thầy cô như: Mái trường mếm yêu...
- Tìm hiểu đôi net về nhạc sĩ: ns Hoàng Lân sinh 18/6/1942 t ại th ị xã S ơn Tây, ông là
một nhạc sĩ gắn bó mật thiết với tuổi thơ, sáng tác hàng trăm tp âm nhạc cho thiếu nhi
trong suốt hơn 40 năm qua âm nhạc của ông giản dị trong sáng, d ễ thu ộc, d ễ nh ớ, có
sức sống lâu bền: Đi học về, Thật là hay....
III. Tiến trình dạy học
1. Ổn định lớp(1p)
2. Giới thiệu bài(1p)
Những ngày tháng đi học là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất nhưng chỉ khi đã đi qua rồi
chúng ta mới nhận rõ được điều đó. À! Thì ra trong thâm tâm ta lúc nào cũng l ưu gi ữ
h/ả về một mái trường thân yêu nơi có thầy cô và bạn bèthân thiết, nơi đã dìu dắt ta
khôn lớn trưởng thành.Cũng chung dòng cảm xúc đó nhạc sĩ Hoàng Lân đã sáng tác bài
.Bóng dáng một ngôi trường
3. Bài mới(40p)
H§ cña GV và HS

Néi dung
Häc h¸t : Bãng d¸ng mét ng«i trêng
GV:Giíi thiÖu
S¸ng t¸c : Hoµng L©n
1. Tìm hiểu bài
* Tác giả
- Ns Hoàng Lân sinh 18/6/1942 tại thị xã
Sơn Tây (Hà Nội) hiện đang sống ở thị
xã Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc)
- Nhac sĩ Hoàng Lân có đóng góp rất lớn
cho nền âm nhạc nước nhà, nhất là những
ca khúc viết cho thiếu nhi. Ông có hàng
trăm bài với sức sống lâu bền.
- Âm nhạc của ông trong sáng, giản dị như
bài Đi học về, Từ rừng xanh cháu về thăm
GV: hát trích dẫn bài : Đi học về, Thật lăng Bác, Chúng em cần hòa bình.....
là hay....
*Bài hát
HS: Quan sát bài hát và tìm hiểu bài
- Nhịp 4/4
GV: Gợi ý
Trường THCS Lý Thường Kiệt

1

Giáo án âm nhạc 9
?Bài hát viết ở nhịp bao nhiêu?
?Tính chất ntn?
?Trong bài sử dụng những kí hiệu gì?

GV: Nguyễn Thị Phước
- Tính chất sôi nổi, nồng nhiệt
- Kí hiệu: Nhắc lại, khung thay đổi,Dấu
luyến, lặng đen..
- ND: Kỉ niệm về một ngôi trường thân
?Nội dung viết về điều gì?...
quen của thời học trò tuy đã qua lâu rồi
HS: trả lời, lớp bổ sung
nhưng dường như hình ảnh mỗi ngày 1
GV: chốt lại
khắc sâu hơn.
2. Học hát
* Nghe hát mẫu
* Chia câu, đoạn
- Bµi h¸t gåm 2 ®o¹n
GV: Mở đĩa bài hát
§1: Từ đầu đến chúng ta giai điệu tươi trẻ
HS: Nghe và chia đoạn, nêu tính chất trong sáng
từng đoạn.
§2: Còn lại: Âm nhạc tha thiết lôi cuốn
GV: chốt lại
-Bài hát có 10 câu, hết dấu chấm ở lời ca 1
câu
* Khởi động giọng:(1p)

GV: Đàn mẫu âm.
HS: Xướng theo đàn âm mi

Mi i
i
* Tập hát từng câu
- Nghe hát mẫu

i

i.....

- Hát lại
GV ®µn tõng c©u tõ 2-3 lÇn hoặc gọi - Sửa sai
hs khá hát mẫu.
- Chú ý những chỗ có nghỉ, ngân,...
HS: nghe, nhÈm vµ h¸t lại.
- Ghép các câu theo lối móc xích
GV: Đàn hoặc hát mẫu để sửa sai cho * Hát cả bài
hs
Thể hiện bài hát bằng tình cảm nhẹ nhàng,
HS: Hát hòa với đàn 2-3 lần
tha thiết, trong sáng.
*Củng cố, kiểm tra
- Ghép các câu
- Hát nhóm
GV: Đàn giai điệu hs hát hòa với đàn 23 lần, yêu cầu hs hát thể hiện đúng tính
chất từng đoạn.
- Hát cá nhân
GV: Chia 4 nhóm
HS: từng nhóm thực hiện hát
GV cùng hs nhận xét, sửa sai
GV: Gọi cá nhân hát, nhận xét, sửa sai,
ghi điểm
GV hỏi: Qua bài hát tác giả muôn nhắn
nhủ các em điều gì?
HS: trả lời
GV: Chốt lại

Trường THCS Lý Thường Kiệt

* Ý nghĩa giáo dục
Dù đi đâu, về đâu những ngày tháng tuổi
của tuổi học trò là những kỉ niệm đẹp, khó
quên nhất trong mỗi chúng ta. Một ngôi
trường thân thương, quen thuộc, một con
đường dưới hàng cây man mát, những
tiếng cười đùa rộn rã của đám bạn, giọng
thầy vang vang trên bục giảng

2

Giáo án âm nhạc 9

GV: Nguyễn Thị Phước

Cả lớp hát cả bài với tình cảm trìu mến

3. Hướng dẫn về nhà (2p)
GV:Hướng dẫn
HS: thực hiện

- Hát thuộc lời bài hát
- Đọc bài độc thêm
- chuần bị bài tập đọc nhạc số 1

Rút kinh nghiệm
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
........................................................................................................................................

Trường THCS Lý Thường Kiệt

3

Giáo án âm nhạc 9
Tuần 2

GV: Nguyễn Thị Phước
Ngày soạn: 28/08/2016
Ngày giảng: 29/08/2016

Tiết 2:
- Nhạc lý : Giới thiệu về quảng
- Tập đọc nhạc : Giọng son trưởng-TĐN số 1
I. Môc tiªu:
- HS tìm hiểu về quảng trong âm nhạc kiến thức này đ ược cũng c ố và nâng cao h ơn
so với chương trình lớp 7, biết và xác định được các loại quãng: Thứ, tr ưởng, đúng,
tăng, giảm.
- biết xác định giọng son trưởng
- Hs đọc đúng cao độ, trường độ bài TĐN, kết hợp đánh nhịp 2/4
II. Chẩn bị:
- Nhạc cụ ocgan.
- Bảng phụ bài TĐN
- Thu giai điệu TĐN vào đàn
III.Tiến trình dạy học
1. Ổn định lớp 2p
2. Bài mới 40p
H§ cña GV và HS
Néi dung
GV: Ghi bảng
I/ Nhạc lí: Giới thiệu về quảng
Giới thiệu
1. Quãng
- Trong chương trình lớp 7 chúng ta đã
học về quảng học cách xác định quảng
vậy:
? Thế nào là quảng?
Quảng là khoảng cách về cao độ giữa 2 âm
liền bậc hoặc cách bậc.
? Nhắc lại cách xác định quãng của 2 - Tính liền bậc từ âm gốc đến âm ngọn bao
âm?
nhiêu bậc âm là tương ứng với số quãng
? Hãy xác định quãng ở vd sau?
Vd:

Quãng 3

, quãng 4

- Trong chương trình lớp 9. Chúng ta sẽ
được biết thêm về tính chất của quãng
GV: yêu cầu đọc skg
HS: 1 em đọc to
+ Tính chất của quãng là : Thứ, trưởng,
? Tính chất của quãng là gì?
đúng tăng, giảm.
? Dựa vào đâu để xác định được tính + Để xác định tính chất của quãng ta dựa
vào số lượng cung và nữa cung có trong
chất của quãng?
quãng đó.
HS: trả lời
Vd:
GV: Chốt lại lấy vd

Trường THCS Lý Thường Kiệt

4

Giáo án âm nhạc 9

GV: Nguyễn Thị Phước
Quãng 3trưởng , quãng 4 đúng
- Số cung và nữa cung giữa các bậc tự
nhiên âm liền bậc :
? Hãy nêu số cung và nữa cung giữa các
Đô- Rê: 1 cung
bậc âm tự nhiên liền bậc?
Rê – Mi: 1c
Mi – Pha: ½ c
Pha – Son: 1c
Son - La: 1c
La – Si :1c
Si – Đô: ½ c
- Công thức tính quãng:
GV: giới thiêu công thức tính quãng
1 đúng : Oc
5 giảm : 3c
2 thứ
: 1/2c
5 đúng : 3,5 c
2 Trưởng: 1c
6 thứ : 4c
3Trưởng : 2c
6Trưởng: 4,5c
3 thứ
: 1,5c
7thứ
: 5c
4 Đúng :2,5c
7Trưởng: 5,5c
4tăng
: 3c
8đúng : 6c
* Bài tập
HS: Làm bt
Gv: chữa bài
? Viết công thứ gam trưởng?

2.Giọng Gdur.
* Công thức gam trưởng:
Đ.án: 5đ

7t
I II III IV V VI


VII (I)

1c , 1c ,1/2c , 1c , 1c , 1c , 1/2c
* Gam son:

? Viết gam son?
Hóa biểu: 1 dấu thăng ở pha
? Xây dựng gam son trên công thức gam Âm chủ: nốt son
trưởng,dấu sẽ xuất hiện nốt gì?
? Vậy cấu tạo gam son ntn?

1c , 1c ,1/2c , 1c , 1c , 1c , 1/2c
II.Tập đọc nhạc: TĐN số 1
* Nhận xét:

Gv: Treo bảng phụ
HS: Quan sát và nhận xét
GV: gợi ý
? Bài có tựa đề? Nhạc và lời cuả ai?

Trường THCS Lý Thường Kiệt

- Trích : Cây sáo( Nhạc BaLan;Lời: Hoàng
Lân)
- Nhịp 2/4 . Vui, nhí nhảnh
- Viết giọng: Son trưởng
- Cao độ: : Đô, rê, mi, pha, son , la, si
5

Giáo án âm nhạc 9
? Bài viết nhịp bao nhiêu?t/c ntn?
? Bài viết giọng gì?
?Nhận xét về cao độ, trường độ?

GV: Nguyễn Thị Phước

- Trường độ: móc đơn,đen, trắng
- Hình tiết tấu chính:
Câu 1 và 3

? Hình tiết tấu chính ntn?
Câu 2,4
HS: Nhận xét, cá nhân khác bổ sung
GV: Chốt lại, kết hợp cho HS luyện cao
độ và tiết tấu
* Xác định tên nốt
* chia câu:
GV: Gọi cá nhân đọc tên nốt, cả lớp 4 câu mỗi câu 4 nhịp
đọc lại
* Nghe mẫu
HS: chia câu ở bảng phụ
* Tập đọc từng câu
GV đàn cả bài
- Đàn, đọc mẫu
- Nghe, nhẫm, đọc lại
Gv: đàn mỗi câu 2-3 lần( hoăc gọi hs - Sửa sai
khá đọc mẫu)
HS: nghe, nhẩm theo và hát lại
- Ghép theo lối móc xích
GV: Đàn hoặc đọc mẫu để sửa sai cho - Đọc hoàn thiện cả bài
HS
*Ghép lời:
- TËp và ghép các câu theo lèi mãc xÝch
- Đàn cả bài- lớp đọc hòa với đàn
* Củng cố kiểm tra
- GV chia lớp thành 2 nhóm 1 nhóm đọc - Đọc nhóm
nốt 1 nhóm hát lời
Gv: Chia nhóm
HS: Đọc theo nhóm
GV: Nhận xét sửa sai
GV: chỉ định đọc cá nhân
- Nhận xét sửa sai
- Cả lớp đọc bài kết hợp đánh nhịp 2/4

- Đọc cá nhân
- Nhận xét, sửa sai
- Kết hợp đánh nhịp 2/4
- Nhạc lí Quãng, giọng Gdur
- TĐN số

? Tiết học này có những nội dung nào?

+ Tính chất của quãng là : Thứ, trưởng,
đúng tăng, giảm.
+ Để xác định tính chất của quãng ta dựa
? Tính chất của quãng là gì?
vào số lượng cung và nữa cung có trong
? Dựa vào đâu để xác định được tính quãng đó.
chất của quãng?

Trường THCS Lý Thường Kiệt

6

Giáo án âm nhạc 9
? Cấu tạo giọng Gdur ntn?

GV: Nguyễn Thị Phước
1c , 1c ,1/2c , 1c , 1c , 1c , 1/2c

3. Híng dÉn vÒ nhµ 3p
GV:dặn dò
HS:Ghi nhớ

- Làm bài tập 1 sgk/11
- Ôn TĐN
- Đọc trước phần âm nhạc thường thức

Rút kinh nghiệm
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
........................................................................................................................................

Tuần 3
Trường THCS Lý Thường Kiệt

Ngày soạn: 04/09/2016
Ngày giảng: 06/09/2016
7

Giáo án âm nhạc 9
Tiết 3

GV: Nguyễn Thị Phước

- Ôn tập bài hát: Bóng dáng một ngôi trường
- Ôn tập đọc nhạc: TĐN số 1
- Âm nhạc thường thức: Một số ca khúc thiếu nhi phổ thơ

I. Mục tiêu:

- Kiểm tra 15 phút
- HS thuộc bài hát, hát đúng giai điệu, lời ca.biết kết h ợp gõ đ ệm, bi ết trình bày bài
hát theo hình thức đơn ca, song ca, tốp ca.
- Đọc đúng bài TĐN số 1, ghép lời, kết hợp gõ phách. Đọc với tốc độ nhanh dần.
- HS biết đặc điểm ca khúc thiếu nhi phổ thơ. K ể đ ược tên m ột s ố ca khúc thi ếu
nhi phổ thơ.

II. Chuẩn bị :

- Đề kiểm tra 15 phút
- Sưu tầm 1 số bài hát: Hạt gạo làng ta, Đi học,Tia nắng hạt mưa....
- Nhạc cụ ocgan.
- Thu giai điệu TĐN vào đàn

III. Tiến trình dạy học
1.Ổn định lớp 2p
2.Bài mới 40p
Hoạt động của GV và HS

? Tính chất ntn?
GV: Mở đĩa bài hát
HS: Nhẫm ôn sau đó hát cùng với đàn 2
lần
GVnhận xét, sửa sai.
Hs:hát bài hát hiện sắc thái nhẹ nhàng
GV: Chỉ định cá nhân, nhóm lên bảng
trình bày
- nhËn xÐt, ghi điêm
GV: Đàn- HS hát cả bài
? Bài viết nhịp bao nhiêu?
GV cho HS luyện gam

GV: Đàn giai điệu
HS: Nhẫm ôn, sau đó đọc 2-3 lần
GV: Chú ý sữa sai
HS: Cá nhân trình bày
GV: Nhận xét, sửa sai, ghi điểm
Trường THCS Lý Thường Kiệt

Nội dung
I.Ôn tập bài hát: Bóng dáng một ngôi
trường

- Ôn cả bài, với tình cảm nhẹ nhàng, tha
thiết, trong sáng.
- Hát đơn ca, song ca
- Hs thực hiện kết hợp gõ đệm
- Ghi điểm miệng
2. Ôn TĐN số 1
- Nhịp 2/4

- Ôn 2-3 lần
- kiểm tra cá nhân lấy điểm miệng
8

Giáo án âm nhạc 9
GV: Nguyễn Thị Phước
- Chia 2 nhóm: 1 nhó đọc 1 nhóm hát
lời, đổi lại
- Ghép lời
- Cả lớp vừa đọc kêt hợp vỗ tay theo
nhịp
- Đọc kết hợp gõ nhịp.
3. Âm nhạc thường thức: Một số ca
khúc thiếu nhi phổ thơ

HS đọc sgk
?Hãy kể một số cách phổ nhạc từ thơ?

- giữ nguyên bài thơ, thay đổi chút ít, lấy ý
từ thơ
?Hãy kể tên vài bài hát phổ từ thơ mà em - Ca khúc ấy lấy nội dung lời ca từ những
biết? ( Hs hát nếu được)
bài thơ.
GV hát dẫn chứng một số bài phổ từ thơ
Vd:
-Câu thơ lục bát
Trúc xinh trúc mọc bờ ao
Em xinh em đứng nơi nào cũng xinh.
Người dân đã phổ thành bài hát Cây trúc
xinh( Dân ca quan họ Bắc Ninh) như sau:
Cây trúc xinh tang tình là cây trúc mọc
Cây trúc mọc bên bờ ao
Chị hai xinh tang tình là chị hai đứng
Đứng đứng nơi nào qua lới xinh cũng
xinh
- Bài thơ Tia nắng, hạt mưa của Lệ
Bình nhạc sĩ Khánh Vinh đã phổ nhạc như
sau:
“Hình như trong từng tia nắng có nét
tinh nghịch bạn trai, hình như trong
từng hạt mưa có nụ cười duyên bạn
gái, hình như trong từng tia nắng hát
lên theo từng tiếng ve, hình như trong
từng hạt mưa có dòng lưu bút đọng
lại...”
-Bài Tia nắng, hạt mưa thơ
Hôm qua em tới trường mẹ dắt tay từng
bước, .....

3.Hướng dẫn về nhà: 3p
GV:Hướng dẫn
HS:ghi nhớ

- Thuộc bài hát Bóng dáng một ngôi trường
- Ôn TĐN

Rút kinh nghiệm
Trường THCS Lý Thường Kiệt

9

Giáo án âm nhạc 9
GV: Nguyễn Thị Phước
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

Tuần 4
Trường THCS Lý Thường Kiệt

Ngày sọan: 11/09/2016
10