Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

giáo án đại số lớp 10 - bài tập qui về phương trình bậc nhất, bậc 2

33376438626536363138643035343732353664336235343964353164346431333736643761633535313637613864633234623130323766333566376636393863
Gửi bởi: Lời Giải Hay vào 11:22 PM ngày 26-09-2016 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 708 | Lượt Download: 13 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày soạn: 30/9/2016 Chương III: PH ƯƠ NG TR NH. ỆPH ƯƠ NG TR NH Tiết dạy: 22 Bàøi 2: BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNHQUI VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬCNHẤT, BẬC HAI I. MỤC TIÊU: Kiến thức: Củng cố cách giải và biện luận phương trình ax 0, phương trình ax bx 0. Củng cố cách giải các dạng phương trình qui về phương trình bậc nhất, bậc hai. Kĩ năng: Thành thạo việc giải và biện luận các phương trình ax 0, ax bx 0. Nắm vững cách giải các dạng phương trình chứa ẩn mẫu, chứa GTTÐ, chứa cănthức, phương trình trùng phương. Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác. Luyện tư duy linh hoạt thông qua việc biến đổi phương trình.II. CHUẨN BỊ: Giáo viên: Giáo án. Hệ thống bài tập. Học sinh: SGK, vở ghi. Ôn tập kiến thức đã học về phương trình qui về bậc nhất, bậchai.III. HOẠT ÐỘNG DẠY HỌC: 1. Ổn định tổ chức Kiểm tra sĩ số lớp. 2. Kiểm tra bài cũ: (Lồng vào quá trình luyện tập)H. Ð. 3. Giảng bài mới:TL Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh Nội dungHoạt động 1: Luyện kĩ năng giải và biện luận phương trình ax 7' H1. Nêu các bước giải và biệnluận pt: ax 0? Ð1.a) 3: 3: Ỉb) 2: 2: –2: 1. Giải và biện luận các pt sautheo tham số m:a) m(x 2) 3x +1b) 2x 4x 3m Hoạt động 2: Luyện kĩ năng giải và biện luận phương trình ax bx (a 0) 10' H1. Nêu các bước giải và biệnluận pt: ax bx Ð1.a)  –mm 0: =m 0: {1}m 0: Ỉb)  2. Giải và biện luận các pt sautheo tham số m:a) 2x 0b) 2mx 0m –2:S=m –2: {2}m –2: ỈHoạt động 3: Luyện kĩ năng giải phương trình chứa ẩn mẫu, chứa GTTÐ 10' H1. Nhắc lại các bước giải ptchứa ẩn mẫu, cách giải ptchứa GTTÐ? Ð1.a) ÐKXÐ: Ỉb) c) 3. Giải các phương trình sau:a) b) c) Hoạt động 4: Luyện kĩ năng giải phương trình trùng phương, pt chứa căn thức 15' H1. Nhắc lại cách giải pt trùngphương, pt chứa căn thức? Ð1.a) 4. Giải các phương trình sau:a) 3x 2x 0b) c)S b) {15}c) {–1} Hoạt động 5: Củng cố 3' Nhấn mạnh cách giải cácdạng phương trình. Cách kiểm tra điều kiện trongcác phép biến đổi. 4. BÀI TẬP VỀ NHÀ: Làm tiếp các bài tập còn lại. Ðọc trước bài "Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn"IV. RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG: .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .........................................................................................................................................................Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.