Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giáo án cả năm môn Tự Nhiên và xã Hội lớp 3

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-12-31 07:50:20 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 262 | Lượt Download: 0

Nội dung tài liệu Tải xuống

Link tài liệu:

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Tuần 1: tiết:1
Ngày dạy: 30/8/2016
Bài :HOẠT ĐỘNG THỞ VÀ CƠ QUAN HÔ HẤP
I:MỤC TIÊU:
- Nêu được tên các bộ phận và chức năng của cơ quan hô hấp .
- Chỉ đúng các vị trí các bộ phận của cơ quan hô hấp trên tranh vẽ .
- Biết hoạt động thở diễn ra liên tục .
- Nếu bị ngừng thở từ 3 đến 4 phút người ta có thể bị chết .
II:CHUẨN BỊ
GV:đồ dùng dạy học (tranh ảnh nếu có)
HS:Sách giáo khoa
III:CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Hoạt động giáo viên
1. ổn định lớp

Hoạt động học sinh
Lớp ổn định

2. Kiểm tra bài cũ: Không có

+Không có

3. Bài mới
a) Giới thiệu bài
Hôm nay chúng ta học tự nhiên-xã hội bài mới đó
là bài:”Hoạt động thở và cơ quan hô hấp”
Giáo viên ghi tựa bài

+Học sinh nhắc lại

b) Các hoạt động
Hoạt động1:Làm việc với sách giáo khoa
Mục tiêu:Nhận biết sự thay đổi của lồng ngực,khi
ta hít vào thật sâu và thở ra hết sức.
*Tiến hành
B1:Trò chơi
Giáo viên cho học sinh thực hiện động tác,”Bịt

+Học sinh làm việc

mũi, nín thở”
Cảm giác của em nín thở lâu như thế nào? Và lúc

+Thở gấp hơn,sâu hơn

thở ra như thế nào?
B2:Giáo viên gọi một số học sinh thực hiện hít
1

+Học sinh thực hành

hở,giáo viên nhận xét học sinh làm.
Em nhận xét sự thay đổi của lồng ngực hít vào,thở +Hít vào lồnglồng ngực
ra bình thường và khi hít hở sâu ?

phồng lên, thở ra lồng ngực
sẹp xuống.

Ích lợi của việc thở

+Làm cho cơ thể khoẻ mạnh.

sâu ?
+Học sinh nhắc lại
KL:Khi ta thở lồng ngực phồng lên, xẹp xuống
điều đặn đó là cử động hô hấp, gồm hai động tác
hít vào và thở ra.
Hoạt động 2:Thảo luận.

+Học sinh thảo luận

Mục tiêu:Chỉ trên sơ đồ và nói được cơ quan hô
hấp, đường đi của không khí hít vào và thở ra
.Hiểu vui trò chơ và sự sống của con người.
*Tiến hành
B1:Làm việc theo cặp

+Từng cặp thực hành hỏi đáp

Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát và mở sách
giáo khoa,tranh 2.Hai bạn lần lượt trả lời
VD:HS a.Bạn hãy chỉ vào hình vẽ và nói tên cơ
quan hô hấp .
HSb:Bạn hãy chỉ vào đường đi của không khí trên
hình vẽ
Đố bạn biết dùng mũi để làm gì ?
Đố bạn biết khí quản,phế có chức năng gì ?
Phổi có chức năng gì ?
B2:Làm việc cả lớp
Giáo viên gọi một số học sinh lên hỏi đáp,câu hỏi
vừa đặt,giáo viên nhận xét học sinh trả lời
KL:Cơ quan hô hấp là cơ quan trao đổigiữa cơ thể
và môi trường bên ngoài.
4. Củng cố

+Học sinh trả lời
2

Hôm nay chúng ta học tự nhiên-xã hội bài gì ?

+Học sinh đọc

Giáo viên gọi vài học sinh đọc lại bài học
5. Dặn dò nhận xét
Về nhà xem lại bài và chuẩn bị bài kế
Tuần 1: tiết: 2
Ngày dạy: 1/9/2016
Bài :NÊN THỞ NHƯ THẾ NÀO ?
I:MỤC TIÊU:
- Hiểu được cần thở bằng mũi, không nên thở bằng miệng, hít thở không khí trong
lành sẽ giúp cơ thể khoẻ mạnh .
- Nếu hít thở không khí có nhiều khói bụi sẽ hại cho sức khỏe
- Biết được khi hít vào, khí ôxi có trong không khí sẽ thấm vào máu ở phổi để đi
nuôi cơ thể ; khi thở ra, khí các-bô-nic có trong máu được thải ra ngoài qua phổi.
*Kĩ năng sống
-Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin: Quan sát, tổng hợp thông tin khi thở bắng
mũi, vệ sinh mũi.
-Phân tích đối chiếu để biết được vì sao nên thở bằng mũi mà không nên thở bằng
miệng
II:CHUẨN BỊ
GV:đồ dùng dạy học (tranh ảnh nếu có)
HS:Sách giáo khoa
III:CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Hoạt động giáo viên
1. ổn định lớp

Hoạt động học sinh
Lớp ổn định

2. Kiểm tra bài cũ:Giáo viên gọi vài học sinh đọc

+Học sinh đọc

lại bài học,giáo viên nhận xét.
3. Bài mới
a) Giới thiệu bài
Hôm nay chúng ta học tự nhiên-xã hội bài mới đó
là bài:”Nên thở như thế nào”
Giáo viên ghi tựa bài

+Học sinh nhắc lại
3

b) Các hoạt động
Hoạt động1:Thảo luận nhóm

+Học sinh làm việc

Mục tiêu:Giải thích được tại sao ta nên thở bằng
miệng,không tốt bằng thở mũi.
*Tiến hành
Giáo viên có thể lấy gương cho học sinh soi, lỗ

+Học sinh thảo luận

mũi, học sinh có thể quan sát bằng lỗ mũi, của bạn

+Học sinh trả lời

bên và trả lời câu hỏi.
Các em nhìn thấy gì trong mũi.
Khi sỗ mũi em thấy có gì chảy ra từ hai lỗ mũi ?
Hằng ngày dùng khăn sạch lao phía trong lỗ
mũi,em thấy có gì ?
Tại sao thở bằng mũi tốt hơn thở bằng miệng.
Giáo viên nhận xét học sinh trả lời
Giáo viên giảng:Trong lỗ mũi có nhiều lông để
cản bớt bụi trong không khí hít vào.
Ngoài ra trong lỗ mũi có nhiều tuyến dịch nhầy,để
cản bớt bụi,diệt khuẩn.
KL:Thở bằng mũi là hợp vệ sinh có lợi cho sức

+Học sinh nhắc lại

khoẻ.
Hoạt động 2:Làm việc với sách giáo khoa.
Mục tiêu:Nói được ích lợi của việc hít thở không
khí trong lành và tác hại của việc hít khói bụi.
*Tiến hành
B1Làm việc với cặp

+Học sinh thảo luận

Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát các hình3, 4, 5,
SGK,Và thảo luận câu hỏi.
Bức tranh nào thể hiện không khí trong lành,bức
tranh nào thể hiện không khí có nhiều khói bụi ?
Nêu cảm giác của bạn khi phải thở có nhiều khói
bụi ?
B2:Làm việc cả lớp.

+Nhóm trình bày
4

Giáo viên gọi từng nhóm lên trình bày giáo viên
nhận xét.
KL:Không khí trong lành là không khí chứa nhiều

+Học sinh nhắc lại

ôxi, ít khí cacbo-nic khói bụi…
Họat Động 4:Em đã làm gì bảo vệ cơ quan hô
hấp.

+Nhóm trình bày.

Giáo viên phát phiếu học tập cho mỗi nhóm ghi vào
phiếu học tập sao đó trình bày,giáo viên nhận xét
4. Củng cố

+Học sinh trả lời

Hôm nay chúng ta học tự nhiên-xã hội bài gì ?

+Học sinh đọc

Giáo viên gọi vài học sinh đọc lại bài học
5.Dặn dò nhận xét
Về nhà xem lại bài và chuẩn bị bài kế
Tuần 2: tiết: 3
Ngày dạy: 6/9/ 2016
Bài :VỆ SINH HÔ HẤP
I:MỤC TIÊU:
- Nêu được những việc nên làm và không nên làm để giữ vệ sinh cơ quan hô hấp
- Nêu ích lợi tập thể dục buổi sáng và giữ sạch mũi, miệng.
*Kĩ năng sống
-Kĩ năng tư duy phê phán: Tư duy phân tích, phê phán những việc làm gây hại cho
cơ quan hô hấp.
-Kĩ năng làm chủ bản thân: Khuyến khích sự tự tin, lòng tự trọng của bản thân khi
thực hiện những việc làm có lợi cho cơ quan hô hấp.
-Kĩ năng giao tiếp: Tự tin, giao tiếp hiệu quả để thuyết phục người thân không hút
thuốc lá, thuốc lào ở nơi công cộng, nhất là nơi có trẻ em.
II:CHUẨN BỊ
GV:đồ dùng dạy học (tranh ảnh nếu có)
HS:Sách giáo khoa
5

III:CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Hoạt động giáo viên
1. ổn định lớp

Hoạt động học sinh
Lớp ổn định

2. Kiểm tra bài cũ:Giáo viên gọi vài học sinh đọc

+Học sinh đọc

lại bài học, giáo viên nhận xét.
3. Bài mới
a) Giới thiệu bài
Hôm nay chúng ta học tự nhiên-xã hội bài mới đó
là bài:”Vệ sinh hô hấp”
Giáo viên ghi tựa bài

+Học sinh nhắc lại

b) Các hoạt động
Hoạt động1:Thảo luận nhóm
Mục tiêu:Nêu ít lợi của việc tập thở vào buổii
sáng.
B1:Làm việc theo nhóm

+Học sinh làm việc

Giáo viên yệu cầu học sinh quan sát hình 1,2,3
trong sgk và thảo luận các câu hỏi.

+Tập thở sâu vào buổi sáng

Tập thở sâu vào buổi sáng có lợi gì ?

có lợi cho sức khoẻ…
+Hằng ngày súc miệng

Hằng ngày chúng ta nên làm gì để giữ sạch mũi

thường siêng,để cho khỏi

họng ?

nhiễm trùng…

B2:Làm việc cả lớp

+Học sinh trình bày

Giáo giên yêu cầu các nhóm trình bày giáo viên
nhận xét
Giáo viên nhắc nhở học sinh có thói quen tập thể
dục buổi sáng,có ý thức giữ gìn vệ sinh mũi họng.
Hoạt động 2:Thảo luận theo cặp
Mục tiêu:Nói được ít lợi:kể ra những việc nên làm
và không nên làmđể giữ vệ sinh cơ quan hô hấp.
*Tiến hành
6

+Học sinh thảo luận

B1:Làm việc theo cặp
Giáo viên yêu cầu hai học sinh ngồi cạnh nhau
cùng quan sát các hình ở trong sgk và trả lời các
câu hỏivà nói tên các việc nên làm và không nên
làm,để bảo vệ giữ vệ sinh cơ quan hô hấp

+Giữ vệ sinh chung

Các cặp làm việc giáo viên theo dõi giúp đỡ học
sinh.
Hình này vẽ gì ?

+Học sinh trả lời

Việc làm của các bạn trong hình có lợi hay có hại
đối với cơ quan hô hấp ?Tại sao ?
B2:Làm việc cả lớp

+Học sinh trình bày

Giáo viên gọi một số học sinh trình bày giáo viên
nhận xét.
*KL:Không nên ở trong phòng có người hút thuốc
lá,luôn quét dọn lau chùi đồ trong nhà sạch sẽ…
4. Củng cố.

+Học sinh trả lời

Hôm nay chúng ta học tự nhiên-xã hội bài gì ?

+Học sinh đọc

Giáo viên gọi vài học sinh đọc lại bài học

+Học sinh trả lời

Tập thể dục buổi sáng có lợi gì ?
5. Dặn dò nhận xét
Về nhà xem lại bài và chuẩn bị bài kế
Tuần 2: tiết: 4
Ngày dạy : 8/9/2016

Bài :PHÒNG BỆNH ĐƯỜNG HỐ HẤP
I:MỤC TIÊU:

- Kể được tên một số bệnh thường gặp ở cơ quan hộ hấp như viêm mũi, viêm
họng, viêm phế quản, viêm phổi .
- Biết cách giữ ấm cơ thể, giữ vệ sinh mũi miệng .
- Nêu nguyên nhân mắc các bệnh đường hô hấp
7

*Kĩ năng sống
-Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin: Tổng hợp thông tin, phân tích những tình
huống có nguy cơ dẫn đến bệnh đường hô hấp.
-Kĩ năng làm chủ bản thân: Đảm nhận trách nhiệm với bản thân trong việc phòng
bệnh đường hô hấp.
-Kĩ năng giao tiếp: Ứng xử phù hợp khi đóng vai bác sĩ và bệnh nhân.
II:CHUẨN BỊ
GV:đồ dùng dạy học ( tranh ảnh nếu có )
HS:Sách giáo khoa
III:CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Hoạt động giáo viên

Hoạt động học sinh

8

1. ổn định lớp

Lớp ổn định

2. Kiểm tra bài cũ:Giáo viên gọi vài học sinh đọc

+Học sinh đọc

lại bài học,giáo viên nhận xét.
3. Bài mới
a) Giới thiệu bài
Hôm nay chúng ta học tự nhiên-xã hội bài mới đó
là bài:”Phòng bệnh đường hô hấp”
Giáo viên ghi tựa bài

+Học sinh nhắc lại

b) Các hoạt động
Hoạt động 1:Động não
Mục tiêu:Kể được mục tiêumột số bệnh đường hô
hấp thường gặp.
*Tiến hành
Giáo viên yêu cầu học sinh nhắc lại các tên bộ

+Học sinh làm việc

phận cơ quan hô hấp đã học ở bài trước,sau đó đề
nghị mỗi học sinh kể tên một bệnh đường hô hấp
thường gặp mà em biết.
Giáo viên giảng:Tất cả các bộ phận của cơ quan
hô hấpđều có thể bị bệnh đường hô hấp thườg
gặp là:Bệnh viêm mũi,viên họng,viêm phế quản…
Hoạt động 2:Làm việc với sách giáo khoa
Mục tiêu:Học sinh nêu được nguyên nhân và cách
đề phòng bệnh đường hô hấp.
* Tiến hành
B1:Làm việc theo cặp
Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát và trao đổi nội
dung hình 1-6 trang 10,11
H1,2 Nam mặc áo trắng đang nói chuyện với bạn
của Nam.
Em có nhận xét gì về cách ăn mặc của bạn Nam.
H3 Cảnh bác sĩ nói với Nam sau khi đã khám bệnh
cho Nam ?
9

+Học sinh thảo luận

Nguyên nhân khiến Nam bị viêm họng ? Bạn của
Nam đã khuyên Nam điều gì ?
H4.Cảnh thầy giáo khuyên một học sinh cần mặc
đủ ấm?Tại sao thầy giáo khuyên bạn mặc đủ ấm ?
H5.Cảnh một người qua khuyên hai bạn,không nên
ăn quá nhiều đồ lạnh ?
H6.Cảnh bác sĩ vừa khám vừa nói với bệnh nhân?
Nêu tác hại của việc bệnh viêm phổi.
B2:Làm việc cả lớp.
Giáo viên gọi từng nhóm trình bày giáo viên nhận

+Học sinh trình bày

xét
*KL:Các bệnh hô hấp thường gặp là bệnh viêm
phổi,viêm phế quản…
Nguyên nhân chính do bị nhiễm trùng…
Hoạt động 3:Chơi trò chơi bác sĩ.
Mục tiêu:Giúp học sinh củng cố kiến thức đã học
được phòng bệnh đường hô hấp.
*Tiến hành
B1: Giáo viên hướng dẫn cách chơi một số đóng vai
bệnh nhân,một số đóng vai bác sĩ,yêu cầu học sinh
đóng vai bác sĩ nêu được tên bệnh.

B2:Tổ chức cho học sinh chơi
Giáo viên cho học sinh chơi,sau mỗi lần chơi giáo

+Học sinh chơi

viên nhận xét.
4. Củng cố
Hôm nay chúng ta học tự nhiên-xã hội bài gì ?

+Học sinh trả lời

Nêu tác hại của việc bệnh viêm phổi,viêm phế

+Học sinh trả lời

quản…
5. Dặn dò nhận xét
Về nhà xem lại bài và chuẩn bị bài kế

10