Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

giáo án đại số lớp 10 - bất phương trình và hệ bất phương trình 1 ẩn

694f27d05b5df0b136b195171a62e686
Gửi bởi: Lời Giải Hay vào ngày 2016-09-27 00:31:24 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 273 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày soạn: 05/01/2016 Chương IV: NG TH C. PH ƯƠ NGTR NH Tiết dạy: 33 Bàøi 2: BẤT PHƯƠNG TRÌNH và HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNHMỘT ẨN I. MỤC TIÊU: Kiến thức: Nắm được các khái niệm về BPT, hệ BPT một ẩn; nghiệm và tập nghiệm của BPT, hệBPT; điều kiện của BPT; giải BPT. Nắm được các phép biến đổi tương đương. Kĩ năng: Giải được các BPT đơn giản. Biết cách tìm nghiệm và liên hệ giữa nghiệm của PT và nghiệm của BPT. Xác định nhanh tập nghiệm của các BPT và hệ BPT đơn giản dưa vào biến đổi và lấynghiệm trên trục số. Thái độ: Biết vận dụng kiến thức về BPT trong suy luận lôgic. Diễn đạt các vấn đề toán học mạch lạc, phát triển tư duy và sáng tạo.II. CHUẨN BỊ: Giáo viên: Giáo án. Học sinh: SGK, vở ghi. Ôn tập các kiến thức đã học về Bất đẳng thức, Bất phương trình.III. HOẠT ÐỘNG DẠY HỌC: 1. Ổn định tổ chức Kiểm tra sĩ số lớp.2. Kiểm tra bài cũ: (3') H. Nêu một số tính chất của BÐT? Ð. 3. Giảng bài mới:TL Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh Nội dungHoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm bất phương trình một ẩn 13' Cho HS nêu một số bpt mộtẩn. Chỉ ra vế trái, vế phải củabất phương trình. H1. Trong các số –2; số nào là nghiệm củabpt: 2x 3.H2. Giải bpt đó H3. Biểu diễn tập nghiệm trêntrục số Các nhóm thực hiện yêu cầu.a) 2x 2b) 2x 4c) 2x Ð1. –2 là nghiệm. Ð2. Ð3. I. Khái niệm bất phươngtrình một ẩn1. Bất phương trình một ẩn Bất phương trình ẩn làmệnh đề chứa biến có dạng: f(x) (g(x) (f(x) g(x)) (*)trong đó f(x), g(x) là nhữngbiểu thức của x. Số x0 thoả f(x0 g(x0 )đgl một nghiệm của (*). Giải bpt là tìm tập nghiệmcủa nó. Nếu tập nghiệm của bpt làtập rỗng ta nói bpt vô nghiệm.Hoạt động 2: Tìm hiểu điều kiện xác định của bất phương trình H1. Nhắc lại điều kiện xác Ð1. Ðiều kiện của để f(x) và 2. Ðiều kiện của một bất7'định của phương trình ?H2. Tìm đkxđ của các bpt sau:a) b) 1c) 1d) g(x) có nghĩa.Ð2.a) –1 3b) 0c) 0d) phương trìnhÐiều kiện xác định của (*) làđiều kiện của để f(x) và g(x)có nghĩa. Hoạt động 3: Tìm hiểu bất phương trình chứa tham số 7' H1. Hãy nêu một bpt một ẩnchứa 1, 2, tham số Ð1. HS đưa ra VD.a) 2x (tham số m)b) 2ax (th.số a, b) 3. Bất phương trình chứatham số Trong một bpt, ngoài các chữđóng vai trò ẩn số còn có thểcó các chữ khác được xem nhưnhững hằng số, đgl tham số. Giải và biện luận bpt chứatham số là tìm tập nghiệm củabpt tương ứng với các giá trịcủa tham số.Hoạt động 4: Tìm hiểu Hệ bất phương trình một ẩn 10' H1. Giải các bpt sau:a) 3x xb) 2x Ð1.a) S1 II. Hệ BPT một ẩn Hệ bpt ẩn gồm một số bptẩn mà ta phải tìm các nghiệmchung của chúng. Mỗi giá trị của đồng thời làH2. Giải hệ bpt: b) S2 (– 1] Ð2. S1 S2 nghiệm của tất cả các bpt củahệ đgl một nghiệm của hệ. Giải hệ bpt là tìm tập nghiệmcủa nó. Ðể giải một hệ bpt ta giảitừng bpt rồi lấy giao các tậpnghiệm.Hoạt động 5: Củng cố 3' Nhấn mạnh: Cách vận dụng các tính chấtcủa BÐT. Cách biểu diễn tập nghiệmtrên trục số. 4. BÀI TẬP VỀ NHÀ: Bài 1, SGK. Ðọc tiếp bài "Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn"IV. RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG: ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.