Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giáo án lịch sử lớp 9 bài 29 (tiếp 2)

Gửi bởi: Trần Thị Minh Hằng vào ngày 2019-07-11 07:20:48 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 309 | Lượt Download: 0 | File size: 0.024394 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

TIẾT 44 Bài 29. CẢ NƯỚC TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU CHỐNG
MĨCỨU NƯỚC (1965 – 1973) (Tiếp theo)
I.Mục tiêu
1.Kiến thức:
- Những thành tựu khôi phục và phát triển kinh tế của miền Bắc (1969 –
1973)
- Quân dân miền Bắc đã đánh bại hoàn toàn cuộc tập kích chi ến l ược b ằng
không quân của Mĩ, làm nên trận Điên Biên Phủ trên không, buộc đế quốc Mĩ
phải ki kết Hiệp định Pa ri 1973, đó là công pháp qu ốc t ế bu ộc Mĩ ph ải rút quân
về nước.
- Nội dung hiệp định Pa ri.
2.Kỹ năng:
Rèn luyện cho HS kĩ năng phân tích, nhận định, đánh giá các sự kiện lịch
sử.
3.Thái độ:
- Giáo dục cho HS lòng yêu nước, quyết tâm phấn đấu cho độc lập dân tộc.
- Khâm phục tinh thần chiến đấu ngoan cường của quân và dân ta để bảo
vệ độclập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.
-Tin tưởng vào sự lãnh đaoh của Đảng
II.Thiêt bi, tài liêu
- Tài liệu tham khảo - Tranh ảnh trong SGK
- Lược đô MB chống chiến tranh phá hoại lần thư hai của ĐQ Mĩ.
III.Tiên trình tổ chức dạy học:

1.ổn định tổ chức .
2.Kiểm tra bài cũ .
?Em hãy trình bày những thắng lợi chính tr ị, quân sự c ủa ta trong th ời kì
“VN hoá chiến tranh”(1969- 1973)
-Thắng lợi chính trị
6/6/1969 chính phủ CM lâm thời Cộng hoà miền Nam VN ra đời
T4/1970, hội nghị cấp cao của 3 nước ĐD họp, thể hiện quyết tâm đoàn
kết chống Mĩ.
-Thắng lợi quân sự
Từ 30/4 ->30/6/1970, quân đội ta kết hợp với ND Campuchia l ập nên chi ến
thắng đường lớn ở Đông Bắc Campuchia.
Từ 12/2 ->23/3/1971, chúng ta lập nên chiến thắng đường 9 Nam Lào.
3.Bài mới
Hoạt động của thầy và trò
HOẠT ĐỘNG 1.

Nội dung kiên thức cần đạt
IV.Miền Bắc khôi phục và phát triển
kinh tê- văn hóa, chiên đấu chống
chiên tranh phá hoại lần thứ 2 của
phát triển (1969 –1973)
1.Miền Bắc khôi phục và phát triển kinh
tế – văn hoá.
*Nông nghiệp
-Khuyến khích sản xuất áp dụng KH –
KT

?Miền Bắc đã đạt được những thành tựu gì
trong việc thực hiện nhiệm vụ khôi phục
kinh tế và phát triển văn hoá?
-Về nông nghiệp ta có một số chủ trương
khuyến khích sản xuất, chăn nuôi được đưa
lên thành ngành chính. Các hợp tác xã tích
cực áp dụng tiến bộ và nhiều biện pháp thâm
canh tăng vụ...
-Về Công nghiệp: nhiều cơ sở được khôi *Công nghiệp
phục nhanh chóng, một số ngành quan trọng -Nhiều có sở được khôi phục T10/1971
về công nghiệp đều có bước phát triển.
Thuỷ điện Thác Bà hoạt động

-1số ngành quan trọng đều phát triển
*Giao thông vận tải: được khôi phục
*Văn hoá, giáo dục, ytế: được khôi
phục phát triển
2.Miền Bắc vừa chiến đấu chống chiến
tranh phá hoại, vừa sản xuất và làm
nghĩa vụ hậu phương
-6/4/1972, Mĩ cho ném bom bắn phá từ
Thanh Hoá vào Quảng Bình
=>16/4/1972, NíchXơn tuyên bố chính
thưc chiến tranh bằng không quân và
hải quân phá hoại miền Bắc.
-Ta đánh trả địch từ trận đầu, lập nên
“Điện Biên Phủ trên không”
->Buộc Mĩ kí hiệp định ngày 27/1/1973.

GV: Cuộc chiến tranh phá hoại lần 2 của
đế quốc Mĩ đối với miền Bắc diễn ra ntn?
-6/4/1972 Mĩ cho ném bom bắn phá một số
nơi Thanh Hóa và Hoà Bình, 16/4/1972, Ních
Xơn tuyên bố chính cuộc đấu tranh bằng
không quân và hải quân phá hoại miền Bắc,
đến ngày 9/5/1972 tuyên bố phong toả cảng
Hải Phòng.
GV dung lược đô MB ch ống chiến tranh…
trình bày.
?Quân và dân miền Bắc đã giành được
những thắng lợi gì trong trận chiến đấu
chống cuộc tập kích không quân bằng máy
bay B52 cuối năm 1972 của Mĩ?
HOẠT ĐỘNG 2.
V.Hiêp đinh Pa ri 1973 về chấm dứt
GV trình bày sơ lược về H/C, di ễn biến chiên tranh ở Viêt Nam.
chình của Hội nghị.
-Ngày 27/1/1973, hiệp định Pa ri về
chấm dưt chiến tranh ở Việt nam được
?Trình bày nội dung chính của hiệp định Pa kí kết.
ri?
*Nội dung (SGK –153)
?Hiệp định Pa ri có ý nghĩa ntn?

*Ý nghĩa
-Là kết quả của cuộc đấu tranh kiên
Gv: Hiệp định Pa ri được kí kết, đó là công cường, bất khuất của dân tộc ta
pháp quốc tế buộc Mĩ phải rút hết quân về -Mĩ phải tôn trọng các quyền cơ bản
nước, chấm dưt mọi dính níu ở Việt Nam về của nhân dân ta, rút hết quân về nước.
mặt pháp lí.
-Thắng lợi này tạo điều kiện thuận lợi
để nhân dân ta giải phóng miền Nam.
4.Củng cố.
GV khái quát nội dung cơ bản của bài.
Nhấn mạnh những thành tựu khôi phục kinh tế, và chi ến đấu ch ống đ ế qu ốc
Mĩ, nội dung và ý nghĩa của hiệp định Pa ri 1973.
5.Hướng dẫn học ở nhà.
Đọc trước bài 30.