Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giáo án lịch sử 12 bài 27

34343430383135366530313065626662356439323932353732323566363832363033313333396539656166323661373761386132363063653363646635313638
Gửi bởi: Trần Thị Minh Hằng vào 07:13 AM ngày 16-08-2019 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 268 | Lượt Download: 0 | File size: 0.021167 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Tiết 51 Bài 27: Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 - 2000
I. Mục tiêu bài học.
1. Kiến thức:
- Học sinh khái quát được tiến trình lịch sử Việt Nam từ 1919-2000.
- Trình bày được những nội dung quan trọng của LSVN qua các giai đoạn
khác nhau.
- Phân tích được nguyên nhân thắng lợi, bài học kinh nghiệm trong ti ến
trình LSVN 1919-2000.
2. Tư tưởng – tình cảm
- Tự hào về truyền thống hào hùng của lịch sử dân tộc ta.
- Bồi dưỡng tình yêu quê hương đất nước.
- Nhận thức được trách nhiệm của bản thân trong sự nghiệp xây dựng và
bảo vệ tổ quốc.
3. Kĩ năng.
- Rèn luyện kĩ năng tổng hợp, lập bảng biểu, phân tích….
II. Tư liệu và đồ dùng dạy học.
Bảng biểu tổng hợp, tranh ảnh, tư liệu liên quan.
III. Tiến trình tổ chức dạy học:
1. Ổn định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ
3. Dẫn nhập vào bài mới:
4.Tổ chức các hoạt động dạy - học.

Hoạt động của thầy và trò

Kiến thức học sinh cần đạt

GV: yêu cầu học sinh lập niên biểu
I/ Các thời kì phát triển của lịch sử dân
thống kê các sự kiện chính trong tiến
tộc.
trình lịch sử dân tộc.
1/ Thời kì 1919-1930.
2/ Thời kì 1930-1945.
3/ Thời kì 1945-1954.
4/ Thời kì 1954-1975.
Yêu cầu học sinh trình bày những
5/ Thời kì 1975-2000.
hiểu biết về những sự kiện tiêu biểu


Gv: Yêu cầu hs theo dõi sgk trình bày
những nguyên nhân tháng lợi.
II/ Nguyên nhân thắng lợi, bài học kinh
Sau đó gọi 1,2 em hs khá phân tích.
nghiệm. (SGK)
GV nhận xét và tổng kết
5/ Sơ kết bài học.
Dặn dò: về nhà làm bài tập trong sgk và sách bài t ập, ôn t ập chu ẩn b ị thi h ọc kì
2.