Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giáo án lịch sử lớp 8 bài 6

Gửi bởi: Trần Thị Minh Hằng vào ngày 2019-06-12 03:44:05 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 205 | Lượt Download: 0

Nội dung tài liệu Tải xuống

Link tài liệu:

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

TIẾT 10 – BÀI 6 CÁC NƯỚC ANH, PHÁP, ĐỨC, MĨ CUỐI THẾ KỶ
XIX ĐẦU THẾ KỶ XX
A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
- Những nét chính về các nước Anh, Pháp, Đức, Mỹ
+ Sự phát triển nhanh chóng về kinh tế
+ Những đặc điểm về chính trị, xã hội
+ Chính sách bành trướng và xâm lược, tranh giành thuộc địa
2. Tư tưởng
- HS nâng cao nhận thức về bản chất của chủ nghĩa tư bản.
- Đề cao ý thức cảnh giác cách mạng, đấu tranh chống các thế lực gây
chiến, bảo vệ hoà bình.
3. Kỹ năng
- Bồi dưỡng và nâng cao kĩ năng phân tích sự kiện lịch sử để hiểu được
đặc điểm và vị trí của chủ nghĩa đế quốc.
- Rèn luyện khả năng sưu tầm tài liệu để phục vụ cho học tập.
- Rèn luyện kỹ năng quan sát, phân tích trên bản đồ.
B. CHUẨN BỊ
- Giáo viên: Nghiên cứu tài liệu, soạn bài theo câu hỏi SGK.
- Lược đồ các nước dế quốc và thuộc địa đầu TK XIX.
- Học sinh: Đọc và tìm hiểu nội dung bài trước
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP

1. Ổn định
2. Kiểm tra
? Trình bày sự ra đời của Công xã Pari
3. Bài mới
* Giới thiệu bài: Cuối thế kỷ XIX đầu thế kỉ XX, CNTB chuyển mạnh
sang chủ nghĩa đế quốc ở một số nước lớn, để tìm hiểu xem quá trình các n ước
tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa diễn ra ntn? Đặc điểm riêng
của từng đế quốc và đặc điểm nổi bật của chủ nghĩa đế quốc ra sao ?..
Hoạt động của GV và HS
HS Đọc thầm đoạn 1 ( sgk – 39 ).
?
Nhắc lại tình hình nước Anh sau cách mạng
công nghiệp?
- Cách mạng công nghiệp khởi đầu sớm
nhất ,đứng đầu thế giới về công nghiệp.
?
Đến cuối thế kỉ XIX nền kinh tế Anh phát
triển ntn?
- Tốc độ phát triển chậm ,công nghiệp đứng
hàng thứ 3 thế giới.
?

?

Vì sao từ cuối thế kỉ XIX, tốc độ phát triển
công nghiệp Anh bị chậm lại bị Mĩ rồi Đức
vượt qua?
- Do công nghiệp Anh phát triển sớm, hàng
loạt máy móc, trang thiết bị dần dần trở nên
lạc hậu không thể cạnh tranh với công
nghiệp tối tân của Mĩ, Đức.
- Giai cấp tư sản Anh chỉ chú trọng đầu tư
vào các nước thuộc địa hơn là đầu tư, đổi
mới và phát triển công nghiệp trong nước.
Vì sao giai cấp tư sản Anh lại chú trọng đầu

Nội dung KT cần đạt
1. Anh
* Kinh tế
- Trước 1870 Anh đứng đầu
t/g về sản xuất công
nghiệp.

- Từ sau 1870 Anh mất dần
vị trí này tụt xuống hàng
thứ ba thế giới (sau M, Đ)

?

tư vào các nước thuộc địa?(K)
-Vì: Anh có hệ thống thuộc địa rộng lớn,
đầu tư ở các nước thuộc địa mang lại lợi
nhuận lớn ở thuộc địa giá nguyên liệu và
nhân công rẻ, bán hàng giá cao.
Tuy mất vai trò bá chủ thế giới về công
nghiệp nhưng Anh vẫn giữ được vai trò
như thế nào trong nền kinh tế thế giới?

GV Dẫn chứng chứng minh: (SGK)
HS Đọc thầm đoạn còn lại ( sgk- 40 ).
?
Tình hình chính trị ở Anh có đặc điểm gì
đáng chú ý?

- Anh vẫn đứng đầu về
xuất khẩu tư bản, thương
mại và thuộc địa. Nhiều
công ti độc quyền về công
nghiệp và tài chính đã ra
đời, chi phối toàn bộ nền
kinh tế.

* Chính trị
- Là nước quân chủ lập
?
Vì sao hai đảng lại thay nhau cầm quyền
hiến , hai đảng Tự do và
qua bầu cử?(G)
Bảo thủ thay nhau cầm
- Đây là thủ đoạn lợi hại của giai cấp tư
quyền. , bảo vệ quyền lợi
sản Anh nhằm hai tay thâu tóm chính quyền, giai cấp tư sản.
tạo nên lớp sơn dân chủ nhằm lừa gạt và
xoa dịu quần chúng nhân dân.
- Tuy có hai đảng khác nhau thậm chí có
những chính sách mâu thuẫn nhau, song đều
là các đảng phục vụ quyền lợi của giai cấp
tư sản chống lại nhân dân.
?
Cho biết chính sách đối ngoại của Anh?
GV Nhấn mạnh: Việc xâm lược thuộc địa là
chính sách ưu tiên hàng đầu của giới cầm
quyền Anh.
- Đối ngoại: Đẩy mạnh
GV Dùng bản đồ thế giới chỉ cho HS các thuộc ch/sách xâm lược thuộc địa.
địa trên khắp thế giới mà Anh xâm lược
Đến 1914 thuộc địa Anh
?
Nêu đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Anh? trải rộng khắp thế giới.

?

Vì sao gọi là CNĐQ thực dân?(K)
- Vì Anh có 1 hệ thống thuộc địa lớn nhất
thế giới và lợi nhuận thu được nhờ chủ yếu
vào bóc lột các thuộc địa.

HS Đọc “ Từ đầu - > ngân hàng ” ( sgk – 40 ).
?
Tình hình kinh tế nước Pháp sau năm
1870?
- Giữa thế kỉ XIX Pháp còn là nước công
nghiệp tiên tiến sau Anh thế mà ->
?

?

Nguyên nhân nào làm cho công nghiệp Pháp
phát triển chậm lại tụt xuống hàng thứ tư
thế giới?
- Do hậu quả của cuộc chiến tranh Pháp –
Phổ. - Pháp thua trận bồi thường chiến phí,
nghèo tài nguyên.
Để giải quyết khó khăn trên giai cấp tư sản
Pháp đã làm gì?

GV
?
Chứng minh: Theo số liệu (SGK)
So sánh hình thức xuất cảng tư bản giữa
Anh và Pháp có điểm gì khác nhau?(K)
+ Đế quốc Anh: đầu tư chủ yếu vào các
nước thuộc địa.

=> Lênin gọi CNĐQ Anh là
“Chủ nghĩa đế quốc thực
dân”.

2. Pháp
* Kinh tế

- Sau năm 1870 công nghiệp
chậm phát triển, tụt xuống
hàng thứ 4 thế giới (sau Mĩ,
Đức Anh, Pháp)

- Tuy nhiên Pháp vẫn phát
triển mạnh nhất là ngành
khai mỏ , đường sắt , luyện
kim chế tạo ôtô …nhiều
công ty độc quyền ra đời chi
phối nền kinh tế Pháp.
- Pháp cho các nước tư bản
chậm tiến vay với lãi suất
cao nên Lênin gọi CNĐQ
Pháp “CNĐQ cho vay lãi”

+ Đế quốc Pháp: hầu hết tư bản đều đầu
GV tư cho các nước chậm tiến ( như Nga )
vay .
?
Kết luận: => Nước Pháp chuyển sang giai
đoạn CNĐQ.
Trình bày tình hình chính trị nước Pháp?
Giải thích “ cộng hoà ” - Thể chế chính trị
của một nước không có vua đứng đầu nhà
nước, mà do đại biểu được nhân dân bầu ra
cầm quyền (bằng phổ thông đầu phiếu hay
một số người đại diện).
+ Nền cộng hoà thứ nhất ra đời trong thời
kỳ cách mạng 1789.
+ Nền cộng hoa thứ 2 ra đời trong cách
mạng 1848- 1849 ở Pháp.
?
+ Nền cộng hòa tư sản ở Pháp được thành
lập từ sau cách mạng 4/9/1870.
Cho biết chính sách đối ngoại của Pháp?
- Pháp đã tăng cường xâm chiếm thuộc địa
trên thế giới mà Pháp xâm lược .
+ Ở châu phi: An- giê- ri, Tuy- ni- Di , MaRốc , Ma- đa- ga- xca.
+ Ử châu Á: Việt nam, Lào, Cam pu chia, và
một số đảo trên thái bình dương.
=> Pháp có hệ thống thuộc địa đứng thứ hai
trên thế giới sau Anh

* Chính trị
- Thể chế chính trị cộng hoà
( nền Cộng hòa thứ 3 ).
- Tăng cường đàn áp nông
dân.

* Đối ngoại: Chạy đua vũ
trang và tăng cường xâm
lược thuộc địa.

4. Củng cố
Bài tập: Bảng dưới đây ghi tên các nước đế quốc, em hãy viết đặc điểm của
các nước đế quốc đó vào ô trống còn lại của bảng.
Tên nước
Đặc điểm
Anh
......................................................................................
Pháp
.....................................................................................

5. Dặn dò
Bài tập về nhà
1. Em hãy kể tên một số nước Đông Nam Á là thuộc địa của Pháp.
- Đọc, tìm hiểu trước nội dung phần còn lại
------------------------------------------------------------------------------------------------------