Thông báo: Doc24.vn vừa cập nhật lên phiên bản mới, dữ liệu người dùng được tích hợp với các trang olm.vn, hoc24.vn và bingbe.com
Bạn hãy dùng email để đăng nhập vào hệ thống. Nếu tài khoản chưa có thì đăng ký lại bằng email này.
Nếu gặp các lỗi phát sinh vui lòng liên hệ: 0986 557 525 hoặc email: haductho@gmail.com

Giáo án Đại số 9 bài Về căn bậc ba

Gửi bởi: dethithu vào ngày 2017-01-10 07:34:56
Nội dung
Doc24.vnTu 7­Ti 14: Căn baế ậNgày so n:...29/9/20??.ạNgày gi ng:ảA.M tiêuụ :1.Ki th cế đc đnh nghĩa căn ba và ki tra đc sắ ượ ượ ốcó là căn ba khác hay không. Bi đc tính ch căn cậ ượ ậba.2.K năngỹ Tìm căn ba .ậ ố3.Thái độ hiêm túc, chú ý; Yêu thích môn .ọB.Chu :ẩ ị­GV: ng ph ghi bài p; phi bài p,MTBTả ậ­HS: ng ph nhóm; Bút dả ạC.Các ho đng cạ đnh ch cỔ (2ph)9a9b1.Ho đng 1: Ki tra bài cũ­Đt bài i:(8Ph)ạ ớ­Nêu đnh nghĩa căn hai không âmị ốV 0; có căn hai?ỗ ậ+ Yêu HS gi bài 84 SBT: Tìm bi t:ế44 20 45 63x x (x ­1)Ho đng GVạ Ho đng HSạ Ghi ngả2.Ho đng 2: Tìm hi khái ni căn ba(10ph)ạ ậ+HDHS xét bài toán sgk ng phả )+Yêu HS nêu ĐNầcăn baậ+HDHS tìm hi cácểVD:+HDHS rút ra nh xétậ :­Căn ba sậ ốd ng là ng.ươ ươ­ Că ba sậ hs nêu ĐN căn cậbaHS tìm hi các VDểsgk+Rút ra nh xét: Trậ ảl các câu 1.Khái ni căn ba:ệ ậBài toán:Sgk+T 4ừ 64. là CBBọc 64ủĐnh nghĩa: Căn baậc ộs là sao cho xố a.+ Căn baậ đcủ ượKH 3a +VD1: 338 2ì 8v 33125 5ì( 5) 8v Ki Th Ng Tr ườ ng THCS Đạ tDoc24.vnâm là âmố­ Căn ba 0ậ ốlà chính 0.ố GV) 30 3=0+M đu có CBB.ỗ ộChú ý: (3a 33a a.nh xétậ SGK3.Ho đng 3: Tìm hi uạ Tính ch ăn ba(10ph)ậ+ Yêu HS nêu T/c cănầb hai ậ+T đó suy ra T/c CBB:ừ­V các công th nàyớ ứcho ta hai Quy KhaiắCBB tích; Nhânủ ộcác CBB+ Yêu HS gi VD2:3ầ ả+ Yêu HS gi C2:ầ ả­Cách 1: Khai CBB tr cướ=> th hi phép chiaự ệsau.­Cách 2: áp ng T/c ụCBB th ng­ủ ươPhép chia hai CBB ­Tr câu iả ỏc GV ủ+Nêu T/c Căn cậhai:+Tìm hi VD2; 3ể+Gi Bài pả ậC2:theo 2cách 2.Tính ch t:ấa) 3a 3bb) 3.ba =3a 3bc) ớ 0, ta có: 333baba .+VD2. So sánh: và 37Ta có 38 >7 nên 38 >37V ậ37+VD3: Rút n: ọaa5833 .aaaaaaa3525.85833333+C2 Tính: 3364:172834:124:1264:17283333.332764172864:17283333334.Ho đng 4:V ng­C ng (13ph)ạ ố+HDHS gi Bài pả ậ68 ,69 Sgk­36+ Yêu HS nêu NDầc bài:ủ­Nêu ĐN căn baậ­Nêu các T/c Căn baậ+HDHS tìm căn baậc aủ ng máyộ ằtính túi; Gi 68 Sgk­36:ả+Gi 69 Sgk­36:ả­Nêu dung aộ ủbài­nghe GV HD tìmcăn ba tậ ộs ng máy tính bố ỏtúi; Bài 68 Sgk­36: Tínhậ32751355135.0523125827..3333333baBài 69 Sgk­36: So sánhậTa có: 5=3331255123125Ta có: 33337506.56.5333333335.665750108010805.65.65.Ho đng 5:ạ HDHS nhà(2ph)ọ ởYêu HS nhà đc bài đc thêm Sgk­36,37,38.ầ ọ­Gi BT: 70,71,72 Sgk­40 ;96,97,98SBT­18ảKi Th Ng Tr ườ ng THCS Đạ tDoc24.vn­Chu gi sau ôn ch ng I: Tr các câu i­Gi các Bài pẩ ươ ậT rút kinh nghi m: ệKi Th Ng Tr ườ ng THCS Đạ tTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.