Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giáo án lịch sử lớp 9 bài 10

Gửi bởi: Trần Thị Minh Hằng vào ngày 2019-06-27 06:05:53 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 225 | Lượt Download: 0 | File size: 0.019321 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Tiết 12 Bài 10 - CÁC NƯỚC TÂY ÂU
I. Mục tiêu bài học.
1. Kiến thức:
- Nét nổi bật về kinh tế, chính trị và chính sách đối ngoại của các nước Tây
Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai.
- Quá trình liên kết khu vực của các nước Tây Âu sau chiến tranh thế giới
thứ hai.
2. Tư tưởng: Giúp h/s nhận thức được những mối liên hệ, nguyên nhân đưa
đến sự liến kết khu vực Tây Âu và quan hệ Tây Âu với Mỹ.
3. Kỹ năng: Sử dụng bản đồ xác định phạm vi lãnh thổ Châu Âu. Rèn
phương pháp tư duy, phân tích tổng hợp.
II. Thiết bị, tài liệu
- Bản đồ Châu Âu.
- Lược đồ các nước Liên minh châu Âu
III. Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy và học
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ: ? Nguyên nhân nào khiến cho nền kinh tế của Nhật
phát triển "thần kỳ" sau chiến tranh thế giới thứ hai?
3. Bài mới:
Giới thiệu bài mới:
Sau chiến tranh thế giới II, cùng với Mỹ và Nhật Bản, Tây Âu là m ột trong
ba trung tâm tài chính, kinh tế của thế giới. Vậy quá trình phát tri ển c ủa Tây Âu
diễn ra như thế nào ta cùng đi tìm hiểu trong bài hôm nay.

* Dạy và học bài mới:
Hoạt động của thầy và trò
Hoạt động 1
? Tại sao gọi là các nước Tây Âu.
- Chỉ các nước tư bản ở phía Tây Châu
Âu.
- GV: dung bản đồ chỉ vị trí các nước
Tây Âu.
? Sau chiến tranh thế giới thứ II các
nước Tây Âu như thế nào?
- Các nước Tây Âu bị tàn phá nặng nề:
- 1944 CN Pháp giảm 38%, NN giảm
60%.
- Anh nợ 21 tỷ bảng.
? Để khôi phục nền kinh tế các nước
Tây Âu đã làm gì?.
- Kế hoạch Mác- san với số tiền 17 tỷ
USD.
- H/s đọc dòng chữ nhỏ sgk – tr41.
? Kế hoạch này có tác dụng và tác hại
gì?

Nội dung kiến thức cần đạt
I. Tình hình chung.
* Kinh tế:
- 1948 - 1951: 16 nước Tây Âu nhập
viện trợ Mỹ theo "Kế hoạch Mácsan" .

=> Kinh tế Tây Âu phục hồi nhưng
các nước Tây Âu ngày càng lệ thuộc
vào Mỹ.
* Chính trị:
- Đối nội:Thu hẹp quyền tự do dân
chủ, xoá bỏ cải cách tiến bộ, ngăn
? Chính sách đối nội của Tây Âu thể cản phong trào công nhân và phong
hiện thế nào.
trào dân chủ, củng cố thế lực của
- Ngăn cản phong trào đấu tranh của giai cấp tư sản cầm quyền.
công nhân.
- Thực hiện đa đảng nhưng thực chất - Đối ngoại: Tăng cường chiến
đều là các đảng đại diện cho quyền lợi tranh tái chiếm thuộc địa.
của giai cấp tư sản.
? Nêu rõ chính sách đối ngoại của Tây
Âu?
? Nhắc lại phong trào đấu tranh giành * Nước Đức:
độc lập của các nước á, Phi, Mỹ la tinh - Sau chiến tranh Đức chia thành 2
sau chiến tranh thế giới thứ hai?
nước: CH Liên bang Đức và CH dân
- H/s đọc dòng chữ nhỏ sgk – tr41.
chủ Đức với hai chế độ chính trị
- Thành lập khối NATO.
đối lập nhau.
? Sau chiến tranh Đức chia thành mấy

khu vực.
- Đức chia thành 2 khu vực chịu ảnh
hưởng của hai cường quốc: Mỹ và Liên
Xô.
? Nền kinh tế của Cộng hoà liên bang
Đức phát triển như thế nào?
- Mỹ đầu tư 50 tỷ Mác và đưa vào khối
quân sự Bắc Đại Tây dương.
? Tình hình Cộng hoà dân chủ Đức thế
nào?
? Nước Đức được thống nhất vào thời
gian nào?
GV:Bức tường Bec-lin được phá bỏ
đánh dấu sự thống nhất của nước Đức.
Hiện nay thủ tướng Đức là người đầu
tiên xuất thân từ Đông Đức được bầu
làm thủ tướng.
Hoạt động 2
? Xu hướng chung của các nước Tây Âu
từ năm 1950 là gì?
- H/s đọc dòng chữ nhỏ sgk – tr42.
? Vì sao các nước Tây Âu có xu hướng
liên kết với nhau?
- Có chung nền văn minh, KT không có
sự khác biệt nhau lấm.
- Muốn thoát khỏi sự lệ thuộc vào Mỹ.
? Hãy cho biết những mốc thời gian
thành lập các tổ chức liên kết kinh tế?

- Tháng 10/1990, nước Đức thống
nhất trở thành quốc gia có tiềm lực
quân sự và kinh tế lớn nhất châu
Âu.

II. Sự liên kết khu vực.
- Sau chiến tranh thế giới thứ II, ở
Tây Âu xuất hiện xu hướng liên kết
khu vực.

- 4/1951: Cộng đồng than thép Châu
Âu được thành lập gồm 6 nước:
Pháp, Đức, Bỉ, Hà Lan, Lúc-xămbua.
- 3/1957: Cộng đồng năng lượng
nguyên tử châu Âu và " Cộng đồng
kinh tế Châu Âu" (EEC) được thành
lập gồm 6 nước trên.
- 7/1967: Cộng đồng châu Âu (EC)
ra đời trên cơ sở sáp nhập ba cộng
? Mục tiêu của sự liên kết này là gì?
đồng trên.
-> Mục tiêu: Xoá bỏ dần hàng rào thuế - 12/1991: Hội nghị Ma-a-tơ-rich
quan, thực hiện tự do lưu thông hàng quyết định quyết định cộng đồng
hoá, tư bản và công nhân giữa 6 nước.
Châu Âu (EC) mang tên mới là liên
minh Châu Âu (EU). Ngày 1-1-1999,
một đồng tiền chung châu Âu được
GV giới thiệu về hội nghị Ma-a-tơ-rich
phát hành với tên gọi là đồng ơrô
? Hội nghị Ma-a-tơ-rich có ý nghĩa gì?
(EURO)
Chú ý dòng chữ nhỏ sgk – tr43.
=> Là liên minh kinh tế - chính trị
? Ngày nay tổ chức EU có bao nhiêu lớn nhất thế giới có tổ chức chặt

nước thành viên.
chẽ với 25 thành viên (2004)
- 25 nước.
? Em có nhận xét gì về sự liên kết khu
vực ở Tây Âu.
GV: Xu thế liên kết của các khu vực
ngày càng phát triển. Ví dụ: Hiệp hội
các nước Đông Nam á (ASEAN), Liên
minh Châu Phi (AU), liên minh các nước
Mỹ la tinh.
? Mối quan hệ giữa liên minh châu Âu
và Việt Nam diễn ra như thế nào?
- Tăng cường liên kết, hợp tác cả về
kinh tế và chính trị.
- EU là một trong những thị trường lớn
của Việt Nam với các mặt hàng chính là
giày mũi da và cá da trơn (cá basa...)
4. Củng cố - dặn dò
* Bài tập: - Lập niên biểu về sự thành lập các tổ chức liên kết kinh tế ở
Châu Âu theo mẫu:
Thời gian
Sự kiện
4/1951
Cộng đồng than thép Châu Âu được thành lập.
3/1957
Cộng đồng năng lượng nguyên tử Châu Âu được thành lập.
7/1967
Cộng đồng châu Âu (EC) thành lập.
12/1991
Liên minh Châu Âu (EU) ra đời.
Hãy xác định trên bản đồ Châu Âu sáu nước đầu tiên của EU. (Pháp, CH Liên
bang Đức, ý, Hà Lan, Bỉ, Luc – xăm – bua).
* Dặn dò: - Học thuộc bài, trả lời câu hỏi sgk. - Tập vẽ bản đồ tr 43- Chuẩn
bị bài 11.
2020-09-26 14:52:10