Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giáo án chi tiết

d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Gửi bởi: Khoa CNTT - HCEM vào ngày 2020-11-06 10:33:53 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 360 | Lượt Download: 0 | File size: 0.050513 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GIÁO ÁN SỐ: 15Thời gian thực hiện: 60 phút

Tên bài học trước: 8.3.Thao tác với CSDL

bằng mô hình kết nối

Thực hiện ngày:/10/20208.4. THAO TÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU BẰNG MÔ HÌNH PHI KẾT NỐI

MỤC TIÊU CỦA BÀI:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

-Xác định được các đối tượng sử dụng trong mô hình phi kết nối;-Thao tác được với CSDL SQL Server bằng mô hình phi kết nối theo yêu cầu

bài toán đảm bảo đúng trình tự thực hiện, trong khoảng thời gian 10 phút;

Phòng tránh được các lỗi thường gặp;-Tuân thủ nội quy phòng máy tính, thể hiện được tính độc lập, tự giác, cẩn thận

trong công việc.ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC:

-Máy tính có cài đặt phần mềm Visual Studio 2019 đã tích hợp DevExpress 19.2

và phần mềm SQL Server 2008-Project QLBHApp đã thiết kế giao diện Quản lý sản phẩm và tạo lớp clsKetNoi-Máy chiếu, bảng tương tác, bảng trình tự thực hiện-Hệ thống mạng LAN-Tài liệu học tập cho học sinh.HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC:

-Giới thiệu chủ đề: tập trung-Giải quyết vấn đề:

 Lý thuyết, hướng dẫn kỹ năng: tập trung

 Thực hành: cá nhân-Kết thúc vấn đề: tập trungI. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:Thời gian: 01 phút-Số học sinh vắng:……… Có lý do:………… Không có lý do:…………-Nội dung nhắc nhở:

 Thái độ học tập của lớp

 Tác phong-7-II. THỰC HIỆN BÀI HỌC:Thời gian: 59 phút

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌCTT

1NỘI DUNGHOẠT ĐỘNG CỦAHOẠT ĐỘNGGIÁO VIÊNCỦA HỌC SINHDẫn nhậpTHỜI

GIAN

5Khởi động giờ học bằng trò - Hướng dẫn chơi trò - Tham gia trò

chơichơi, liên hệ nội dung bài chơi

học trước và thực tiễn - Chuẩn bị tâm2nghề nghiệpthế, định hướng- Dẫn dắt vào bài họcnhiệm vụ học tậpGiới thiêu chủ đề

8.4.THAOTÁC2

CSDL - Giới thiệu tên bài họcBẰNG MÔ HÌNH PHI KẾT- Quan sát, lắng

ngheNỐI- Phát tài liệu học tậpMục tiêu- Chiếu slide, định hướng - Xác định kiến

mục tiêu- Nhận tài liệu

thức, kỹ năng cần- Khái quát nội dung bài đạt được

học

- Chuyển tiếp

3Giải quyết vấn đề

8.4.1. Các đối tượng của mô(12)hình phi kết nối

+ Đối tượng DataSet- Chiếu slide, giao nhiệm - Quan sát, lắng05vụ cho các nhóm: “Hãy nghe, suy nghĩ

nêu những thành phần,

nội dung liên quan đến

đối tượng DataSet?"

- Yêu cầu học sinh sử - Viết kết quả lên

dụng giấy A1 thể hiện giấy A1.

hoạt động tư duy

- Nhận xét, kết luận

+ Đối tượng SqlDataAdapter- Chiếu slide, giới thiệu - Suy nghĩ, trả lời07đối tượng SqlDataAdapter câu hỏi

- Đặt câu hỏi: “Trong T-8-HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

TTNỘI DUNGHOẠT ĐỘNG CỦAHOẠT ĐỘNGGIÁO VIÊNCỦA HỌC SINHSQLthườngsửTHỜI

GIANdụngnhững câu lệnh truy vấn

nào?”

- Nhận xét, kết luận

- Suy nghĩ, lên

- Đặt câu hỏi: “Viết chuỗi bảng viết chuỗi

kết nối tới máy chủ kết nối

Localhost, CSDL QLBH,

tài khoản sa, mật khẩu

123456?”

- Nhận xét, kết luận- Hoàn thiện tài- Giới thiệu, giải thích liệu học tập

phương thức Fill

- Tiểu kết, chuyển ý

8.4.2. Thao tác CSDL SQL(13)bằng mô hình phi kết nối- Mở Project QLBHAppa. Bài toántrong Visual Studio nêu - Quan sát, lắng1bài toán và yêu cầu thực nghe

hiện

- Giới thiệu các điều kiện

b. Điều kiện thực hiệnđể thực hiện giải quyết1yêu cầu tình huống đề ra

- Treo bảng trình tự thực

c. Trình tự thực hiệnhiện- Quan sát bảng- Giới thiệu khái quát cáctrình tự9bước thực hiện

- Đặt câu hỏi: “Để làm

Bước 1. Khai báo không gian việc được với các đối - Suy nghĩ, trả lời

têntượng trong mô hình phi câu hỏi

kết nối cần khai báo

không gian tên nào?”

-9-HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

TTNỘI DUNGHOẠT ĐỘNG CỦAHOẠT ĐỘNGGIÁO VIÊNCỦA HỌC SINHTHỜI

GIAN- Nhận xét, kết luận

- Làm mẫu

- Hướng dẫn thực hiện tạo - Quan sát thao

phương thức thao tác với tác của giáo viên

Bước 2. Tạo phương thức dữ liệu bằng mô hình phi thao tác với dữ liệukết nối: Làm mẫuLắngnghe,quan sát thao tác- Gọi học sinh lên thực của giáo viên, ghi

hiện viết mã tạo thể hiện nhớ

Bước 3. Tạo thể hiện cho lớp cho lớp clsKetNoi- Thực hiện viếtclsKetNoimã tạo thể hiện- Nhận xét, kết luận- Hướng dẫn thực hiện cholớpviết mã cho sự kiện Form clsKetNoi

Bước 4. Viết mã cho sự kiện Load: Làm mẫu-Lắng nghe, quantrên Form Sanphamsát thao tác của

- Thực hiện kiểm tra chức giáoviên,ghinăng hiển thị dữ liệu trên nhớ

Bước 5. Kiểm traform Quản lý sản phẩm

- Tiểu kết, chuyển ý

- Chiếu slide, nêu hiện

tượng, nguyên nhân vàd. Lỗi thường gặpbiện pháp phòng tránh các - Nhận dạng lỗi2lỗi thường gặp

- Trả lời thắc mắc (nếu

có)

- Chuyển tiếp vào phần - Hoàn thiện tài

thực hànhliệu học tập- Phát phiếu luyện tập,

8.4.3. Thực hànhnêu yêu cầu luyện tập(24)Thao tác CSDL SQL bằng mô - Quan sát, hướng dẫn học

hình phi kết nối:sinh luyện tập lần 1, nhắc

- 10 -HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

TTNỘI DUNGHOẠT ĐỘNG CỦAHOẠT ĐỘNGGIÁO VIÊNCỦA HỌC SINHTHỜI

GIAN- Thực hành lần 1: thực hành nhở, uốn nắn các thao tác

có hướng dẫn thao tác với của học sinh.- Thực hiện bài08CSDL SQL bằng mô hình phi - Thông báo kết thúc quá tập lần 1 theo sự

kết nốitrình luyện tập, nhận xét, hướng dẫn của

rút kinh nghiệm lần 1giáo viên

- Kết thúc luyện02tập lần 1, xác

địnhcácđiểm- Yêu cầu học sinh luyện yếu, cần lưu ý

tập lần 2trong quá trình- Thực hành lần 2: thực hành - Quan sát, nhắc nhở học luyện tập

phát triển kỹ năng thao tác với sinh tích cực luyện tập- Thực hiện luyện10CSDL SQL bằng mô hình phi - Thông báo kết thúc quá tập lần 2 một

kết nốitrình luyện tập lần 2cách độc lập- Đánh giá, nhận xét kết

quả luyện tập- Kết thúc luyện04tập lần 2

- Tổng hợp, ghi

nhớ

4Kết thúc vấn đề

- Củng cố kiến thức:2

- Hệ thống hóa+ DataSet- Lắng nghe, ghi

nhớ+ SqlDataAdapter

+ Phương thức Fill()

- Củng cố kỹ năng rèn luyện:- Nhắc lại những vấn đề -+ Tạo phương thức thao tác cần lưu ýRútkinhnghiệmvới dữ liệu bằng mô hình phi - Nhận xét, đánh giá buổi

kết nốihọc+ Tạo thể hiện cho lớp

clsKetNoi

+ Viết mã cho các sự kiện- 11 -HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

TTNỘI DUNGHOẠT ĐỘNG CỦAHOẠT ĐỘNGGIÁO VIÊNCỦA HỌC SINHTHỜI

GIAN+ Nhận xét kết quả học tập

(An toàn, sản phẩm, thời

gian)

5Hướng dẫn tự học- Tìm hiểu trước bài: “8.5. Nâng cấp các thao1tác dữ liệu từ các đối tượng trong ADO.NET”

- Thu phiếu luyện tập

- Phát phiếu bài tập về nhà

III. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Nội dung: …………………………………………………………………………......

2. Hình thức tổ chức dạy học:……………………………………………………………

3. Phương pháp:………………………………………………………………………….

4. Phương tiện và thời gian:……………………………………………………………..

HIỆU TRƯỞNGNgàytháng 11 năm 2020

GIÁO VIÊNĐồng Văn NgọcVõ Thị Hường- 12 -