Giải vở bài tập Địa Lý 8 bài 15: Đặc điểm dân cư, xã hội Đông Nam Á

Gửi bởi: ngọc nguyễn vào ngày 2019-01-04 15:33:34 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Gi bài Lý 8ả bài 15: đi dân xã Đông Nam Áặ ộBài trang 31 VBT Lí 8:ị bi hình th hi dân Đôngẽ ủNam Á, châu và th gi theo ng li sau:ế ệLãnh thổ dân năm 2002 (tri ng i)ố ườĐông Nam 536Châu 3766Th gi iế 6215L gi i:ờ Bi th hi dân Đông Nam Á, châu và th gi năm 2002.ể ớBài trang 32 VBT Lí 8:ị Đi vào ng sau tên và tên th đôề ướ ủc các Đông Nam Á:ủ ướ ởL gi i:ờ ảTên cướ Th đôủ Tên cướ Th đôủVi Namệ Hà iộ In-đô-nê-xi-a Gia-các-taLào Viên Chăn Xin-ga-po Xin-ga-poCam-pu-chia Phnom-pênh Bru-nây Ban-đa Xê-ri Bê-ga-oanThái lan Băng cố Phi-lip-pin Ma-ni-laMi-an-ma Y-an-gun Đông-ti-mo Đi-liMa-lai-xi-a Cua-la-lum-pơBài trang 32 VBT Lí 8:ị Đi vào tr ng sau nh ng iề ộdung thi t:ầ ếL gi i:ờ Bài trang 32 VBT Lí 8ị dung nào đây không ph là cộ ướ ặđi chung các Đông Nam Á?ể ướL gi i:ờ ả(Đánh vào tr ng có dung phù p)ấ ợa) Dân tăng khá nhanhốb) Sau chi tranh th gi th hai dành pế ượ ậc) Tr ng lúa c. là ngu ng th chínhồ ướ ươ ựX d) Dân trong có cùng ngôn ngư ướ