Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giáo án Công nghệ 7 bài 2: Khái niệm về đất trồng và thành phần của đất trồng

e01a419a6bb8bedf24ca223ecef4b427
Gửi bởi: trung123 vào ngày 2016-10-28 15:04:16 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 2767 | Lượt Download: 7 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

BÀI +3 :KHÁI NIỆM VỀ ĐẤT TRỒNG, THÀNH PHÂN VÀ TÍNH CHẤT CỦA ĐẤT TRỒNGI. Mục tiêu Sau khi học xong bài này học sinh phải Hiểu được đất trồng làgì Vai trò của đất trồng đối với cây trồng. Đất trồng gồm những thành phần gì ?- Hiểu ược thành phần cơ giới của đất trồng là gì Thế nào là đất chua, đất phèn,đất trung tính Vì sao đất giữ được nước và chất dinh ưỡng Thế nào là độ phìnhiêu của đất Có thức bảo vệ, duy trỳ và nâng cao độ phì nhiêu của đất.II. Chuẩn bị Giáo án, tranh ảnh liên quan đến bài dạy.III. Các hoạt động dạy học .1. Tổ chức ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ Đất trồng là gì Đất trồng có vai trò nh thế nào đối với đời sống của cây. Đất trồng gồm những thành phần nào Vai trò của từng thành phần đối với đờisống của cây.3. Bài mới ;Hoạt động của GV và HS Nội dungGv: cho hs đọc mục sgk. Đất trồng là gì .Hs trả lời.Gv bổ sung và ghi bảng.? Lớp than đá tơi xốp có phải là đất trồngkhông Vì sao ?Gv ướng dẫn hs quan sát hình SGK? Cây trồng trong môi trường nước vàmôi tr ường đất có gì khác nhau.? Vậy đất có vai trò quan trọng như thếnào đối với cây trồng.Hs: Trả lời câu hỏi.=> THBVMT Đất bị nhiễm ảnhhưởng đến chất lượng nông sản gián tiếpảnh hưởng đến vật nuôi và con người. I. Khái niệm về đất trồng ?1. Đất trồng là gì Đất trồng là lớp bề mặt tơi xốp của võtrái đất trên đó thực vật (cây trồng) cóthể sinh sống và sản xuất ra sản phẩm.2. Vai trò của đất trồng.Đất trồng là môi tr ờng cung cấp ước, oxi, chất dinh ưỡng cho cây vàgiữ cho cây đứngGv: ướng dẫn hs quan sát sơ đồ SGK? Nhìn vào sơ đồ SGK em hãy cho biếtđất trồng bao gồm những thành phầnnào? II. Thành phần của đất.- Đất trồng gồm phần :Hs trả lời câu hỏi.? Phần khí có các chất khí nào.? Phần khí có vai trò gì .? Phần rắn của đất có những thành phầngì.? Thế nào là chất vô cơ, chất hữu cơ.? Phần rắn có tác dụng gì .? Chất lỏng chính là thành phần gì trongđất Nó có tác dụng gì ?Gv Treo bảng phụ về bảng trongSGK? Dựa vào sơ đồ và kiến thức lớp hãyđiền vào vai trò trong thành phần của đấttrồng theo mẫu Phần khí. Phần rắn. Phần lỏng.- Các chất khí bao gồm Oxi, Nitơ, CO2 .Cung cấp Oxi cho cây hô hấp.- Phần rắn bao gồm các chất vô cơ vàchất hữu cơ, cung cấp chất dinh -ưỡng cho cây.Chất lỏng chính là nư ớc trong đất, có vai trò hòa tan các chất dinh dưỡng trong đất.Các TP củađất trồng Vai trò đối với câytrồngPhần khí O2 cho cây hô hấpPhần rắn chất cho cây.Phần lỏng nư ớc cho câyGv Đa số cây trồng nông nghiệp sống vàphát triển trên đất. Thành phần và tính chấtcủa đất ảnh hưởng tới năng suất và chất -ựơng nông sản. Muốn sử dụng đất hợp lýcần phải biết ược các đặc điểm và tínhchất của đất. Đó là bài học hôm nay.? Phần rắn của đất bao gồm những thànhphần nào ?Gv: Thành phần khoáng(thành phần vô cơ)của đất bao gồm các hạt cát, limon, sét. Tỉlệ các hạt này trong đất gọi là thành phầncơ giới của đất.? Vậy thành phần cơ giới của là gì .Gv: Hư ớng dẫn Hs đọc thông tin trongsách giáo khoa và yêu cầu Hs trả lời câuhỏi.? Việc xác định thành phần cơ giới của đấtlà gì .Gv yêu cầu học sinh đọc thông tin trongSGK. Trả lời câu hỏi sau :? Độ PH dùng để đo cái gì .? Trị số PH được dao động trong phạm vinào ?? Với giá trị nào của PH thì đất đư ợc gọi làđất chua, kiềm, trung tính.Hs Trả lời các câu hỏiGv Nhận xét và chốt lại.Gv Người ta chia đất thành đất chua,kiềm, trung tính để có kế hoạch sử dụng vàcải tạo.? Đối với loại đất thế nào thì cần cải tạo vàcải tạo bằng cách nào.=> THBVMT Bón liên tục một vài loạiphân xẽ làm tăng nồng độ ion và làmcho đất bị chua.? Đất thiếu nư ớc, thiếu chất dinh dư ỡng cây trồng phát triển ntn?? Đất đủ ước, đủ chất dinh ưỡng câyphát triển nh thế nào.Gv :- Vậy nước và chất dinh dưỡng là III. Thành phần cơ giới của đất là gì Tỉ lệ các hạt cát, limon, sét trongthành phần vô cơ của đất gọi là thànhphần cơ giới của đất. Dựa vào thành phần cơ giới ngư ời tachia đất thành loại chính Đất cát,đất thịt, đất sét.IV. Độ chua, độ kiềm của đất. Độ PH ược dùng để đo độ chua, độkiềm của đất.- Trị số PH được dao động từ 0->14.- Trị số PH 6.5 => đất chua. PH 6.6 7.5 đất trungtính. PH 7.5 đất kiềm.- Đối với đất chua cần phải bón vôinhiều để cải tạo .yếu tố của độ phì nhiêu.- Có thể phân tích đất đủ nư ớc, đủchất dinh ưỡng chư hẵn là đất phì nhiêu vì đất đó chư cho năng suất cao.? Vậy đất phì nhiêu là đất nh thế nào.=>THBVMT: Do chăm bón không hợp lý,chặt phá rừng làm đất bị xói mòn,rửa trôIvà mất độ phì nhiêu.? Muốn đạt năng suất cao ngoài độ phìnhiêu của đất cần có yếu tố nào nữa. VI. Khả năng giữ nước và chất dinhdưỡng của đất.Đất phì nhiêu là đất có đủ nước, đủchất dinh dư ỡng đảm bảo cho năngsuất cao và không chứa nhiều chất độchại cho sinh tr ưởng và phát triển củacây.- Ngoài độ phì nhiêu của đất cần cógiống tốt, thời tiết tốt, chăm sóc tốt => Năng suất cao4. Củng cố Gv Gọi Hs đọc phần ghi nhớ. Gv nêu các câu hỏi phần cuối bài để hs trả lời.5. Hư ớng dẫn về nhà. Học kỹ các câu hỏi sách giáo khoa. Mỗi học sinh chuẩn bị mẫu đất khác nhau, lọ đựng nư ớc, ống hút, mảnhnilon kích thước 30 30 cm thước đo.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.