Thông báo: Doc24.vn vừa cập nhật lên phiên bản mới, dữ liệu người dùng được tích hợp với các trang olm.vn, hoc24.vn và bingbe.com
Bạn hãy dùng email để đăng nhập vào hệ thống. Nếu tài khoản chưa có thì đăng ký lại bằng email này.
Nếu gặp các lỗi phát sinh vui lòng liên hệ: 0986 557 525 hoặc email: haductho@gmail.com

Giáo án Hình học 9 bài Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông

Gửi bởi: dethikiemtra vào ngày 2017-01-16 08:25:01
Nội dung
Doc24.vnCh ng I:ươ TH NG TRONG TAM GIÁC VUÔNGỆ ƯỢNgày y:ạ Ti 1ế TH NHỘ ẠVÀ ĐNG CAO TRONG TAM GIÁC VUÔNG ƯỜA. TIÊUỤ :­ Nh bi đc các tam giác vuông đng ng trong H1.ậ ượ Bi thi các th bế ab' ac' b'c' ah bc và 222111cbh GV.ướ ủ­ ng các th trên gi bài p.ậ ậ­ Rèn tính th n, rõ ràng.ẩ ậ*TT: Mt1B. CHU GV VÀ HS: Ủ­ Giáo viên Th th ng, ng ph .ướ ụ­ sinh Ôn các tr ng đng ng tam giác vuông.ọ ườ ủC. TI TRÌNH C:Ế ch ứHo đng GVạ Ho đng HSạ ủ2 Bài cũ ki tra ng ,đ dùng HS ủ3 Bài ớHo đng ĐVĐ VÀO BÀI Tìm các tam giác vuôngặđng ng hình .ồ ẽ­ các tam giác vuôngừ ặđng ng đó ta có các th cồ ứt ng ng.ươ ức'b'hcbaHCBAHo đng 2ạ ộ1. TH GI NH GÓC VUÔNG VÀ HÌNH CHI NÓ TRÊN NH ẠHUY NỀDoc24.vn­ GV đa ra đnh lí 1, ng nư ướ ẫHS ch ng minh ng "Phân tích điứ ằlên" tìm ra ch ng minhể ứ AHC ABC ; BAC và AHB CAB.b ab' ab bb' ACHCBCAC AHC BAC.­ GV trình bày ch ng minh đnh líứ ịnày.­ ch ng minh đnh lí Pytagoể ị GV cho HS quan sát hình vành xét đc b' c' cho HSậ ượ ồtính .Sau đó GV HS: Có th coiư ểđây là cách ch ng minh khác aứ ủđnh lí Pytago.ị Đnh lí 1:ị SGK.Ch ng minh:ứXét hai tam giác vuông AHC và BAC có: chung nên AHC BAC. BCACACHC AC BC.HChay a. b'T ng có: cươ a. c'.VD1: (Đnh lí Pytago).ị Trong tam giác vuông ABC, nh huy nạ ềa b' c'. do đó ab' ac' a(b' c') a.a 2.Ho đng 3ạ ộ2. TH LIÊN QUAN ĐN ĐNG CAOỘ ƯỜ­ GV gi thi đnh lí 2, yêu uớ ầHS đa ra th c.ư ứ­ GV cho HS làm ?1.­ GV ng n: đu tướ ếlu n, dùng "phân tích đi lên" đậ ểXĐ đc ch ng minh tamượ ứgiác vuông nào đng ng. đóồ ừHS th đc yêu ch ng minhấ ượ ứ AHB CHA là lí.ợ Đnh lí 2:ị SGK. b'c'.?1. AHB CHA vì: BAH AHC (cùng ph ABH).ụ ớDo đó: HAHBCHAH suy raAH HB. HC hay b'c'.4 ng ốHo đng 4ạ ộC NG CỦ Ố­ Cho HS làm bài 1, 2: (dùngậ Bài 1:ậDoc24.vnphi in n).ế ẵ­ Yêu HS làm VD2.ầ (B ng ph ).ả a) 2286 10.6 x(x y) 1062 3,6. 10 3,6 6,4.b) 12 x. 20 20122 7,2. 20 7,2 12,8. Bài 2:x 1(1 4) .y 4(4+1) 20 20 HDVN Ho đng 5ạ ộH NG NHÀƯỚ Ề­ thu hai đnh lí cùng th đnh lí, xem các bài đã ch a.ọ ữ­ Làm bài 3, 4.ậTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.