Giải vở bài tập Địa Lý 8 bài 16: Đặc điểm kinh tế các nước Đông Nam Á

Gửi bởi: ngọc nguyễn vào ngày 2019-01-04 15:32:23 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Gi bài Lý 8ả bài 16: đi kinh các Đông Nam Áặ ướBài trang 33 VBT Lí 8:ị bi hình th hi tăng tr ngẽ ưởkinh năm 2000 Đông Nam theo ng li đây:ế ướ ướN cướ tăng tr ngỉ ưở(%) cướ tăng tr ng (%)ỉ ưởIn-đô-nê-xi-a 4,8 Thái Lan 4,4Ma-lai-xi-a 8,3 Vi Namệ 6,7Phi-lip-pin 4,0 Xi-ga-po 9,9L gi i:ờ ảBi th hi tăng tr ng kinh cể ưở ướĐông Nam năm 2000Bài trang 33 VBT Lí 8:ị Đi dung (tăng ho gi m) vào thề ểhi xu ng thay tr ng các khu kinh trong GDP khuệ ướ ủv Đông Nam Á.ựL gi i:ờ Bài trang 34 VBT Lí 8:ị vào ng đây, hãy tính nự ướ ảl ng lúa, cà phê các Đông Nam và châu so th gi iượ ướ ớ(năm 2000). Ghi qu vào tr ng trong ng:ế ảL gi i:ờ ảBài trang 34 VBT Lí 8:ị Đi vào đây các dung phùề ướ ộh p.ợ gi i:ờ ảBài trang 34 VBT Lí 8ị Đông Nam có nh ng đi ki nhiênữ ựthu tr ng lúa c:ậ ướ(Đánh vào tr ng có đúng nh t)ấ ấa) phù sa màu khí nóng m, sông ngòi dày cấ ặb) phù sa màu khí gió mùa, ngu dàoấ ướ ồc) phù sa màu khí nóng m, ngu dàoấ ướ ồd) phù sa màu khí gió mùa, sông ngòi dày cấ ặL gi i:ờ (Đánh vào tr ng có đúng nh t)ấ ấa) phù sa màu khí nóng m, sông ngòi dày cấ ặX b) phù sa màu khí gió mùa, ngu dàoấ ướ ồc) phù sa màu khí nóng m, ngu dàoấ ướ ồd) phù sa màu khí gió mùa, sông ngòi dày cấ