Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giáo án lịch sử lớp 8 bài 6 (tiếp)

34653866386565333632653939333035353637626465353430636539663633393838386535316434633064663563666364373039633365396566613134373938
Gửi bởi: Trần Thị Minh Hằng vào 03:44 AM ngày 12-06-2019 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 256 | Lượt Download: 1 | File size: 0.023464 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

TIẾT 11 – BÀI 6 CÁC NƯỚC ANH, PHÁP, ĐỨC, MĨ CUỐI THẾ KỶ
XIX- ĐẦU THẾ KỶ XX
(Mục I.3,4)
A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
- Những nét chínhvề các nước A,P,Đ,M
+ Sự phát triển nhanh chóng về kinh tế
+ Những đặc điểm về chính trị, xã hội
+ Chính sách bành trướng và xâm lược , tranh giành thuộc địa.
2. Tư tưởng
+ Học xong bài học sinh hiểu
- Những chuyễn biến lớn về kinh tế, chính trị... của các nước đế quốc...
- Đặc điểm và vị trí của CNĐQ.
3. Kỹ năng
- Bồi dưỡng và nâng cao kĩ năng phân tích sự kiện lịch sử để hiểu được
đặc điểm và vị trí của chủ nghĩa đế quốc.
- Rèn luyện khả năng sưu tầm tài liệu để phục vụ cho học tập.
- Rèn luyện kỹ năng quan sát, phân tích trên bản đồ.
B. CHUẨN BỊ
- Giáo viên: Nghiên cứu tài liệu, soạn bài theo câu hỏi SGK.
- Lược đồ các nước đế quốc và thuộc địa đầu TK XIX.
- Học sinh: Đọc và tìm hiểu nội dung bài trước

C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
1. Ổn định
2. Kiểm tra
? Hãy cho biết quá trình Anh chuyển sang giai đoạn chủ nghĩa đ ế qu ốc?
Nêu đặc điểm nổi bật của chủ nghĩa đế quốc Anh.
? Các công ty độc quyền của Đức ra đời trong điều ki ện ntn? Đ ặc đi ểm
của đế quốc Đức và giải thích nguyên nhân tại sao đế quốc Đức mang đặc điểm
đó.
3. Bài mới
* Giới thiệu bài: Cuối thế k i XIX - Đ ầu thế ki XX CNTB chuyển mạnh
sang chủ nghĩa đế quốc ở một số nước lớn (trong đó có nước Đ ức, Mĩ ) đ ể tìm
hiểu xem quá trình nước Đức, Mĩ chuyển sang giai đoạn chủ nghĩa đ ế quốc
diễn ra ntn. Đặc điểm riêng của chủ nghĩa đế quốc Đức, Mĩ, và đặc điểm nổi
bật của chủ nghĩa đế quốc ra sao?
Hoạt động của GV và HS

Nội dung KT cần đạt
3. Đức
?
Cách mạng công nghiệp ở Đức trong những * Kinh tế
năm 1840, 1860 có đặc điểm gì?
HS Cách mạng công nghiệp diễn ra muộn ( so
với Pháp, Anh ) song lại thu được những kết
quả đáng kể, nhất là công nghiệp hoá chất và
luyện kim .
? Từ khi thống nhất quốc gia (18/1/1871) tình
hình kinh tế nước Đức diễn ra như thế nào? - Sau khi đất nước thống
GV - GV: cụ thể trong những năm 1890-1914 .
nhất kinh tế phát triển
+ Than đá tăng gần 2,5 lần ( Pháp, Anh tăng nhanh.
chưa được 2 lần).
+ Gang tăng 5 lần ( Anh hơn 1 lần; Pháp hơn

2 lần ).
+ Thép tăng 11 lần ( Anh tăng 2 lần; Pháp
tăng 8 lần ).
=> Đức đã vượt Pháp, đuổi kịp rồi vượt Anh.
-> Vươn lên đứng đầu châu
Âu và thứ 2 thế giới (sau
? Vì sao công nghiệp Đức lại tăng nhanh như Mĩ) về công nghiệp
vậy?(K)
HS Thống nhất được thị truờng, tiền bồi thường
chiến tranh của Pháp; giàu than đá; ứng dụng
tiên tiến mới nhất của khoa học kỹ thuật vào
sản xuất.
? Sự phát triển nhanh chóng của kinh tế Đức
dân đến hiện tượng gì ?
- Cuối thế ki XIX, quá trình tập trung sản - Cuối thế k i XIX các công
xuất, => các công ty độc quyền được ra đời ty độc quyền ra đời -> chi
ở Đức. ( luyện kim, than đá, điện, hoá chất ) phối nền kinh tế Đức.
GV - Chứng minh: Điển hình là công ty than đá
vùng Rai-nơ, Ve- xpha- len. ( sgk- 49 ).
?
Tình hình chính trị ở Đức có điểm nào đáng
chú ý?
* Chính trị
+ Mặc dù có hiến pháp có quốc hội, Đức vân
là nước chuyên chế dưới sự thống trị của quí - Đức theo thể chế liên
tộc đảng chuyên chính và tư sản độc quyền
bang.
+ Qúy tộc quân phiệt và tư bản độc quyền
đã cấu kết với nhau để thi hành chính sách
đối nội, đối ngoại phản động.

- Đối nội: thi hành chính
sách phản động, đề cao
chủng tộc Đức, đàn áp
phong trào công nhân,
truyền bá bạo lực.
GV Giải thích: Đức tiến sang gíai đoạn đế quốc - Đối ngoại: Tích cực chạy

khi phần đất đai trên thế giới đã trở thành
thuộc địa hoặc nửa thuộc địa của Anh, Pháp,
như “con hổ đói đến bàn tiệc muộn” => giới
cầm quyền Đức hung hãn đòi dùng vũ lực để
chia lại thị trường, chia lại các khu vực ảnh
hưởng trên thế giới.
=> Mâu thuân không tránh khỏi và ngày càng
gay gắt giữa Đức với Anh, Pháp để chia lại
thế giới, vì Đức quá ít thuộc địa.
? Nêu những đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc
Đức?
GV - Yêu cầu HS đọc thông tin sgk.
?
Tình hình kinh tế Mĩ trong 30 năm cuối của
t/k XIX?
GV KT Mĩ sau 1870 phát triển mạnh đứng đầu
t/g sản phẩm công nghiệp gấp đối Anh,bằng
một phần 2 các nước tây Âu cộng lại
? Tại sao nền kinh tế Mỹ phát triển nhanh
chóng?
- Chế độ nô lệ bị xoá bỏ, tài nguyên thiên
nhiên phong phú thị trường trong nước không
ngừng mở rộng, ứng dụng thành tựu khoa
học kĩ thuật.
?
Các công ty độc quyền của Mĩ được hình
thành trong ĐK kinh tế như thế nào?
- Công nghiệp phát triễn mạnh

?

đua vũ trang dùng vũ lực
chia lại thị trường thế giới.

=>Là “ Chủ nghĩa đế quốc
quân phiệt hiếu chiến ”.
4. Mĩ
* Kinh tế
- Sau1870 công nghiệp Mĩ
phát triển mạnh, vươn lên
vị trí thứ nhất t/giới.

- Công nghiệp phát triễn
mạnh dân tới sự tập trung
tư bản cao. Nhiều công ty
đ/quyền ra đời
- “vua dầu mỏ” Rốc phe lơ,
Tại sao nói Mĩ là xứ sở của các“Ông vua - “vua thép” Moocgan,
công nghiệp”?(G)
- “vua ôtô” Pho…
- Đứng đầu các công ty là “ Ông vua ” ví dụ:
-> + Công ty thép của Moóc -gan thành lập

năm 1903 kiểm soát 60 % sản lượng thép.
Ngoài công ty còn có 5000 ha mỏ than, 1600
km đường sắt, 100 tàu thuỷ.
+ Công ty dầu mỏ Rốc-phe-lơ kiểm soát 90
% ngành sản xuất dầu mỏ, với 70.000 km
đường ống dân dầu, hàng trăm tàu biển và
kho hàng ở trong và ngoài nước, đồng thời
có tài sản lớn trong các ngành hơi đốt, điện
khí, luyện kim..........
GV - Nêu sự kiện cụ thể về hoạt động của Tơrớt “ Vua dầu mỏ ” ( SGV: 49+ 50 )
=> Hai tập đoàn trên lũng đoạn ngành ngân
hàng , nắm trong tay 1/3 số vốn ngân hàng
nước Mĩ.
? Với sự ra đời của các công ti độc quyền đã
có tác động như thế nào đến kinh tế Mĩ ?
?

Tình hình nông nghiệp ở Mĩ phát triển như => Chi phối toàn bộ nền
thế nào ?
kinh tế, chính trị nước Mĩ.
- Nông nghiệp đạt được những thành tựu to
lớn, nhờ điều kiện tự nhiên thuận lợi (đất
đai bao la màu mỡ), phương thức canh tác
hiện đại (trang trại, chuyên canh, cơ giới
hoá) Mĩ đã trở thành nguồn cung cấp lương
thực, thực phẩm cho châu Âu.

?

Em có hiểu biết gì về chính sách đối nội của
Mĩ? Có điểm gì giống và khác Anh?(k)
* Chính trị
- Đối nội
+ Hai đảng cầm quyền đều nhằm phục vụ + Mĩ đề cao vai trò tổng
mục đích của giai cấp tư sản.
thống do 2 đảng : đảng
Cộng hòa và đảng Dân chủ
thay nhau cầm quyền.
Cho biết chính sách đối ngoại của Mĩ ?
+ Đàn áp bóc lột nhân dân
Dùng bản đồ chi những nước Mĩ tiến hành lao động.

?

GV

?

xâm chiếm.
+ Cuối thế ki XIX: Chinh phục miền trung
và miền tây của người In-đi-an và đẩy họ
vào hoạ diệt chủng.
+ Cuối thế ki XIX: Mĩ tăng cường bành
trướng ở khu vực Thái Bình Dương, gây
chiến tranh với Tây Ban Nha để tranh giành
thuộc địa, can thiệp vào khu vực Trung, Nam
Mĩ bằng sức mạnh của vũ lực và đồng đô la
Mĩ.
- Liên hệ tình hình hiện nay trong chính sách
đối nội, đối ngoại của Mĩ.
+ Từ 1992- 2000, ông Bin-clin-tơn thay mặt
cho đảng dân chủ lên làm tổng thống, hết hai
nhiệm kỳ Đảng cộng hoà thắng cử và bầu
ông Bust lên làm tổng thống. Dù ở thời tổng
thống nào thì bản chất của họ vân là bảo vệ
quyền lợi cho tư bản tài chính và tăng cường
quân sự để xâm lược.
+ VD: Tiếp tay cho Ixaen để gây chiến với
Pa-len-xtin
+ Tấn công Ap-ga-ni-xtan để lật đổ phe Tali-ban để bắt trùm Bin-la -đen.
+ Dùng sức ép để bắt Liên hợp quốc đồng ý
cho Mĩ tấn công I-rắc, nhằm tìm vũ khí hạt
nhân ( nhưng thực chất là chiếm vùng dầu
mỏ vô tận của I-rắc ).
=> Với chính sách mở cửa, bằng chính
sách ‘cái gậy lớn’ kết hợp với chính sách
ngoại giao đó là Mĩ từng bước thực hiện chủ
nghĩa đế quốc của mình vào việc chinh phục
các nước nhằm thoả mãn âm mưu bá chủ
thế giới của mình.
Từ đó em hãy nêu đặc điểm của chủ nghĩa
đế quốc Mĩ?

- Đối ngoại: tăng cường
quân sự xâm chiếm thuộc
địa, mưu đồ bá chủ thế
giới.

=> Giới cầm quyền Mĩ cũng thể hiện tính => Chủ nghĩa đế quốc thực
chất thực dân, tham lam thuộc địa như các dân, hiếu chiến.
nước đế quốc Tây Âu

4. Củng cố
? Nguyên nhân nào làm cho nền công nghiệp Mĩ phát triển vượt bậc?
? Nêu đặc điểm chủ nghĩa đế quốc ở các nước Anh, Pháp, Đức? Giải
thích?
5. Dặn dò
- Về nhà học bài đầy đủ, nắm được đặc điểm riêng của từng nước ĐQ và
những đặc điểm nổi bật của CNĐQ.
- Bài tập về nhà: 2, 3 ( sgk – 45 ).
Đọc và tìm hiểu nội dung bài mới: Bài 7- Phong trào công nhân qu ốc t ế
cuối TK XIX đầu XX
----------------------------------------------------------------------------------------------