Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giáo án GDCD 7 bài 15: Bảo vệ di sản văn hóa

46151f64f950d64285728010bea226c0
Gửi bởi: trung123 vào ngày 2016-10-29 14:51:49 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 4034 | Lượt Download: 18 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GIÁO ÁN GDCD 7Bài 15. BẢO VỆ DI SẢN VĂN HOÁ.I. Mục tiêu. 1. Kiến thức. Khái niệm di sẩn văn hoá bao gồm di sản văn hoá phi vật thể và di sản văn hoá vật thể. Sự khác nhau giữa di sản văn hoá vật thể và di sản văn hoá phi vật thể. nghĩa của việc giữ gìn bảo vệ di sản văn hoá. Những quy định của pháp luật về bảo vệ di sản văn hoá 2. Kĩ năng. Có hành động cụ thể bảo vệ di sản văn hoá. Tuyên truyền cho mọi người tham gia giữ gìn bảo vệ di sản văn hoá. 3. Thái độ. Có thức giữ gìn và bảo vệ tôn tạo những dia sản văn hoá. Ngăn ngừa những hành động cố tình hay vô xâm phạm đến di sản văn hoá. II. Đồ dùng dạy học: 1. Gv: SGK, SGV, tranh ảnh. 2. Hs: SGK, vở ghi. III.Phương pháp :Trực quan ,vấn đáp, luyện tậpIV.Tổ chức giờ học:*Ôn định tổ chức:(1’) Hát và kiểm tra sĩ số 7A1 7A2TaiLieu.VN Page 1TI ẾT 24, 25*Kiểm tra bài cũ:(2’) Thế nào là bảo vệ môi trường? Biện pháp để bảo vệ môi trường *Giới thiệu bày mới:(2’) Giáo viên dẫn dắt bằng lời*Tiến trình dạy học:Hoạt động của Gv và Hs Nội dung cần đạtHĐ1: Nhận xét ảnh. Gv: Cho Hs quan sát các ảnh trong SGKGv: Đặt câu hỏi: 1. Em hãy nhận xét và phân loại bức ảnh trên? 2. Từ đặc điểm phân loại trên, em hãy nêu một số ví dụ về danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử văn hoáở địa phương, nước ta và trên thế giới mà em biết? 3. Việt Nam đã có những di sản văn hoá nào được UNESSCO công nhận là di sản văn hoá thế giới? Hs: Thảo luận nhóm, cử đại diện lên trình bày. Các nhóm Hs khác nghe và suy nghĩ để nhận xét bổ sung. Gv: KL. I. Nhận xét ảnh. Nhóm 1ảnh 1. Di tích Mỹ Sơn là công trình kiến trúc phản ánh tư tưởng văn hoá nghệ thuật, tôn giáo …. Của nhân dân thời kì phong kiến. ảnh 2. Vịnh Hạ Long là danh lam thắng cảnh, là cảnh đẹp tự nhiên đã được xếp hạng là thắng cảnh thế giới. ảnh 3. Bến Nhà Rồng là di tích lịch sử vì nó đánh dấu sự kiện Chủtịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước. Đây là một sự kiện trọng đại. Nhóm 2. Di sản văn hoá: Cố đô Huế, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Thánh địa Mỹ Sơn, áo dài Việt Nam, bài hát Quan họ…Di tích lịch sử: Bến Nhà Rồng, Pắc bó, Côn đảo, hoả lò…Danh lam thắng cảnh: Vịnh Hạ Long, Hang bích động, rừng Cúc TaiLieu.VN Page 2? Nêu những hiểu biết của em về danh lam thắng cảnh địa phương? Di tích địa phương mà em biết Hs: trả lời,( có thể cho hs tự hỏi đáp) Phương…Nhóm 3: Những di sản văn hoá Việt Nam được UNESSCO công nhận là di sản văn hoá thế giới. Cố đô Huế, Phố cổ Hội An, Thánhđịa Mỹ Sơn, Vịnh Hạ Long, Vườnquốc gia Phong Nha Kẻ Bàng.*Tổng kết và hướng dẫn học sinh học tập nhà- Tổng kết(2’)+ Gv khái quát lại toàn bộ nội dung bài học. Hướng dẫn học sinh học tập nhà (1’) Học bài và làm các bài tập. Chuẩn bị phần II,III bài 15.----------------*******---------------TaiLieu.VN Page 3GIÁO ÁN GDCD 7Bài 15. BẢO VỆ DI SẢN VĂN HOÁ (TT)I. Mục tiêu. 1. Kiến thức. nghĩa của việc giữ gìn bảo vệ di sản văn hoá. Những quy định của pháp luật về bảo vệ di sản văn hoá 2. Kĩ năng. Phân tích, đánh giá, nhận xét việc bảo vệ môi trường- Có hành động cụ thể bảo vệ di sản văn hoá. Tuyên truyền cho mọi người tham gia giữ gìn bảo vệ di sản văn hoá. 3. Thái độ. Giữ gìn và bảo vệ tôn tạo những dia sản văn hoá. II. Đồ dùng dạy học: 1. Gv: SGK, SGV, tranh ảnh. 2. Hs: SGK, vở ghi. III.Phương pháp :Trực quan ,vấn đáp, luyện tậpIV.Tổ chức giờ học:*Ôn định tổ chức:(1’) Hát và kiểm tra sĩ số 7A1 7A2*Kiểm tra bài cũ: Không*Giới thiệu bày mới:(2’) Giáo viên dẫn dắt bằng lời*Tiến trình dạy học:TaiLieu.VN Page 4Hoạt động của Gv và Hs Nội dung cần đạtHĐ1: Tìm hiểu nội dung bài học(20’)Gv: Cho Hs thảo luận theo nội dung. 1. Khái niệm về di sản văn hoá, ditích lịch sử văn hoá, danh lam thắng cảnh? 2. nghĩa của việc giữ gìn, bảo vệdi sản văn hoá, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh? 3. Trách nhiệm của công dân đượcquy định trong pháp luật? Hs: Các nhóm thảo luận, cử đại diận trình bày. Hs: Nhận xét, bổ sung. Gv: Nhận xét, KL Ngày nay di sản văn hoá có ýnghĩa không nhỏ. nhiều nước du lịch sinh thái văn hoá đã trở thành ngành kinh tế chủ chốt, đồng thời qua du lịch thiết lập quan hệ quốc tế, hội nhập cùng phát triển. I. Bài học. 1. Khái niệm. Di sản văn hoá abo gồm văn hoá vật thể và văn hoá phi vật thể, là sản phẩm tinh thần, vật chất có ýa nghĩa lịch sử văn hoá, khoa học được lưu truyền từ đời này sang đời khác. Di tích lịch sử văn hoá là công trình xây dựng, địa điểm và các di vật cổ vật, bảo vật quốc gia, thuộc công trình địa điểm có giá trị lịch sử văn hoá khao học. Danh lam thắng cảnh là cảnh quan thiên nhiên hoặc địa điểm cósự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên với công trình kiến trúc có giá trị lịch sử, thẩm mĩ, khoa học. 2. nghĩa. Di sản van hoá, di tích lịch sử văn hoá, danh lam thắng cảnh là những cảnh đẹp của đất nước, là tài sản của dân tộc nói lên truyền thống của dân tộc, thể hiện công đức của các thế hệ cha ông trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc, thể hiện kinh nghiệm của dân tọc trên tất cả các lĩnh vực. Những di tích, di sản và cảnh TaiLieu.VN Page 5- Bảo vệ di sản văn hoá còn góp phần bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trườgn sống của con người, một vấn đề bức xúc của nhân loại hiện nay. Để làm tốt vấn đề này, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành Luật Di sản văn hoá. Bảo vệ giữ gìn và sử dụng hợp lí di sản văn hoá là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân. Chúng ta cần vận động tuyên truyền mọi người cùng thực hiện, khi phát hiện hành vi vi phạm thì phải kịp thời ngăn chặn và xử lí theo pháp luật đẹp đó cần được giữ gìn và phát huy trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển nền vănhoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và đóng góp vào kho tàng di sản văn hoá thế giới. 3. Trách nhiệm của công dân trong việc bảo vệ và giữ gìn các di sản văn hoá. Nhà nước có trách nhiệm bảo vệ và phát huy giá trị của các di sản văn hoá. Nhà nước bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu di sản văn hoá. Chủ sở hữu di sản văn hoá có trách nhiệm giữ gìn và phát huy gí trị của di sản văn hoá. Nhgiêm cấm các hnàh vi: Chiếm đoạt, làm sai lệch di sản văn hoá. Huỷ hoại hoặc gây nguy cơ huỷ hoại di sản văn hoá. Dào bới trái phép địa điểm khảocổ, xây dựng trái phép, lấn chiếm đất đai, thuộc di tiách lịch sử văn hoá, danh lam thắng cảnh. Mua bán, trao đổi, vận chuyển trái phép di vật, cổ vật… II. Bài tập. TaiLieu.VN Page 6HĐ2. Luyện tập (17’)Gv: Gọi Hs lên bảng làm bài tậpHs: Làm bài tập. Hs: Nhận xét, bổ sung. Gv: Nhận xét, cho điểm 1. Bài tập a. Đáp án: Hành vi gióp phần bảo vệ di sản văn hoá: 3, 7, 8, 9, 11, 12- Hành vi phá hoại di sản văn hoá:1, 2, 4, 5, 6, 10, 13 *Tổng kết và hướng dẫn học sinh học tập nhà- Tổng kết(2’)+ Gv khái quát lại toàn bộ nội dung bài học. Hướng dẫn học sinh học tập nhà (1’) Học bài và làm các bài tập. Ôn tập kiểm tra 45’TaiLieu.VN Page 7Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.