Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giáo án lịch sử lớp 9 bài 18

Gửi bởi: Trần Thị Minh Hằng vào ngày 2019-07-04 08:47:01 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 220 | Lượt Download: 0 | File size: 0.021515 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

TUẦN 6 – TIẾT 11Ng­êi thùc hiÖn: Nguyễn Thị Hằng Nga

Tr­êng tiÓu häc THANH MINHThứ ba ngày 12 tháng 10 năm 2010

Chính tả:Kiểm tra bài cũ:Thứ ba ngày 12 tháng 10 năm 2010

Chính tả: Nghe – viếtBÀI TẬP LÀM VĂN

Một lần, Cô-li-a phải viết bài văn kể những

việc đã làm giúp mẹ. Bạn rất lúng túng nên

đã kể cả việc chưa bao giờ làm như giặt quần

áo. Mấy hôm sau, Mẹ bỗng bảo bạn đi giặt

quần áo. Lúc đầu, bạn rất ngạc nhiên, nhưng

rồi vui vẻ làm vì đó là việc bạn đã nói trong

bài văn.Thứ ba ngày 12 tháng 10 năm 2010

Chính tả: Nghe – viếtBÀI TẬP LÀM VĂNTìm hiểu nội dung bài:

H: Tìm tên riêng trong

bài chính tả?

- Cô-li-a.Thứ ba ngày 12 tháng 10 năm 2010

Chính tả: Nghe – viếtBÀI TẬP LÀM VĂNTìm hiểu nội dung bài:

H: Tên riêng trong bài

chính tả được viết như

thế nào?

-Viết hoa chữ cái đầu tiên, đặt

gạch nối giữa các tiếng.Thứ ba ngày 12 tháng 10 năm 2010

Chính tả: Nghe – viếtBÀI TẬP LÀM VĂNHướng dẫn viết từ khóThứ ba ngày 12 tháng 10 năm 2010

Chính tả: Nghe – viếtBÀI TẬP LÀM VĂN

Một lần, Cô-li-a phải viết bài văn kể những

việc đã làm giúp mẹ. Bạn rất lúng túng nên

đã kể cả việc chưa bao giờ làm như giặt quần

áo. Mấy hôm sau, Mẹ bỗng bảo bạn đi giặt

quần áo. Lúc đầu, bạn rất ngạc nhiên, nhưng

rồi vui vẻ làm vì đó là việc bạn đã nói trong

bài văn.Thứ ba ngày 12 tháng 10 năm 2010

Chính tả: Nghe – viếtBÀI TẬP LÀM VĂN

VIẾT CHÍNH TẢBài tập chính tảBài 2: Em chọn chữ nào trong ngoặc

đơn để điền vào chỗ trống:

khoeo

a) (kheo, khoeo): ……….chân

khoẻo

b) (khỏe, khoẻo): người lẻo………

ngoéo

c) (nghéo, ngoéo): ………tayBài tập chính tảBài 3: Điền vào chỗ trống s hay x:

Giàu đôi con mắt, đôi tay

s

Tay…iêng

làm lụng, mắt hay kiếm tìm

Hai con mắt mở ta nhìn

s

s

Cho…âu,

cho…áng

mà tin cuộc đời.CHÚC CÁC EM CHĂM

NGOAN HỌC GIỎI !
2020-09-28 06:00:44