Giáo án bài 10 lịch sử lớp 10

Gửi bởi: Trần Thị Minh Hằng vào ngày 2019-05-12 08:29:35 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

TUẦN 11
TIẾT 11
CHƯƠNG II : THỜI ĐẠI DỰNG NƯỚC VĂN LANG – ÂU LẠC
Bài 10 : NHỮNG CHUYỂN BIẾN TRONG ĐỜI SỐNG KINH TẾ
A.MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1. Kiến thức: HS hiểu:
- Những chuyển biến lớn có ý nghĩa quan trọng của nền kinh t ế n ước
ta.
- Công cụ cải tiến : Nghề luyện kim xuất hiện  năng suất lao động
tăng.
- Nghề nông nghiệp trồng lúa nước ta ra đời  đời sống người Việt Cổ
ổn định.
2. Kỹ năng:
Bồi dưỡng cho HS kỹ năng nhận xét, so sánh liên hệ thực tế.
3. Tư tưởng:
Giáo dục tinh thần sáng tạo trong lao động.
B. CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:
GV:Công cụ đá phục chế.
HS: SGK, vở ghi và đồ dùng học tập.
C. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC.
1. Ổn đinh:
2.Kiểm tra bài cũ:
3. Dạy và học bài mới.
Giới thiệu bài mới:: Trong quá trình sinh sống, con người luôn tìm cách c ải
tiến công cụ lao động. Chính vì điều này đã làm cho đời sống của con
người ngày càng tốt hơn. Vậy họ đã cải tiến công cụ ntn, ý nghĩa của nó
đối với đời sống của người nguyên thuỷ ở trên đất nước ta ra sao ch ứng ta
cùng tìm hiểu qua bài học hôm nay.
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS

NỘI DUNG KIẾN THỨC CẦN
ĐẠT
HĐ1: Cá nhân – Cả lớp.
1. Công cụ sản xuất và thuật luyện
HS đọc mục 1 SGK trang 30, xem kim
hình 28, 29.
a. Công cụ sản xuất
GV? Qua hình 28,29,30 em thấy công
cụ sản suất của người nguyên thuỷ
gồm những gì?
- Công cụ sản xuất : Rìu đá có vai
HS: Rừu đá có vai, lưỡi đục, công cụ mài nhẵn 2 mặt, lưỡi đục, công cụ
bằng xương, đồ gốm...
bằng xương, sừng đồ gốm…
GV? Những công cụ bằng đá, xương, - Xuất hiện đồ trang sức bằng đá.

sừng đã được tìm thấy ở địa phương
nào? Thời gian xuất hiện
b. Thuật luyện kim
HS: Dựa theo thông tin SGK trả lời.
- Cuộc sống định cư buộc con
người cải tiến công cụ và đồ dùng.
HS đọc mục 2 trang 31,32 SGK
- Từ kỹ thuật làm gốm  kỹ thuật
GV? Địa bàn cư trú của người Việt luyện kim.
cổ trước đây sống ở đâu, sau đó được - ý nghĩa: nhờ công cụ bằng đồng
mở rộng như thế nào?
đã làm cho năng suất tăng, diện tích
HS: Vận dụng kiến thức đã học để đất mở rộng, chăn nuôi phát triển
trả lời.
con người đỡ vất vả.
GV? Để định cư lâu dài, con người
cần làm gì?
HS: Cải tiến công cụ lao động
GV? Công cụ cải tiến sau đồ đá là gì?
Đồ đồng xuất hiện như thế nào?
2. Nghề nông trồng lúa nước ra đời
GV? Thuật luyện kim được phát ở đâu và trong điều kiện nào?
minh, có ý nghĩa như thế nào đối với
cuộc sống của người Việt Cổ?
- Nghề nông trồng lúa nước ra đời
HS: Nhờ công cụ bằng đồng đã làm ở các đồng bằng ven sông, các
cho năng suất tăng,
thung lũng, ven suối….
diện tích được mỡ rông, chăn nuôi
phát triển…
HĐ3: Nhóm - Cá nhân.
HS đọc mủc 3 trang 32 SGK
HS thảo luận :Những dấu tích nào
chứng tỏ người Việt cổ đã phát minh
ra nghề trồng lúa nước?
HS Các nhóm báo cáo kết quả dựa
vào các ý chính sau.
+ Nước ta: quê hương loài người.
+ Công cụ (đá ,đồng….)
+ Cây lúa:
+ Nghề: trồng trọt, chăn nuôi.
GV: Nhận xét chung.
GV? Theo em vì sao từ đây con người
có thể định cư lâu dài ở đồng bằng
ven sông lớn?
HS: Trồng trọt và chăn nuôi phát triển
do đó con người có thể định cư lâu
dài ở một nơi cố định.

- Ý nghĩa: con người có thể sống
định cư ở đồng bằng ven sông lớn.

4: Sơ kết bài học:
Gv sơ kết lại toàn bài:
+ Sản xuất phát triển  nâng cao đời sống.
+ Người Việt Cổ đã tao ra thuật luyện kim và nghề nông trồng nước.
+ Cuộc sống ổn định hơn.
- Học theo những câu hỏi cuối bài.
5: Hướng dẫn học tập ở nhà.
- Soạn trước nội dung của bài 11.
IV. RÚT KINH NGHIỆM.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------