Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giáo án Hóa học 10 bài 5: Cấu hình electron nguyên tử

d98e612f2fc640a827896c12b10ccb00
Gửi bởi: trung123 vào ngày 2016-10-26 16:36:48 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 1153 | Lượt Download: 20 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GIÁO ÁN HÓA HỌC 10BÀI 5: CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬKiến thức cũ có liên quan Kiến thức mới trong bài cần hìnhthành- Kí hiệu nguyên tử Lớp, phân lớp, số electron tối đa Thứ tự tăng mức năng lượng- Cấu hình electron và cách viết Đặc điểm lớp electron ngoài cùngI. MỤC TIÊU :1. Kiến thức Biết được:- Thứ tự các mức năng lượng của các electron trong nguyên tử.- Sự phân bố electron trên các phân lớp, lớp và cấu hình electron nguyên tử của20 nguyên tố đầu tiên.- Đặc điểm của lớp electron ngoài cùng: Lớp ngoài cùng có nhiều nhất là 8electron (ns 2np 6), lớp ngoài cùng của nguyên tử khí hiếm có electron (riêng helicó electron). Hầu hết các nguyên tử kim loại có 1, 2, electron lớp ngoàicùng. Hầu hết các nguyên tử phi kim có 5, 6, electron lớp ngoài cùng.2. Kĩ năng :- Viết được cấu hình electron nguyên tử của một số nguyên tố hoá học. Dựa vào cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử suy ra tính chất hoáhọc cơ bản (là kim loại, phi kim hay khí hiếm) của nguyên tố tương ứng.II. TRỌNG TÂM: Thứ tự các mức năng lượng của các electron trong nguyên tử.- Sự phân bố electron trên các phân lớp, lớp và cấu hình electron nguyên tử.- Đặc điểm cấu hình của lớp electron ngoài cùng.GIÁO ÁN HÓA HỌC 10III.PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY Diễn giảng phát vấn- kết nhóm.IV. CHUẨN BỊ GIÁO CỤ:*Giáo viên Sơ đồ phân bố mức năng lượng của các lớp và phân lớp hoặcbảng qui tắc Kleckowski); cấu hình của 20 nguyên tố đầu.*Học sinh Học bài cũ, chuẩn bị bài mới trước khi đến lớp .V. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY :1.Ổn định lớp Kiểm tra sĩ số, đồng phục...2.Kiểm tra bài cũ: (5 phút Xác định số lớp e, số mỗi lớp trong các nguyêntử: 15 11 17 18; ArO Na Cl3.Bài mới a) Đặt vấn đề: Dựa vào số electron tối đa của từng lớp, từng phân lớp ta cóthể viết cấu hình của nguyên tử. Cấu hình được biểu diễn như thế nào,hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu.b) Triển khai bàiHOẠT ĐỘNG THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨCHoạt động 1: Thứ tự các mức năng lượng trong nguyên tử Mục tiêu: Biết thứ tự mức năng lượng trong vỏ nguyên tử Gv: Trong lớp của nguyên tử,lớp nào có mức năng lượng thấpnhất?- Hs trả lời- Gv thông tin về về thứ tự mứcnăng lượng các phân lớp- Gv lưu hs về sự chèn mức nănglượng dẫn đến năng lượng phân lớp4s nhỏ hơn 3d I. THỨ TỰ CÁC MỨC NĂNG LƯỢNGTRONG NGUYÊN TỬ :- Các electron sắp vào các lớp và phânlớp từ mức năng lượng thấp đến mứcnăng lượng cao theo thứ tự sau: 1s 2s2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s,… Khi điện tích hạt nhân tăng, có sựchèn mức năng lượng nên mức nănglượng của 4s thấp hơn 3d .GIÁO ÁN HÓA HỌC 10- Cho hs xem sơ đồ phân bố mứcnăng lượng của các lớp và phân lớpHoạt động 2: Cấu hình electron của nguyên tử Mục tiêu: Biết và hiểu cách viết cấu hình electron nguyên tử, biết xác định họ củanguyên tố dựa vào cấu hình electron Gv: Sự biểu diễn electron phân bốtrên các phân lớp, lớp theo thứ tự từtrong ra ngoài gọi là cấu hình enguyên tử GV yêu cầu hs chobiết quy ước và các bước viết cấuhình electron Gv viết cấu hình của H, He, O- Hs viết cấu hình của Ar, Ca, Br- Gv nhận xét và viết cấu hình gọntheo nguyên tố khí hiếm có câuhình gần giống- Gv thông tin về nguyên tố s, p, d,f- Hs xác định nguyên tố s, p, d, fcho các vd trên II. CẤU HÌNH ELECTRON CỦANGUYÊNTỬ 1. Cấu hình của nguyên tử :- Cấu hình electron Biểu diễn sựphân bố trên các lớp và phân lớp- Ví dụ Cấu hình của các nguyên tử:1 H: 1s 12 He: 1s 28 O: 1s 2s 2p hay [] He2s 2p 418 Ar: 1s 2s 2p 3s 3p 20 Ca: 1s 2s 2p 3s 3p 4s hay []Ar4s 35 Br: 1s 2s 2p 3s 3p 3d 10 4s 4p 5hay []Ar 3d 10 4s 4p Phân lớp cuối cùng là họ của nguyêntố :+ H, He, Ca: là nguyên tố vì ecuối cùng điền vào phân lớp .+ O, Ar, Br: là nguyên tố vì ecuối cùng điền vào phân lớp p.+ Ngoài ra còn có nguyên tố ,nguyên tố f.GIÁO ÁN HÓA HỌC 10- Hướng dẫn hs xem cấu hình của20 nguyên tố đầu trong SGK 2/ Cấu hình electron của 20 nguyên tốđầu xem sách GK)Hoạt động 3: Đặc điểm electron lớp ngoài cùngMục tiêu: Biết xác định tính chất hoá học cơ bản nguyên tố hoá học dựa vào đặcđiểm lớp electron ngoài cùng- Gv: Dựa vào ví dụ trêncho biết lớp ngoài cùng cótối đa bao nhiêu e?- Hs trả lời- Gv thông tin về đặc điểmlớp ngoài cùng, yêu cầuhs vận dụng cho các ví dụtrên III/ ĐẶC ĐIỂM LỚP ELECTRON NGOÀICÙNG :- Đối với nguyên tử của tất cả các nguyên tố,lớp ngoài cùng có nhiều nhất là e- Các nguyên tử đều có khuynh hướng đạttrạng thái bão hòa bền với lớp ngoàicùng trừ He, 2e ngoài cùng).- Lớp ngoài cùng quyết định tính chất hóahọc của một nguyên tố:+ Nếu tổng số ngoài cùng (1,2,3e) =>Nguyên tử CHO là kim loại.+ Nếu tổng số ngoài cùng (5,6,7e) ÞNguyên tử NHẬN là phi kim.+ Nếu tổng số ngoài cùng ÞNguyên tử có thể là kim loại hoặc phi kim. Nếu tổng số ngoài cùng trừ He ,2e ngoài cùng) Nguyên tử bền vềmặt hóa học là khí hiếm. Vậy: khi biết cấu hình của nguyên tửcó thể dự đoán được các loại nguyên tố.4. Củng cố: Viết lại thứ tự sự tăng mức năng lượng để phân bố vào các lớp vỏ nguyên tử?GIÁO ÁN HÓA HỌC 10 Viết cấu hình và xác định các nguyên tố sau thuộc kim loại, phi kim,khí hiếm?Tại sao? 20 Ca 29 Cu 36 Kr 5. Dặn dò: Câu hỏi trắc nghiệm: 1,2,3/ trang 27, 28 sách GK và 1.46/trang 10 sách BT. Làm vào tập: Bài trang 28 sách GK và 1.41/trang 10 sách BT.Rút kinh nghiệm:.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.