Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giáo án lớp 3 môn Đạo Đức

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2020-01-02 02:17:31 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 262 | Lượt Download: 0

Nội dung tài liệu Tải xuống

Link tài liệu:

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Đạo Đức 3
Quang

GV : Tr ần Vi ết

ĐẠO ĐỨC

Tôn trọng đám tang
I. Mục tiêu:
- Học sinh hiểu:
+ Đám tang là lễ chôn cất người đã chết, là một sự kiện đau buồn đối với những
người thân của họ.
+ Tôn trọng đám tang là không làm gì xúc phạm đến tang lễ chôn cất người đã
khuất.
- HS biết ứng xử đúng khi gặp đám tang.
- HS có thái độ tôn trọng đám tang, cảm thông với những nỗi đau khổ c ủa những
gia đình có người vừa mất.
II. Đồ dùng:
III. Các hoạt động:
Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

 Hoạt động 1: Giới thiệu bài.
 Hoạt động 2:
 Hoạt động 3: Hướng dẫn HS làm bài.
 Củng cố - Dặn dò:


Đạo Đức 3
Quang

GV : Tr ần Vi ết

ĐẠO ĐỨC : Kính

yêu Bác Hồ

(Tiết 1)

I. Mục tiêu:
- HS biết Bác Hồ là vị lãnh tụ vĩ đại, có công lao to l ớn đ ối v ới đ ất n ước, v ới
dân tộc.
- HS hiểu và ghi nhớ năm điều Bác Hồ dạy Thiếu niên Nhi đồng.
- HS có tình cảm kính yêu và biết ơn Bác Hồ.
II. Đồ dùng:
- Các bài thơ, bài hát truyện, tranh ảnh bằng hình về Bác Hồ.
- Vở bài tập Đạo đức 3.
III. Các hoạt động:
TG
3phút

10phút

14phút

7phút

3phút

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

A- Khởi động:
- HS hát tập thể.
- GV giới thiệu bài.
B- Bài mới:
 Hoạt động 1: Thảo luận nhóm.
* Mục tiêu:
- HS biết được Bác Hồ là lãnh tụ vĩ
đại có công lao to lớn đối với đất
nước.
- GV chia HS thành các nhóm quan
sát các bức ảnh, tìm hiểu nội dung
và đặt tên cho từng ảnh.
* Thảo luận lớp:
+ Em còn biết gì thêm về bác Hồ?
+ Bác sinh ngày, tháng, năm nào?
* GV kết luận: Nhân dân Việt Nam
ai cũng kính yêu Bác Hồ.
 Hoạt động 2: GV kể chuyện.
* Thảo luận: Qua câu chuyện em
thấy tình cảm giữa Bác Hồ và các
cháu Thiếu nhi như thế nào?
 Hoạt động 3:
- Tìm hiểu về 5 điều Bác Hồ dạy.
- GV ghi lên bảng, chia nhóm.
- GV củng cố lại nội dung 5 điều
Bác Hồ dạy Thiếu niên Nhi đồng.

- Lớp hát bài "Ai yêu Bác Hồ Chí
Minh hơn Thiếu niên Nhi đồng" .

- Các nhóm thảo luận dại diện.
+ Bác sinh ngày 19/5/1890, quê Bác ở
làng sen xã Kim Liên, huyện Nam
Đàn, tỉnh Nghệ An.
+ Các cháu Thiếu nhi rất yêu quý Bác
Hồ và bác Hồ cũng rất yêu quý Thiếu
nhi.
- Mỗi HS đọc 1 điều Bác Hồ dạy
Thiếu niên Nhi đồng.Mỗi nhóm tìm
một số biểu hiện cụ thể của 1 trong 5
điều Bác Hồ dạy.

- Đại diện các nhóm trình bày.
- HS cả lớp trao đổi, bổ sung.

 Củng cố - Dặn dò:
-Dặn xem lại bài ở nhà
-Nhận xét tiết học


Đạo Đức 3
Quang

GV : Tr ần Vi ết

ĐẠO ĐỨC : Kính

yêu Bác Hồ

(Tiết 2)

I. Mục tiêu:
- Giúp HS biết thực hiện theo 5 điều Bác Hồ dạy.
- Giúp HS biết thêm thông tin về Bác Hồ.
- Các em biết được tình cảm của bác đối với các cháu thiếu niên Nhi đồng.
- HS biết yêu quý, kính yêu Bác Hồ. Thực hiện được 5 điều Bác Hồ dạy.
II. Đồ dùng:
- Các bài thơ, bài hát, truyện, tranh ảnh về Bác Hồ.
- Sưu tầm các bức ảnh dùng cho hoạt động 1.
III. Các hoạt động:
TG
3phút
10phút

14phút

7phút

3phút

Hoạt động của giáo viên

A- Khởi động:

Hoạt động của học sinh

- HS hát tập thể hoặc nghe bằng
bài hát "Tiếng chim trong vườn
Bác".

B- Bài mới:
 Hoạt động 1: HS tự liên hệ.
- Giúp HS tự đánh giá việc thực hiện 5
điều Bác Hồ dạy Thiếu niên Nhi đồng. - HS tự liên hệ theo từng cặp.
- Một vài HS liên hệ trước lớp khen
những HS đã thực hiện đúng 5 điều
Bác Hồ dạy.
- HS trình bày, giới thiệu những tư
 Hoạt động 2:
liệu tranh, ảnh.
- Khen những nhóm HS đã sưu tầm - HS trình bày kết quả sưu tầm
được.
được nhiều tư liệu tốt.
- HS cả lớp trả lời nhận xét về kết
 Hoạt động 3: Trò chơi phóng viên, quả sưu tầm của các bạn.
- Một số HS trong lớp lần lượt
* Mục tiêu: Củng cố bài học.
thay nhau đống vai phóng viên
phỏng vấn các bạn trong lớp về
Bác Hồ.
+ Xin bạn vui lòng cho biết Bác
Hồ còn có nhữngc tên gọi nào
khác?
* Kết luận chung: Bác Hồ là vị lãnh + Quê Bác ở đâu?
tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Kính + Bác sinh vào ngày, tháng, năm
yêu và biết ơn Bác Hồ chúng ta phải nào?
- Cả lớp đồng thanh câu:
thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy.
Tháp Mười đẹp nhất bông sen
 Củng cố - Dặn dò:
Vi
ệt Nam đẹp nhất có tên Bác
-Dặn xem lại bài ở nhà
Hồ
-Nhận xét tiết học


Đạo Đức 3
Quang

GV : Tr ần Vi ết

ĐẠO ĐỨC : Giữ

lời hứa (Tiết 1)

I. Mục tiêu:
- HS hiểu thế nào là giữ lời hứa.
- HS hiểu vì sao phải giữ lời hứa
- HS biết giữ lời hứa với bạn bè và mọi người.
- HS có thái độ quý trọng những người biết giữ lời hứa và không đồng tình với
những người hay thất hứa.
II. Đồ dùng:
- Tranh minh họa truyện "Chiếc vòng bạc" .
- Vở bài tập, phiếu học tập.
- Các tấm bìa nhỏ màu đỏ, xanh, trắng.
III. Các hoạt động:
TG

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

+ Nguyễn Sinh Cung, Nguyễn Tất
Thành, Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí
Minh.
+ Ở làng sen, xã Kim Liên, huyện
Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.
10phút
+ Vì sao Thiếu nhi lại yêu quý Bác + Vì Bác Hồ cũng luôn luôn quan
Hồ?
tâm, yêu quý các cháu.
- GV nhận xét – Ghi điểm.
B- Bài mới:
- Trả lời chuyện "Chiếc vòng bạc".
 Hoạt động 1: Giới thiệu bài. Thảo - Một, 2 HS kể hoặc đọc lại
14phút luận.
chuyện.
- GV kể chuyện minh họa bằng tranh. - Thảo luận cả lớp.
+ Mua cho em bé một chiếc vòng
+ Bác Hồ đã làm gì khi gặp lại em bé bạc.
+ Rất cảm động và kính phục.
sau 2 năm đi xa?
+ Em bé và mọi người trong truyện
cảm thấy thế nào trước việc làm của + Cần phải giữ đúng lời hứa.
+ Được mọi người quý trọng.
Bác?
+ Qua câu chuyện trên, em có thể rút ra
điều gì?
+ Người biết giữ lời hứa sẽ được mọi 1) Chia lớp thành các nhóm.
2) Các nhóm trả lời.
người đánh giá như thế nào?
3) Đại diện nhóm trình bày.
 Hoạt động 2:
4) Trả lời cả lớp.
- Xử lý tình huống 1, 2 SGK
3phút

7phút

4phút

A- Bài cũ: "Kính yêu Bác Hồ"
+ Xin bạn vui lòng cho biết Bác Hồ
còn có những tên gọi nào khác?
+ Quê Bác ở đâu?

- HS tự liên hệ.
- GV kết luận.
 Hoạt động 3:
- Tự liên hệ.
- GV nêu yêu cầu liên hệ, GV nhận
xét.

+ Thực hiện giữ lời hứa với bạn bè
và mọi người.
+ Sưu tầm các gương biết giữ lời
hứa của bạn bè trong lớp, trường

Đạo Đức 3
Quang
- Hướng dẫn thực hành:
 Củng cố - Dặn dò:
-Dặn xem lại bài ở nhà
-Nhận xét tiết học

ĐẠO ĐỨC : Giữ

GV : Tr ần Vi ết

lời hứa (Tiết 2)

I. Mục tiêu:
- Biết đồng tình với những hành vi thể hiện giữ đúng lời hứa, không đồng tình
với những hành vi không giữ lời hứa.
- HS biết ứng xử đúng trong các tình huống có liên quan đến việc giữ lời hứa.
- HS có nhận thức và thái độ đúng về việc giữ lời hứa.
II. Các hoạt động:
TG
3phút

10phút

14phút

7phút

4phút

Hoạt động của giáo viên

A- Bài cũ: "Giữ lời hứa".

Hoạt động của học sinh

- HS lên kể câu chuyện "Chiếc vòng
+ Cần làm gì khi không thể thực bạc".
hiện được điều mình đã hứa với + Khi vì một lý do gì đó, em không
người khác?
thực hiện được lời hứa với người
GV nhận xét – Ghi điểm.
khác, em cần phải xin lỗi họ và giải
B- Bài mới:
thích rõ lý do.
 Hoạt động 1: Giới thiệu bài.
- Lớp nhận xét.
 Hoạt động 2: Thảo luận theo
nhóm 2 người.
1) GV phát phiếu học tập.
- Hãy ghi vào ô  chữ Đ trước
những hành vi đúng, chữ S trước - HS làm bài tập trong phiếu.
những hành vi sai (Câu hỏi bài 4 vở
bài tập Đạo đức trang 7).
2) Thảo luận theo nhóm 2 người.
- Thảo luận.
3) Gọi các nhóm trình bày kết quả.
- Một số nhóm trình bày kết quả.
4) GV kết luận.
- Các việc làm a, d là giữ lời hứa.
- Các việc làm a, b là giữ lời hứa.
- Các việc làm b, c là không giữ lời
hứa.
 Hoạt động 3: Đóng vai.
- Các nhóm thảo luận.
- GV chia nhóm.
- Các nhóm lên đóng vai.
- GV kết luận.
- Lớp trao đổi, thảo luận.
- Bày tỏ ý kiến – Củng cố.
- GV lần lượt nêu từng ý kiến (xem
* Kết luận: Giữ lời hứa là thực hiện
SGV)
đúng điều mình đã nói, đã hứa
- Kết luận chung.
hẹn.Người biết giữ lời hứa sẽ được
 Củng cố - Dặn dò:
mọi người tin cậy và tôn trọng.
-Dặn xem lại bài ở nhà
-Nhận xét tiết học

Đạo Đức 3
Quang

GV : Tr ần Vi ết

Đạo Đức 3
Quang

GV : Tr ần Vi ết

ĐẠO ĐỨC : Tự

làm lấy việc của mình (Tiết 1)

I. Mục tiêu:
- Thế nào là tự làm lấy việc của mình? Ích lợi của việc t ự làm l ấy vi ệc c ủa
mình.
- Tùy theo độ tuổi, trẻ em có quyền được quyết định và thực hi ện công vi ệc c ủa
mình.
- Tự làm lấy công việc của mình trong học tập, lao động v.v...
- Có thái độ tự giác, chăm chỉ thực hiện công việc của mình.
II. Đồ dùng:
- Tranh minh họa tình huống.
- Phiếu thảo luận, một số đồ vật cần cho trò chơi đóng vai.
III. Các hoạt động:
TG
3phút

10phút

14phút

7phút

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

A- Bài cũ: "Giữ lời hứa"
- Gọi HS nêu nội dung bài.
- GV nhận xét – Ghi điểm.
B- Bài mới:
 Hoạt động 1: Xử lý tình huống.
+ Gặp bài toán khó, Đạt loay hoay
mãi mà vẫn chưa giải được. Thấy
vậy, An đưa bài đã giải sẵn cho bạn
chép.
+ Nếu là Đạt em sẽ làm gì? Vì sao?
- GV kết luận: Trong cuộc sống, ai
cũng có công việc của mình và mỗi
người cần phải tự làm lấy việc của
mình.
 Hoạt động 2: Thảo luận.
- GV phát phiếu học tập.
- Điền những từ: tiến bộ, bản thân,
cố gắng, làm phiền, dựa dẫm vào
chỗ trống.
- GV kết luận.

- HS nêu phần ghi nhớ của bài.
+ Giữ lời hứa là thực hiện đúng điều
mình đã nói, đã hứa hẹn.

 Hoạt động 3: Xử lý tình huống.
- GV nêu tình huống cho HS xử lý.
* Hướng dẫn thực hành:
+ Tự làm lấy những công việc hàng
ngày của mình ở trường, ở nhà.
+ Sưu tầm những mẫu chuyện, tấm
gương ... về việc tự làm lấy công

- Một số HS nêu cách giải quyết của
mình.
- HS thảo luận, phân tích và lựa chọn
cách ứng xử đúng.

- HS làm bài tập 2, vở bài tập.
- HS nhắc lại:

* Tự làm lấy việc của mình là cố
gắng làm lấy công việc của bản thân
mà không dựa dẫm vào người khác.
- Bài tập 3, vở bài tập

Đạo Đức 3
Quang
việc của mình.
 Củng cố - Dặn dò:
4phút
-Dặn xem lại bài ở nhà
-Nhận xét tiết học

GV : Tr ần Vi ết



Đạo Đức 3
Quang

GV : Tr ần Vi ết

ĐẠO ĐỨC : Tự

làm lấy việc của mình

(Tiết 2)

I. Mục tiêu:
- Tùy theo độ tuổi, trẻ em có quyền được quyết định và thực hi ện công vi ệc c ủa
mình.
- HS biết tự làm lấy công việc của mình trong học tập, lao động, sinh hoạt ở
trường, ở nhà ... HS có thái độ tự giác, chăm chỉ thực hiện công việc của mình.
II. Đồ dùng:
- Phiếu học tập cá nhân.
- Một số đồ vật cần cho trò chơi đóng vai.
III. Các hoạt động:
TG
3phút
10phút

14phút

7phút

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

A- Bài cũ: "Tự làm lấy việc của
mình"
B- Bài mới:
 Hoạt động 1: Giới thiệu bài.
+ Em đã tự mình làm những việc gì?
+ Em cảm thấy như thế nào sau khi
hoàn thành công việc?
- GV kết luận: Khen ngợi những em
đã biết tự làm lấy việc của mình và
khuyến khích những học sinh khác noi
theo.
 Hoạt động 2: Đóng vai.
- GV giao việc cho HS.

- HS trả lời bài tập 2 trang 9 vở bài
tập Đạo đức.

* Một nửa số nhóm thảo luận xử lý
tình huống 1, 1 nửa còn lại thảo
luận xử lý tình huống 2 rồi thể hiện
qua trò chơi đóng vai (xem SGV
trang 39).
* Các nhóm HS độc lập làm việc.
- GV kết luận:
* Theo từng tình huống, một số
+ Khuyên Hạnh nên tự quét nhà.
+ Xuân nên tự làm trực nhật lớp và nhóm trình bày trước lớp.
cho bạn mượn đồ chơi.
 Hoạt động 3:
- Thảo luận nhóm – Xem sách GV.
1) GV phát phiếu học tập cho HS.
4) GV kết luận theo từng nội dung.
- Kết luận chung:

4phút

+ Tự mình làm Toán và các bài tập
Tiếng Việt.
+ Em cảm thấy vui và tự hào vì đã
tự mình làm.

 Củng cố - Dặn dò:
-Dặn xem lại bài ở nhà

2) Từng HS độc lập làm việc.
3) HS nêu kết quả trước lớp.
* Trong học tập, lao động và sinh
hoạt hàng ngày, em hãy tự làm lấy
côngviệc của mình, không nên dựa

Đạo Đức 3
Quang
-Nhận xét tiết học

GV : Tr ần Vi ết
dẫm vào người khác

ĐẠO ĐỨC

Quan tâm chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh chị em

(Tiết 1)

I. Mục tiêu:
- Trẻ em có quyền được sống với gia đình, có quyền được cha mẹ chăm sóc, tr ẻ
em không nơi nương tựa coa quyền được Nhà nước và mọi người hỗ trợ, giúp đỡ.
- Trẻ em có bổn phận phải quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh chị em.
- HS biết yêu quý người thân, thích học giờ Đạo đức.
II. Đồ dùng:
- Phiếu giao việc, các tấm bìa đỏ.
III. Các hoạt động:
Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

A- Bài cũ: "Tự làm lấy việc của
mình"
+ Các em đã từng tự làm lấy việc
của mình?

+ Tự làm bài, không chép bài của bạn,
tự lao động.
+ Thực hiện tốt.
+ Thoải mái, vui vẻ.

+ Các em đã thực hiện việc đó
như thế nào?
+ Em cảm thấy như thế nào sau
khi hoàn thành công việc?
B- Bài mới:
 Hoạt động 1: Khởi động.
- Gv nêu yêu cầu:
+ Hãy nhớ lại và kể cho các bạn
trong nhóm nghe về việc mình đã
được ông bà, bố mẹ yêu thương,
quan tâm, chăm sóc như thế nào?

- Hát bài "Cả nhà thương nhau".
+ HS kể về sự quan tâm, chăm sóc
của ông bà, cha mẹ dành cho mình.
- HS trao đổi với nhau trong nhóm
nhỏ.
- Một số HS kể trước lớp.
- Thảo luận cả lớp.
+ Em rất vui mừng và hạnh phúc vì
được mọi người trong gia đình chăm
sóc và dành nhiều tình cảm.
+ Chúng ta cần thông cảm, chia sẻ với
các bạn.

+ Em nghĩ gì về tình cảm và sự
chăm sóc mà mọi người trong gia
đình đã dành cho em?
+ Em nghĩ gì về những bạn nhỏ
thiệt thòi hơn chúng ta?
 Hoạt động 2: Kể chuyện "Bó
hoa đẹp nhất"
- GV kể (tranh minh họa).
- GV kết luận.

- HS thảo luận nhóm.
- Đại diện từng nhóm trình bày.