Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

giáo án đại số lớp 10 - ôn tập chương 3

63653066646130653736636137333231313464616263373937313365336236386537313034643761646430633561323961646134313565656233646638653930
Gửi bởi: Lời Giải Hay vào 11:40 PM ngày 26-09-2016 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 1876 | Lượt Download: 42 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày soạn: 20/10/2016 Chương III: PH ƯƠ NG TR NH. PH ƯƠ NGTR NH Tiết dạy: 27 Bàøi dạy: ÔN TẬP CHƯƠNG III I. MỤC TIÊU: Kiến thức: Củng cố các khái niệm đkxđ, pt tương đương, pt hệ quả, hệ hai pt bậc nhất hai ẩn. Nắm vững cách giải phương trình qui về phương trình bậc nhất, bậc hai. Nắm được cách giải hệ pt bậc nhất hai ẩn. Kĩ năng: Giải thành thạo phương trình qui về phương trình bậc nhất, bậc hai. Biết vận dụng định lí Viet để giải toán. Giải thành thạo hệ phương trình bậc nhất hai ẩn. Biết giải hệ pt bậc nhất ba ẩn bằng pp Gause. Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác. Luyện tư duy linh hoạt thông qua việc biến đổi phương trình.II. CHUẨN BỊ: Giáo viên: Giáo án. Hệ thống bài tập. Học sinh: SGK, vở ghi. Ôn tập các kiến thức đã học về phương trình, hệ phương trình.III. HOẠT ÐỘNG DẠY HỌC: 1. Ổn định tổ chức Kiểm tra sĩ số lớp. 2. Kiểm tra bài cũ: (Lồng vào quá trình ôn tập)H. Ð. 3. Giảng bài mới:TL Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh Nội dungHoạt động 1: Củng cố cách tìm đkxđ, xét pt tương đương 10' H1. Nêu ÐKXÐ của các pt. Từđó thực hiện các phép biến đổipt? Ð1.a) ÐKXÐ: –> {6}b) ÐKXÐ: –> Ỉc) ÐKXÐ: –> {2 }d) ÐKXÐ: –> 1. Giải các phương trình sau:a) b) c) d) 4x x+ Hoạt động 2: Luyện kỹ năng giải pt qui về pt bậc nhất, bậc hai 10' H1. Nêu cách biến đổi? Cầnchú các điều kiện gì? Ð1.a) Qui đồng mẫu.ÐK: 2x –> b) Bình phương vế. 2. Giải các phương trình sau:a) b) x– 1c) 2xÐK: –> c) Dùng định nghĩa GTTÐ. –> {2, 3}d) d) Hoạt động 3: Luyện kỹ năng giải hệ pt bậc nhất hai ẩn, ba ẩn 10' H1. Nêu cách giải? Cho mỗi nhóm giải hệ pt Ð1.a) b) c) d) 3. Giải các hệ phương trình:a) b) c) d) Hoạt động 4: Luyện kỹ năng giải toán bằng cách lập hệ phương trình H1. Nêu các bước giải? Ð1.Gọi t1 (giờ) là thời gian người 4. Hai công nhân cùng sơn mộtbức tường. Sau khi người thứnhất làm được giờ và người10' thứ nhất sơn xong bức tường.t2 (giờ) là thời gian người thứhai sơn xong bức tường.ÐK: t1 t2 thứ hai làm được giờ thì họsơn được bức tường. Sau đóhọ cùng làm việc với nhautrương giờ nữa thì chỉ cònlại bức tường chưa sơn.Hỏi nếu mỗi người làm riêngthì sau bao nhiêu giờ mỗingười mới sơn xong bứctường?Hoạt động 5: Củng cố 3' Nhấn mạnh:– Cách giải các dạng toán.– Cách xét các điều kiện khithực hiện các phép biến đổi pt 4. BÀI TẬP VỀ NHÀ: Làm các bài tập còn lại. Ðọc trước bài "Bất đẳng thức"IV. RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG: ......................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.