Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giáo án lịch sử lớp 8 bài 5

Gửi bởi: Trần Thị Minh Hằng vào ngày 2019-06-12 03:43:33 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 205 | Lượt Download: 0

Nội dung tài liệu Tải xuống

Link tài liệu:

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

CHƯƠNG II
CÁC NƯỚC ÂU - MĨ CUỐI THẾ KỶ XIX ĐẦU THẾ KỶ XX
TIẾT 09 – BÀI 05: CÔNG XÃ PA-RI 1871
A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
- Nhận biết về hoàn cảnh ra đời của Công xã Pa-ri; nh ững nét chính v ề
cuộc diễn biến ngày 18 – 03 – 1971 và sự ra đời của công xã pa ri
- Một số chính sách quan trọng của Công xã Pa-ri
- Ý nghĩa lịch sử của Công xã.
2. Tư tưởng
- HS có lòng tin tưởng vào năng lực, quản lí của nhà nước giai cấp vô sản.
hình thành chủ nghĩa anh hùng cách mạng thông qua những tấm gương
chiến đấu dũng cảm của các chiến sĩ công xã Pa- ri.
- Lòng căm thù đối với giai cấp bóc lột.
3. Kỹ năng
- Vận dụng khả năng trình bày, phân tích đánh giá một sự kiện lịch sử.
- Sưu tầm, phân tích tài liệu tham khảo có liên quan đến bài h ọc, liên h ệ
kiến thức đã học với cuộc sống hàng ngày.
B. CHUẨN BỊ
- GV: Nghiên cứu tài liệu, soạn bài theo câu hỏi SGK.
- Bản đồ Pa- ri và vùng ngoại ô, nơi diễn ra công xã Pa- ri.
- Sơ đồ bộ máy hội đồng công xã

- HS: Đọc và tìm hiểu nội dung bài trước - Tìm hiểu các thuật ngữ, khái
niệm Lịch sử học trong bài.
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
1. Ổn định
2. Kiểm tra
- Kiểm tra vở bài tập
3. Bài mới
* Giới thiệu bài: Trong những năm cuối TK XIX giai cấp vô sản Pháp đã
vùng dậy đấu tranh làm nên 1 kì tích trong lịch sử đấu tranh của giai c ấp vô s ản
thế giới: Đó là thành lập ra nhà nước vô sản đầu tiên trên thế giới- Công xã Pari. Hoàn cảnh nào => Sự ra đời của công xã Pa- ri., quá trình đấu tranh => s ự
thành lập công xã, những việc làm của công xã khẳng định Công xã Pa – ri là nhà
nước kiểu mới, ý nghĩa lịch sử của công xã Pa- ri như thế nào.......

Hoạt động của GV và HS
GV Khái quát: Nước pháp bại trận, mâu
thuẫn giai cấp càng sâu sắc. Nguyên nhân
dẫn đến mâu thuẫn đó là do sự phát triển
mạnh mẽ của đại công nghiệp dưới thời
đế chế II ( 1852- 1870 ).
- Giai cấp tư sản Pháp đại diện là Na-pônê- ông III đã thống trị đất nước dưới
nhiều hình thức một nền quân chủ phản
động.
- Trong khoảng 20 năm ấy, hàng ngũ giai
cấp vô sản tăng nhanh ( Riêng Pa- ri cuối
thập niên tập trung 450.000 công nhân).
+ Họ bị vắt kiệt mồ hôi, phải lao động từ

Nội dung KT cần đạt
I. Sự thành lập công xã
1. Hoàn cảnh ra đời của công


?

12 h -> 14h / ngày ( kể cả trẻ em ) có
những trẻ em dưới 10 tuổi phải chịu sức
dưới lòng đất làm việc như người lớn, cả
gia đình bán sức lao động mà không đủ
sống vì lương thấp.
- Họ liên tiếp bãi công, biểu tình đòi cải
thiện đời sống , điều kiện lao động.
- Qua thử thách đấu tranh, ý thức giác ngộ
cách mạng và đoàn kết của giai cấp vô
sản ngày càng cao -> giai cấp tư sản rất
lo sợ.
GV: Trong bối cảnh đó -> - 1870 Pháp
đánh phổ.
- Để giảm bớt mâu thuản trong
Pháp đánh Phổ nhằm mục đích gì?
nước và ngăn cản sự phát triển
của nước Đức thống nhất .
Pháp tuyên chiến với Phổ .

HS
?
Đọc phần chữ in nghiêng ( Sgk- 35 ).
Qua phần đọc, em có nhận xét gì về việc
Pháp đánh Phổ (diễn ra trong điều kiện
ntn?
- Nổ ra trong điều kiện không có lợi cho
GV Pháp .
Phân tích
+ Trong khi vua Pháp Na- pô - nê ông III
lại tuyên bố “ Ta đã chuẩn bị đến cái ghệt
cuối cùng cho người lính cuối cùng ”.
+ Về phía Phổ: Lúc đó thủ tướng Bi-ximác muốn gây chiến tranh để gạt bỏ
Pháp, đồng thời củng cố quyền lực. Mục
đích thu phục nốt các bang phía Nam
nước Đức -> Thống nhất nước Đức =>
Phổ rất tích cực chuẩn bị cho chiến tranh
- Song bằng thủ đoạn ngoại giao khôn
?
khéo Phổ tạo duyên cớ để Pháp gây chiến

?

?

?

trước.
Kết quả của chiến tranh Pháp- Phổ ra
sao?
- Pháp thất bại.

- 2/9/1870 Hoàng đế Na-pô-lêông III cùng toàn bộ 10 vạn
quân chủ lực bị Phổ bắt làm tù
binh.
- Ngày 4-9-1870 nh/dân Pari
đứng lên k/ng. Chính quyền NaTrước tình hình đó nhân dân Pa-ri đã làm pô-lê-ông III bị lật đổ .
gì?
+ Tư sản cướp mất thành quả
cách mạng của nhân dân, thành
Lúc này thành quả cách mạng và chính lập chính phủ lâm thời Tư sản
quyền thuộc về tay ai?
– “ Chính phủ vệ quốc”.

- Quân Phổ kéo vào nước Pháp,
Theo đà chiến thắng quân Phổ có hành bao vay Pa-ri; chính phủ Tư sản
động nào?
hèn nhát vội vàng xin đình
Khi tổ quốc bị lâm nguy thì thái độ của “ chiến. Quần chúng nhân dân
GV chính phủ vệ quốc ” và ND Pháp thể hiện đứng lên chiến đấu bảo vệ tổ
ntn?
quốc.
?

Nhận xét gì về thái độ của “Chình phủ
vệ quốc ” và của nhân dân Pháp?(K)
- Trái ngược nhau => khác nhau .
Tại sao lại có thái độ khác nhau đó?(K)
- G/c TS vì sợ mất quyền lợi của mình.
- TS Pháp sợ nhân dân được vũ trang hơn
sợ quân Đức xâm lược => đầu hàng để
rảnh tay chống lại nhân dân.
-> Nhân dân họ là những người yêu nước
-> hết mình chiến đấu bảo vệ tổ quốc
lâm nguy.
“ Chính phủ vệ quốc ” lẽ ra phải bảo vệ
tổ quốc khi lâm nguy thì lại ko bảo vệ tổ
quốc mà lại phản quốc (đầu hàng).
Chúng sợ nhân dân được vũ trang hơn sợ
HS giặc vì chúng e rằng 1 khi thắng quân

xâm lược nhân dân sẽ chĩa vũ khí vào
?
chúng (GV trích câu nói của Hồ Chí 2. Cuộc khởi nghĩa 18/ 3 /
Minh-SGV- 42).
1871. Sự thành lập Công xã
GV Đọc từ đầu -->trung ương
a.Cuộc khởi nghĩa 18/ 3 1871
Nguyên nhân dẫn đến cuộc khởi nghĩa
18/ 3/ 1871?
Dùng lược đồ công xã Pa- ri để trình bày
diễn biến cuộc khởi nghĩa 18-3-1871

- Mâu thuẫn giữa chính phủ tư
sản với nhân dân Pa- ri ngày
càng tăng. Chi-e, tiến hành âm
mưu bắt hết ủy viên ban Trung
ương.

Sau cuộc khởi nghĩa 18-3-1871 chính
quyền thuộc về tay ai?
- Uỷ ban trung ương quốc dân (Đại diện
cho nhân dân Pa-ri) đảm nhận vai trò
GV chính phủ lâm thời.

- 18-3-1871, Chi e cho quân
đánh úp đồi Mông-mac, nhưng
cuối cùng bị thất bại. Nhân dân
nhanh chóng làm chủ Pari. và
đảm nhiệm vai trò chính phủ
lâm thời.
* Tính chất: Là cuộc cách mạng
vô sản đầu tiên

?

Cuộc cách mạng này mang tính chất gì ?
(K)
- Đây là lần đầu tiên trong lịch sử chính
quyền tư sản bị lật đổ, một trong những
thủ đô lớn nhất .
+ Ủy ban trung ương quốc dân trở thành
chính phủ vô sản lâm thời.
GV + Trong cuộc cách mạng vô sản này giai
cấp công nhân đóng vai trò quan trọng là
lực lượng quyết định đến thắng lợi của
cách mạng.
Rõ ràng Chi-e là người châm ngòi lửa
cuộc nội chiến giữa tư sản và vô sản.
Nhưng ủy ban trung ương quốc dân quân
đã không tận dụng thắng lợi ngày 18/3.

Đáng lẽ phải lập tức tiến quân -> Vécxai đập tan sào huyệt của bọn phản
động , khi chúng đang hoang mang -> cực
điểm, thì lại tỏ ra ngần ngại, vội vã
chuyển chính quyền cho một cơ quan dân
?
cử ( tức Hội đồng công xã - gọi tắt là
công xã ).
Đây là những hạn chế của ủy ban trung
ương quốc dân quân (làm cách mạng
chưa triệt để).
Sau khi khởi nghĩa thắng lợi nhân dân Pari đã có những việc làm gì?
+ Bầu theo nguyên tắc phổ thông đầu
phiếu.
+ Nhân dân ăn mặc như ngày hội nô nức
đi bỏ phiếu – họ thực hiện quyền công
dân.
+ 86 đại biểu đã trúng cử hầu hết là công
GV nhân và tri thức tiến bộ đại diện cho
?
nhân dân lao động thủ đô.
Các-mác đánh giá sự ra đời của công xã
GV Pa- ri “Công xã là điềm báo trước vẻ vang
của xã hội mới, là kì công của những
?
người dám tấn công trời ”.
Cho HS đọc SGK
Sau khi dành được chính quyền , công xã
xúc tiến xây dựng bộ máy nhà nước mới.
Dùng bảng phụ: Sơ đồ bộ máy hội đồng
công xã (sgk- 37)
Nhìn vào sơ đồ, em hãy giải thích tổ chức
bộ máy của công xã?(K)
- Khung lớn hình tròn “ hoạt động công xã
” là cơ quan cao nhất của nhà nước mới
vừa ban bố pháp luật vừa lập các uỷ ban
thi hành pháp luật.

b. Sự thành lập công xã
- 26/3 /1871 bầu hội đồng công
xã.

II. Tổ chức bộ máy và chính
sách của công xã Pa- ri
(Hương dẫn đọc thêm)

.

+ Dưới hội đồng công xã có ban chấp
hành và 9 uỷ ban
- Ban chấp hành: giúp công xã điều hành
và giải quyết các công việc hàng ngày,
được coi như cơ quan thường trực của
công xã.
- 9 Uỷ ban ( GV nêu lần lượt các uỷ ban
trên sơ đồ ) với nhiệm vụ giúp hoạt động
công xã thi hành pháp luật do hoạt động
công xã ban bố. Đứng đâù mỗi uỷ ban là
?
các uỷ viên công xã, chịu trách nhiệm
trước công xã trước nhân dân và có thể bị
bãi miễn khi không được nhân dân tín
nhiệm ( họ không có quyền lợi gì ngoài
GV nhiệm vụ phục vụ quỳên lợi của giai cấp
?
công nhân và nhân dân lao động )
Em có nhận xét gì về tổ chức bộ máy
III. Nội chiến ở Pháp, ý nghĩa
công xã?(K)
lịch sử của công xã Pa- ri.
Cơ chế mới này bảo đảm quyền làm chủ (Hương dẫn đọc thêm)
của nhân dân lao động.
Đọc SGK
Diễn biến cuộc nội chiến?
……
Cuộc nội chiến đưa đến kết quả gì?
- Công xã bị dìm trong bể máu .
Tuy tồn tại được 72 ngày song công xã có
ý nghĩa lịch sử như thế nào?
- Là hình ảnh đẹp của chế độ mới, xã hội
mới.
- Cổ vũ nhân dân lao động và toàn thế
giới đấu tranh.
*Bài học: cách mạng muốn thắng lợi
phải có đảng chân chính lãnh đạo
- Có liên minh công - nông.
- Phải kiên quyết trấn áp kẻ thù .....

4. Củng cố
? Trình bày sự ra đời của Công xã Pari
Bài tập: Nối ô ở cột I ( Niên đại ) với ô ở cột II ( sự kiện ) bằng các mũi tên sao
cho đúng.
Cột I ( Niên đại)
1) 19/7/1870
2) 2/9/1870
3) 4/9/1871
4) 18/3/1871
5) 26/3/1871

Cột II ( Sự kiện ).
a- Chiến tranh bùng nổ
b-Nhân dân Pa- ri khởi nghĩa lật đổ chính quyền NaPô Lê- ông III.
c-Quân Pháp đại bại tại thành Xơ Đăng.
d-Khởi nghĩa lật đổ chính quyền của giai cấp TS.
e-Bầu cử hội đồng công xã.

5. Dặn dò
- Bài tập về nhà: bài 2, 3 ( SGK- 39 ).
- Đọc, tìm hiểu nội dung bài mới: Bài 6 – phần I: Các nước Anh, Pháp,
Đức.
----------------------------------------------------------------------------------------------------