Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải vở bài tập Địa Lý 8 bài 36: Đặc điểm đất Việt Nam

28b34a560a3b396f02a4c1276ad3f80d
Gửi bởi: ngọc nguyễn vào 02:51 PM ngày 4-01-2019 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 223 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Gi bài Lý 8ả bài 36: đi Vi Namặ ệBài trang 67 VBT Lí 8:ị các mũi tên và đi dung phù đẽ ểhoàn thành các nhân hình thành Vi Nam.ơ gi i:ờ ảBài trang 67 VBT Lí 8:ịa) bi hình tròn th hi di tích nhóm chính taẽ ướtheo ng li sau:ả ệNhóm tấ so ng di tích nhiên (%)ỉ ựĐ feralit núi th pấ 65Đ mùn núi caoấ 11Đ phù saấ 24b) Nh xét:ậL gi i:ờ ảa) b) feralit núi th chi tr ng nh (65%), sau đó là phùấ ấsa (24%) và ít nh là núi cao (11%).ấ ấBài trang 68 VBT Lí 8:ị Hãy đi vào ng sau các dung phù p:ề ợL gi i:ờ ảNhóm tấ tính chungặ các lo tồ ấchính Giá tr ngị ụĐ feralitấđ núi th pồ chua, nghèo mùn,ấnhi sét. Có màu đề ỏvàng do tích nhi uụ ềôxit và nhôm.ắ feralit trên đá vôi,ấđ feralit trên đá baấdan. Tr ng cây côngồnghi và ănệqu .ảĐ mùn núiấcao p, nhi mùn.ố ềMàu đen ho nâu.ặ mùn feralit tấ ấmùn núi cao. Tr ng ngồ ừphòng .ộĐ tấ ụphù sa sông,bi nể Phì nhiêu, ít chua,nhi mùn, gi cề ướt t.ố phù sa phù saấ ổng t, chua, phèn,ọ ấm n.ặ Tr ng câyồl ng th c,ươ ựcông nghi pệng ngày, câyắăn qu ,...ảBài trang 68 VBT Lí 8ị Hãy gi thích câu ng “Khoai ,ả ạm quen”.ạ ấL gi i:ờ ả“ Khoai hi ng khi các lo rau qu tr ng nh ngấ ượ ượ ữn i, ru ng thu n, nên nhân dân ta th ng áp ngơ ườ ụkinh nghi này .ệ ụ“ quen” là do tính cây lúa tr ng quanh năm tạ ượ ấquen phát tri n, ng nông dân gieo đúng mùa và mẽ ườ ắđ tính cây lúa chăm sóc và thu n.ượ ượ ơBài trang 69 VBT Lí 8:ị dung bên ph dung bên tráiố ộđ th xu ng bi ng (tăng ho gi m) trong vi ng ướ ởn ta hi nay.ướ gi i:ờ
2020-09-30 02:16:22