Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giáo án chi tiết môn đồ họa máy tính

d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Gửi bởi: Khoa CNTT - HCEM vào ngày 2020-12-23 08:44:37 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 168 | Lượt Download: 0 | File size: 0.044544 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GIÁO ÁN SỐ: 02Thời gian thực hiện: 60 phút

Tên bài học trước: 5.2. Tạo vùng chọn bằng

nhóm công cụ Lasso

Thực hiện ngày: 10/06/2019 – Lớp LTMT115.3. TẠO VÙNG CHỌN BẰNG CÔNG CỤ MAGIC WAND TOOL

MỤC TIÊU CỦA BÀI:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

-Trình bày được chức năng và cách sử dụng của công cụ Magic Wand Tool;-Tạo được vùng chọn bằng công cụ Magic Wand Tool để cắt ghép hình ảnh theo

yêu cầu bài toán đảm bảo đúng trình tự thực hiện, trong khoảng thời gian 10

phút;-Nhận biết được các lỗi thường gặp;-Tuân thủ nội quy phòng máy tính, thể hiện được tính độc lập, tự giác, cẩn thận

trong công việc.ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC:

-Máy tính có cài đặt phần mềm Adobe Photoshop-File ảnh-Máy chiếu, bảng tương tác, bảng trình tự thực hiện-Tài liệu học tập cho học sinh.HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC:

-Giới thiệu chủ đề: tập trung-Giải quyết vấn đề:

 Lý thuyết, hướng dẫn kỹ năng: tập trung

 Thực hành: cá nhân-Kết thúc vấn đề: tập trungI. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:

Thời gian: 01 phút

- Số học sinh vắng:……… Có lý do:………… Không có lý do:…………

-Nội dung nhắc nhở:

 Thái độ học tập của lớp

 Tác phongII. THỰC HIỆN BÀI HỌC:Thời gian: 59 phút

-4-HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

TT

1NỘI DUNGHOẠT ĐỘNG CỦAHOẠT ĐỘNGGIÁO VIÊNCỦA HỌC SINHTHỜI

GIANDẫn nhập6Khởi động giờ học bằng trò chơi- Hướng dẫn chơi trò - Tham gia trò

chơi, liên hệ nội dung bài chơi

học trước và thực tiễn - Chuẩn bị tâm2nghề nghiệpthế, định hướng- Dẫn dắt vào bài họcnhiệm vụ học tậpGiới thiêu chủ đề

5.3.TẠOVÙNG2

CHỌN - Giới thiệu tên bài họcBẰNG CÔNG CỤ MAGIC- Quan sát, lắng

ngheWAND TOOL- Phát tài liệu học tậpMục tiêu- Chiếu slide, định hướng - Xác định kiến

mục tiêu- Nhận tài liệu

thức, kỹ năng cần- Khái quát nội dung bài đạt được

học

- Chuyển tiếp

3Giải quyết vấn đề

5.3.1. Công cụ Magic Wand(16)Tool

+ Chức năngChiếu slide, trình bày - Quan sát, lắng02chức năng của công cụ nghe, suy nghĩ

Magic Wand Tool

+ Thuộc tính của công cụ Magic - Chiếu slide, trình bày - Quan sát, lắng

Wand Tool03thuộc tính của công cụ nghe, suy nghĩ

Magic Wand Tool+ Các phím kết hợp với công cụ - Chiếu slide, trình bày - Quan sát, lắng

Magic Wand Tool01các phím kết hợp cùng nghe, suy nghĩ

công cụ Magic Wand

ToolVí dụ- Chiếu slide giới thiệu ví - Quan sát, lắng

dụnghe, ghi nhớ- Thao tác trình bày ví dụ

- Tiểu kết, chuyển ý-5-03HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

TTNỘI DUNG

Kiểm tra nhận thứcHOẠT ĐỘNG CỦAHOẠT ĐỘNGGIÁO VIÊNCỦA HỌC SINHTHỜI

GIAN- Chiếu slide, giao nhiệm - Thảo luận nhóm07vụ cho các nhóm: “Hãy - Viết kết quả lên

so sánh sự khác nhau giấy A1, đại diện

giữacôngcụMagic nhóm trình bàyWand và công cụ Lasso?"kết quả- Yêu cầu học sinh sử - Hoàn thiện tài

dụng giấy A1liệu học tập5.3.2. Tạo vùng chọn bằng công(10)cụ MagicWand Tool

a. Bài toán- Nêu bài toán và yêu cầu

thực hiệnb. Điều kiện thực hiệnQuan sát, lắng01nghe- Giới thiệu các điều kiện - Quan sát, lắng01để thực hiện giải quyết nghe

yêu cầu tình huống đề ra

c. Trình tự thực hiện- Treo bảng trình tự thực- Quan sát bảnghiệntrình tự- Giới thiệu khái quát các

bước thực hiện

- Bước 1. Khởi động Adobe - Hướng dẫn khởi động - Quan sát thao

PhotoshopPhotoshoptác của giáo viên- Bước 2. Tạo file photoshop mới - Hướng dẫn tạo file mới : Làm mẫu

-Bước3.Mở2fileLàm mẫu- Bước 5:ảnh: Làm mẫuLắngnghe,quan sát, ghi nhớ- Bước 4. Thao tác với file - Hướng dẫn cắt ghép anh_truong.jpgnghe,quan sát, ghi nhớảnh - Hướng dẫn mở file : -anh_truong.jpg và anh_nen.jpgLắngLắngnghe,quan sát, ghi nhớThao tác với file - Gọi học sinh lên thực - Lên bảng thựcanh_nen.jpghiệnBước 6: Lưu file ket_qua.psd- Hướng dẫn lưu file: Làm mẫuhiện

Lắngnghe,quan sát thao tác

-6-07HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

TTTHỜIHOẠT ĐỘNG CỦAHOẠT ĐỘNGGIÁO VIÊNCỦA HỌC SINH- Nhận xét, kết luậncủa giáo viên, ghi- Làm mẫunhớNỘI DUNGGIAN- Tiểu kết, chuyển ý

d. Lỗi thường gặp- Chiếu slide, nêu hiện - Nhận dạng lỗi01tượng, nguyên nhân và

biện pháp phòng tránh các

lỗi thường gặp

- Trả lời thắc mắc (nếu - Hoàn thiện tài

có)liệu học tập- Chuyển tiếp vào phần

thực hành

5.3.3. Thực hànhPhát phiếu luyện tập, nêu(19)yêu cầu luyện tập

- Thực hành lần 1: thực hành có - Quan sát, hướng dẫn học - Thực hiện bài

hướng dẫn của giáo viên06sinh luyện tập lần 1, nhắc tập lần 1 theo sự

nhở, uốn nắn các thao tác hướng dẫn của

của học sinh.giáo viên- Thông báo kết thúc quá - Kết thúc luyện01trình luyện tập, nhận xét, tập lần 1, xác

rút kinh nghiệm lần 1địnhcácđiểmyếu, cần lưu ý

trong quá trình

luyện tập

- Thực hành lần 2: thực hành độc - Yêu cầu học sinh luyện - Thực hiện luyện

lậptập lần 210tập lần 2 một- Quan sát, nhắc nhở học cách độc lập

sinh tích cực luyện tập

- Thông báo kết thúc quá - Kết thúc luyện

trình luyện tập lần 2tập lần 2- Đánh giá, nhận xét kết - Tổng hợp, ghi

quả luyện tậpnhớ

-7-02HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

TT4NỘI DUNGHOẠT ĐỘNG CỦAHOẠT ĐỘNGGIÁO VIÊNCỦA HỌC SINHTHỜI

GIANKết thúc vấn đề

- Củng cố kiến thức:05

- Hệ thống hóa- Lắng nghe, ghi+ Thuộc tínhnhớ+ Cách sử dụng

- Củng cố kỹ năng rèn luyện:- Nhắc lại những vấn đề -+ Tạo vùng chọn Magic Wandcần lưu ý+ Cắt ghép ảnh- Nhận xét, đánh giá buổiRútkinhnghiệm+ Nhận xét kết quả học tập (An học

5toàn, sản phẩm, thời gian)

Hướng dẫn tự học- Tìm hiểu trước bài: “5.4. Sử dụng Selection

Tool tạo vùng chọn để cắt ghép ảnh”

- Thu phiếu luyện tập

- Hướng dẫn bài tập về nhàIII. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Nội dung: …………………………………………………………………………......

2. Hình thức tổ chức dạy học:……………………………………………………………

3. Phương pháp:………………………………………………………………………….

4. Phương tiện và thời gian:……………………………………………………………..

Ngàytháng năm 2019TRƯỞNG KHOAGIÁO VIÊNLương Văn HiếuVũ Thị Hòa-8-01