Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

giáo án đại số lớp 10 - hàm số bậc 2 tiếp theo

458f3fd3f1d9f7a8e4650eb7744f8759
Gửi bởi: Hoàng Thùy Linh vào ngày 2016-09-24 00:38:12 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 657 | Lượt Download: 5 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Doc24.vnNgày soạn: 21/9/2016 Chương II: HÀM NH VÀ CHAITiết dạy: 14 Bàøi 3: HÀM SỐ BẬC HAI (tt) I. MỤC TIÊU: Kiến thức: Hiểu quan hệ giữa đồ thị của các hàm số ax bx và ax 2. Hiểu và ghi nhớ các tính chất của hàm số ax bx c. Kĩ năng: Lập được bảng biến thiên của hàm số bậc hai, xác định toạ độ đỉnh, trục đốixứng, vẽ được đồ thị hàm số bậc hai. Ðọc được đồ thị của hàm số bậc hai, từ đồ thị xác định được: trục đối xứng,các giá trị để y> 0, 0. Tìm được phương trình của parabol khi biết một trong các hệ số và đồ thị điqua hai điểm cho trước. Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác khi vẽ đồ thị. Luyện tư duy khái quát, tổng hợp.II. CHUẨN BỊ: Giáo viên: Giáo án. Hình vẽ minh hoạ. Học sinh: SGK, vở ghi. Ðọc bài trước. Ôn lại kiến thức đã học về hàm số ax 2. Dụng cụ vẽ đồ thị.III. HOẠT ÐỘNG DẠY HỌC: 1. Ổn định tổ chức Kiểm tra sĩ số lớp. 2. Kiểm tra bài cũ: (3’)Doc24.vn H. Cho hàm số –x 4. Tìm toạ độ đỉnh, trục đối xứng của đồ thị hàm số? Ð. I(0; 4). ): 0. 3. Giảng bài mới:TL Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh Nội dungHoạt động 1: Tìm hiểu chiều biến thiên của hàm số bậc hai 10' GV hướng dẫn HS nhận xétchiều biến thiên của hàm sốbậc hai dựa vào đồ thị các hàmsố minh hoạ. Nếu thì hàm số+ Nghịch biến trên Ðồng biến trên Nếu thì hàm số+ Ðồng biến trên Nghịch biến trên II. Chiều biến thiên của hàmsố bậc hai Hoạt động 2: Luyện tập xác định chiều biến thiên của hàm số bậc hai Cho mỗi nhóm xét chiều Các nhóm thực hiện yêu cầu Ví dụ:Doc24.vn10'biến thiên của một hàm số.H1. Ðể xác định chiều biếnthiên của hàm số bậc hai, tadựa vào các yếu tố nào? Ð1. Hệ số và toạ độ đỉnh Ðồng biến Nghịch biếna(– –1) (–1; )b(0; (– 0)c(– 2) (2; )d(1; (– 1) Xác định chiều biến thiên củahàm số:a) –x 2x 3b) 1c) –2x 4x 3d) 2x Hoạt động 3: Luyện tập khảo sát hàm số bậc hai 15' Cho mỗi nhóm thực hiện mộtyêu cầu:– Tìm tập xác định– Tìm toạ độ đỉnh– Xác định chiều biến thiên– Xác định trục đối xứng– Tìm toạ độ giao điểm của đồthị với các trục toạ độ.– Vẽ đồ thị– Dựa vào đồ thị, xác định xđể 0, Các nhóm thực hiện Ví dụ:Khảo sát hàm số và vẽ đồ thịhàm số: –x 4x Hoạt động 3: Củng cốDoc24.vn 5' Nhắc lại các tính chất củahàm số bậc hai. Nhấn mạnh mối quan hệgiữa tính chất và đồ thị củahàm số. 4. BÀI TẬP VỀ NHÀ: Bài 2, SGK Làm bài tập ôn chương IIIV. RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG: ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.
2020-09-26 15:57:56