Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giáo án lịch sử lớp 8 bài 24

Gửi bởi: Trần Thị Minh Hằng vào 01:34 AM ngày 18-06-2019 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 236 | Lượt Download: 0 | File size: 0.0226 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

PHẦN HAI
LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1958 ĐẾN NĂM 1918
CHƯƠNG I: CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP TỪ
NĂM 1858 ĐẾN CUỐI THỂ KỶ XIX.
TIẾT 36 BÀI 24: CUỘC KHÁNG CHIẾN TỪ NĂM 1858 ĐẾN NĂM
1873.
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Nguyên nhân TD Pháp xâm lược Việt Nam.
- Âm mưu xâm lược và quá trình xâm lược Việt Nam c ủa th ực dân Pháp,
nội dung hiệp ước 1862.
- Phong trào kháng chiến của ND ta trong những năm đầu TD Pháp ti ến
hành xâm lược.
- Trách nhiệm của triều đình Huế trong việc để mất ba tỉnh miền Tây.
2. Kỹ năng:
- Rèn luyện kỹ năng sử dụng biểu đồ, lược đồ
3.Thái độ
- GD học sinh thấy rõ bản chất tham lam tàn bạo của thực dân Pháp.
- Tinh thần đấu tranh kiên cường bất khuất của nhân dân ta.
II. Thiết bị-tài liệu:
- Lược đồ Việt Nam, ĐNA
- Những tư liệu lịch sử có liên quan đến bài học

III. Tiến trình tổ chức dạy và học
1. Kiểm tra bài cũ: Không
2. Giới thiệu bài:
Năm 1858, thực dân Pháp xâm lược Việt Nam, quân dân ta đã anh dũng
chiến đấu, làm thất bại âm mưu đánh nhanh, thắng nhanh c ủa đ ịch. Tuy v ậy
triều đình Huế vẫn ký hiệp ước Nhâm Tuất nhượng cho Pháp nhi ều quy ền l ợi.
Cụ thể diễn biến thế nào, chúng ta cùng tìm hiểu nội dung bài hôm nay.
3. Bài mới:
Hoạt động của thầy và trò
* HĐ1:Chiến sự ở Đà Nẵng những năm
1858 – 1859
Mục tiêu kiến thức cần đạt: Học sinh
trình bày được nguyên nhân Pháp xâm lược
Việt Nam và nét chính về diễn biến chiến sự
tại Đà Nẵng.
- Gv: Mục đích xâm lược của CNTB đối với
Châu á, Phi, Mĩ La tinh là gì?
- Gv: Chỉ trên lược đồ những nước bị TD
xâm lược
- Nguyên nhân Pháp xâm lược Việt Nam là
gì?
GV: Tại sao TD Pháp lấy Đà Nẵng làm điểm
khởi điểm XL Việt Nam?
Gv: Đà Nẵng cách Huế 100km về phía đông
nam, cảng Đà Nẵng rộng, sâu kín gió..
-Tình hình chiến sự Đà Nẵng diễn ra như thế
nào?
-ND ta kháng chiến chống Pháp như thế nào?
HS: Trả lời
GV:KL
HĐ2: Chiến sự Gia Định 1859.

Nội dung kiến thức cần đạt
I. Thực dân pháp xâm lược Việt Nam
1. Chiến sự ở Đà Nẵng những năm
1858 – 1859
a. Nguyên nhân Pháp xâm lược:
- Giữa TK XIX các nước phương Tây
đẩy mạnh xâm lược các nước phương
Đông để mở rộng thị trường, vơ vét
nguyên liệu
- Việt Nam có vị trí địa lí thuận lợi, giàu
tài nguyên thiên nhiên.
- Chế độ phong kiến Việt Nam khủng
hoảng suy yếu.
b. Pháp đánh Đà Nẵng:
- Lấy cớ bảo vệ đạo Gia Tô, liên quân
Pháp -Tây Ban Nha kéo đến Việt Nam.
- Sáng 1.9.1858 quân Pháp nổ súng đánh
Đà Nẵng.
- Quân dân ta dưới sự chỉ huy của
Nguyễn Tri Phương đã lập phòng tuyến
và anh dũng chống trả.
- Sau 5 tháng xâm lược, Pháp chỉ chiếm
được bán đảo Sơn Trà. Kế hoạch đánh
nhanh, thắng nhanh của Pháp bước đầu
thất bại.
2. Chiến sự Gia Định 1859.

Mục tiêu kiến thức cần đạt: Học sinh trình
bày được những nét chính về diễn biến
chiến sự tại Gia Định và một số nội dung cơ
bản trong hiệp ước Nhâm Tuất.
HS: Đọc 12 dòng đầu
GV: Chiến sự Gia Định diễn ra như thế nào?
GV: Nhân dân ta kháng chiến như thế nào?
GV: Em có nhận xét gì về quá trình chống
Pháp của triều đình Huế?
GV:- Chống cự yếu ớt rồi tan rã.
GV: Tại sao triều đình Huế ký điều ước
Nhâm Tuất?
HS: trả lời, gv bổ sung:
+ Bảo vệ quyền lợi của giai cấp và dong họ.
+ Để rảnh tay ở phía Nam, đối phó với phong
trào nông dân phía bắc.
GV: Điều ước 1862 vi phạm chủ quyền
nước ta như thế nào?
HS: trả lời, gv bổ sung.
4. Sơ kết bài:
- Nguyên nhân Pháp xâm lược Việt Nam?
- Nêu nội dung hiệp ước Nhâm Tuất?
5. Hướng dẫn về nhà:
- Học bài cũ.
- Xem trước phần II.

- 17.2.1859 Chúng tấn công thành Gia
Định quân triều đình chống trả yếu ớt
rồi tan rã.
- Ngày 24.2.1861 Pháp chiếm được Đại
đồn Chí Hòa, thừa thắng quân Pháp lần
lượt chiếm các tỉnh miền Đông và thành
Vĩnh Long.
- Ngày 5.6.1862 Triều đình Huế kí với
Pháp hiệp
ước Nhâm Tuất, thừa
nhậnquyền cai quản của Pháp ở ba tỉnh
miền Đông Nam kỳ và đảo Côn Lôn…
2020-09-29 22:50:57