Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải toán bằng cách lập phương trình

64646630316364383137373262303639353931386564396163373331353163333131373431653731616632666634303539316131643334636537373131663036
Gửi bởi: Pham Tho Hoan vào 02:14 PM ngày 27-05-2016 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 1403 | Lượt Download: 21 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Chọn ẩn số, đơn vị cho ẩn số, điều kiện thích hợp cho ẩn số

Biểu đạt các đơn vị khác theo ẩn (chú ý cùng đơn vị)

Dựa vào các dữ kiện, điều kiện của bài toán, lập phương trình hoặc hệ phương trình

Giải phương trình

Đối chiếu với điều kiện xem ẩn số tìm được từ phương trình có phù hợp không.

Trả lời bài toán