Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giáo án lịch sử lớp 8 bài 27

Gửi bởi: Trần Thị Minh Hằng vào ngày 2019-06-24 15:48:38 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 211 | Lượt Download: 0

Nội dung tài liệu Tải xuống

Link tài liệu:

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

TIẾT 42 Bài 27 KHỞI NGHĨA YÊN THẾ CUỐI THẾ KỶ XIX.
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Giúp hs nắm được đặc điểm của một loại hình đấu tranh ch ống Pháp
cuối TK XIX – phong trào không có sự chi phối của tư tưởng Cần Vương mà
trước đây thường được gọi là cuộc đấu tranh “ tự động”, “ tự phát”.
- Hoàn cảnh bùng nổ PT, quy mô của PT nông dân nói chung, PT nông dân
Yên Thế nói riêng.
- Nắm được nét diễn biến chính của cuộc khởi nghĩa nông dân Yên Thế,
phân tích nguyên nhân thất bại và ý nghĩa lịch sử của PT.
2. Kỹ năng:
- Rèn luyện kỹ năng miêu tả, tường thuật một sự kiện lịch sử.
- Đối chiếu, so sánh, phân tích tổng hợp các sự kiện lịch sử và đánh giá
nhân vật lịch sử.
3. Thái độ:
- Giáo dục hs lòng yêu mến, kính trọng nông dân và lòng biết ơn người anh
hùng dân tộc Hoàng Hoa Thám.
- Giáo dục tinh thần đoàn kết dân tộc, giai cấp.
- Củng cố thêm lòng căm thù bọn đế quốc – phong kiến.
II. Thiết bị - tài liệu:
- Bản đồ khởi nghĩa Yên Thế, Bản đồ hành chính VN cuối TK XIX.
- Ảnh: Hoàng Hoa Thám, một số tranh ảnh có liên quan
III. Tiến trình tổ chức dạy học:

1.

Kiểm tra bài cũ:

2.

Giới thiệu bài mới:
Cùng với PT Cần Vương cuối TK XIX, phong trào t ự v ệ vũ trang kháng

Pháp của nhân dân ta cuối TK XIX đã gây cho TDP không ít khó khăn, đi ển hình
nhất là cuộc khởi nghĩa Yên Thế. Hôm nay, chúng ta tìm hiểu v ề kh ởi nghĩa Yên
Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối TK XIX.
3. Bài mới
Hoạt động của thầy và trò
* HĐ1:
* Mục tiêu kiến thức cần đạt: Hs biết được
nguyên nhân, trình bày được trên lược đồ diễn
biến và kết quả, ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa
Yên Thế.
GV: Treo lược đồ PT chống P háp cuối TK XIX,
( hoặc bản đồ hành chính VN ). Vì sao khởi
nghĩa bùng nổ?
- Em hãy xác định căn cứ Yên Thế trên lược đồ.
- Em cho biết căn cứ Yên Thế có đặc điểm gì?
- Với địa hình như vậy có tạo điều kiện cho
nghĩa quân không?
- Lực lượng chính của cuộc khởi nghĩa là ai?
- Dân cư Yên Thế có đặc điểm gì?
- Thành phần lãnh đạo cuộc khởi nghĩa này là
ai? ( Có giống với TP của PT Cần Vương
không? )
GV giới thiệu ảnh, chân dung Hoàng Hoa Thám,
( sgk – 132 ).
- Theo em cuộc khởi nghĩa Yên Thế diễn ra qua
mấy giai đoạn? Đó là giai đoạn nào?
- GV dùng lược đồ thuật diễn biến qua các giai
đoạn.
- Em có nhận xét gì về cuộc khởi nghĩa nông dân
Yên Thế ( về thời gian tồn tại, qui mô, tính chất
).
Tại sao cuộc khởi nghĩa Yên Thế tồn tại được

Nội dung kiến thức cần đạt
Khởi nghĩa Yên Thế (1884 – 1913).
* Nguyên nhân :
- Kinh tế nông nghiệp sa sút, đời sống
nông dân đồng bằng Bắc Kì vô cùng
khó khăn, một bộ phận phải phiêu tán
lên Yên Thế, họ sẵn sàng nổi dậy đấu
tranh bảo vệ cuộc sống của mình.
- Khi Pháp thi hành chính sách bình
định, cuộc sống bị xâm phạm, nhân
dân Yên Thế đã đứng dậy đấu tranh.
* Diễn biến:
Hướng dẫn học sinh lập bảng thống
kê theo nội dung sau:
- Giai đoạn 1884 – 1892, nhiều toán
nghĩa quân hoạt động riêng rẽ dưới sự
chỉ huy của thủ lĩnh Đề Nắm
- Giai đoạn 1893 – 1908, nghĩa quân
vừa xây dựng vừa chiến đấu dưới sự
chỉ huy của Đề Thám.
- Giai đoạn 1909 – 1913, Pháp tập
trung lực lượng tấn công Yên Thế,
lực lượng nghĩa quân hao mòn...
- Ngày 10-2-1913, Đề Thám bị sát hại,
phong trào tan rã.
* Nguyên nhân thất bại.

gần 30 năm ?
Do Pháp lúc này còn mạnh, câu kết
* HĐ2:
với phong kiến, lực lượng nghĩa quân
* Mục tiêu kiến thức cần đạt: Hs biết được còn mỏng và yếu. Cách thức tổ chức
nguyên nhân thất bại và ý nghĩa của cuộc khởi và lành đạo còn nhiều hạn chế.
nghĩa Yên Thế.
Nguyên nhân nào => cuộc khởi nghĩa Yên Thế
bị thất bại?
- Do Pháp lúc này còn mạnh, lại còn câu kết với
PK. Nên thực dân Pháp có đk tập trung lực
lượng để đàn áp khởi nghĩa Yên Thế.
- Lực lượng nghĩa quân còn mỏng và yếu, lại cô
lập, bó hẹp trong 1 địa phương, chưa có sự lãnh * Ý nghĩa:
đạo của giai cấp tiên tiến..
Cuộc khởi nghĩa thể hiện tinh thần
Cuộc khởi nghĩa tuy thất bại song có ý nghĩa yêu nước chốn Pháp của giai cấp
lịch sử gì?
nông dân. Góp phần làm chậm quá
Cuộc khởi nghĩa Yên Thế là cuộc đấu tranh tự trình bình định của Pháp.
phát vô cùng oanh liệt của nông dân ngay cả khi
các Pphong trào khác đã tan rã, nhưng phong trào
nông dân Yên Thế vần tồn tại
4. Sơ kết bài học:
Cuộc khởi nghĩa Yên Thế đã chứng tỏ ý chí đấu tranh kiên quy ết đòi h ỏi ĐL –
DT của nhân dân ta. Cuộc đấu tranh này tuy thất bại, nhưng đây là nh ững trang
sử đấu tranh oanh liệt của dân tộc. Nhân dân ta đời đời ghi nh ớ công ơn c ủa
người anh hùng dân tộc Hoàng Hoa Thám.
5. Hướng dẫn về nhà :
Khởi nghĩa Yên Thế khác những cuộc khởi nghĩa đương thời ở điểm nào ?
- Thời gian tồn tại: Lâu hơn ( 30 năm ).
- Lãnh đạo: nông dân.
- Cách đánh địch: chiến thuật du kích, đánh vận động, đánh con tin, bu ộc
địch phải hoà hoãn.
- Kết quả đạt được: kết hợp được vấn đề dân tộc và vấn đề dân chủ.