Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 trường THPT chuyên Bắc Ninh lần 1

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-04-10 02:16:36 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 224 | Lượt Download: 0 | File size: 0.768768 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BẮC NINH

TRƯỜNG THPT HÀN THUYÊN

(Đề có 06 trang)ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM

NĂM HỌC 2018 - 2019

MÔN: TOÁN 12

Thời gian làm bài: 90 phút;

(50 câu trắc nghiệm)

Mã đề 628(Học sinh không được sử dụng tài liệu)

Họ, tên học sinh:..................................................................... Số báo danh: .............................

Câu 1: Cho hàm số. Kết quả nào sau đây là sai?A. Phương trìnhcó ít nhất một nghiệm trong khoảngB. Phương trìnhcó nhiều nhất 3 nghiệm.C. Phương trìnhcó ít nhất một nghiệm trong khoảngD. Phương trìnhkhông có nghiệm trong khoảngCâu 2: Cho hình chóp đều

bằng

A.có tất cả các cạnh bằng

B.C.Câu 3: Cho parabol

A.Cô sin của góc giữa mặt bên và mặt đáy

D.. Tọa độ đỉnh của parabol

B.C.Câu 4: Cho hình lập phương, cạnh

D.. Khoảng cách giữa hai mặt phẳngbằng

A.B.C.D.Câu 5: Khẳng định nào dưới đây sai ?

A. Hàm số

C. Hàm sốlà hàm số lẻ.B. Hàm sốlà hàm số lẻ.D. Hàm sốCâu 6: Tập nghiệm của bất phương trình

B.C.D.A.đồng biến trên

B.Câu 8: Trong mặt phẳng

A. 9C.

cho hai điểmB.là hàm số lẻ.

A.Câu 7: Hàm sốlà hàm số lẻ.khi và chỉ khi

D.

. Độ dài đoạn thẳngC. 3bằngD.

Trang 1/6 - Mã đề 628Câu 9: Cho biểu thức. Biểu thức nào sau đây là kết quả rút gọn củaA.B.C.?D.Câu 10: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

A. Một đường thẳng vuông góc với một mặt phẳng khi nó vuông góc với 2 đường thẳng cắt nhau trong

mặt phẳng ấy.

B. Một đường thẳng vuông góc với một trong hai mặt phẳng song song với nhau thì vuông góc với mặt

phẳng còn lại.

C. Một đường thẳng a vuông góc với một đường thẳng song song với một mặt phẳng thì đường thẳng

a sẽ vuông góc với mặt phẳng đó.

D. Một mặt phẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì vuông góc với đường thẳng

còn lại.

Câu 11: Giới hạnbằngA.B.C.Câu 12: Cho hàm số. Xác địnhA.B.. Tập nghiệmA.B.C.D.Câu 14: Trong mặt phẳng

A.của bất phương trình,D.vuông góc với mặt phẳngBiết khoảng cách giữa hai đường thẳng

B.bằngC.Câu 15: Cho hình chóp?D.bán kính của đường tròn

B.A.để hàm số liên tục trênC.Câu 13: Cho hàm sốcạnhD.bằng

. Độ dài đoạnC.Câu 16: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham sốlà hình vuông

bằngD.

thuộc đoạnđể phương trìnhvô nghiệm.

A.B.Câu 17: Cho hàm số

có hệ số góc bằng

A.,(và. Khi đó tổng

B.Câu 18: Tìm hệ số của

A. 498888C.

là tham số) có đồ thịD.

. Biết tiếp tuyến vớitạilà

C.D.trong khai triển biểu thức sau:

B. 314928C. 314982D. 489888

Trang 2/6 - Mã đề 628Câu 19: Cho hàm sốA. 4có đồ thị như hình vẽ. Số nghiệm của phương trìnhB. 6C. 2D. 5.Câu 20: Nếu số cạnh của một đa giác đều tăng thêm 10 cạnh thì số đường chéo của đa giác tăng thêm

235 đường chéo. Số cạnh của đa giác đều ban đầu là

A. 20B.C.D.Câu 21: Có bao nhiêu đẳng thức đúng?

1)2)3)4)A. 2B. 1C. 4Câu 22: Cho hình lập phương

Giá trị nhỏ nhất của

A.có cạnh bằng 1. Gọilà điểm nằm trên đường thẳngbằng

B.C.Câu 23: Cho hình chóp đều

trong đoạnD. 3có cạnh đáy bằng chiều caosao choD.

và bằngDiện tích của thiết diện của hình chópGọilà điểm nằmcắt bởi mặt phẳngbằng

A.B.Câu 24: Cho tứ diện

cách từ

A.C., cóđến mặt phẳngD.đôi một vuông góc và. Khoảngbằng

B.C.D.Trang 3/6 - Mã đề 628Câu 25: Cho tứ diệnGọilần lượt là trọng tâm tam giácvà tam giácMệnhđề nào sau đây sai ?

A.

B. hai đường thẳng

C. đường thẳngchéo nhau.song song với mặt phẳngD. các đường thẳngđồng qui.Câu 26: Cho phương trình:

để thỏa mãn tham số. Để phương trình có nghiệm, điều kiệnlà :A.B.C.Câu 27: Trong mặt phẳng tọa độD.cho đường trònvà 2 đường thẳng. Gọi

Giá trị lớn nhất củasao chosong song vớibằng:A.B.C.Câu 28: Cho hàm sốcó đồ thịđường thẳngD.

. Số tiếp tuyến của đồ thịsong song vớiA. 3B. 2C. 1Câu 29: Cho phương trìnhD. 0

. Đặt, ta đượcphương trình nào dưới đây?

A.B.C.D.Câu 30: Cho hàm số. Chọn khẳng định đúng?A.

Câu 31: Biết

A.B.

C.

thì biểu thứcB.có giá trị bằngC.Câu 32: Cho khai triển

bằng

A.D.D.

. TổngB.C.D.Câu 33: Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

A. Hai đường thẳng lần lượt nằm trên hai mặt phẳng song song thì song song với nhau.

B. Hai đường thẳng cùng song song với một mặt phẳng thì song song với nhau.

C. Hai đường thẳng lần lượt nằm trên hai mặt phẳng cắt nhau thì cắt nhau.

D. Hai đường thẳng không song song và lần lượt nằm trên hai mặt phẳng song song thì chéo nhau.

Trang 4/6 - Mã đề 628Câu 34: Cho hàm số

A.. Hàm số gián đoạn tại điểm

B.C.D.Câu 35: Phương trình nào dưới đây có tập nghiệm trùng với tập nghiệm của phương trình

A.B.C.Câu 36: Hệ phương trình

A. 1Câu 37: Cho hình chóp

là trung điểm của

đề nào sai?

A.C. 3Câu 38: Trong mặt phẳngC.

đường thẳngB.Câu 39: Giới hạn

A.?

D. 4có đáy là tam giác đều,

là đường cao của tam giácB.A.D.có bao nhiêu cặp nghiệm

B. 2?Gọi

là trọng tâm tam giác

. Trong các mệnh đề sau, mệnh

D.có một véc tơ chỉ phương là

C.D.C.D.bằng:

B.Câu 40: Một vật thể chuyển động theo quy luậtvới(giây) là khoảng thời gian từ lúcvật bắt đầu chuyển động và (mét) là quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian đó. Trong khoảng

thời gian kể từ lúc bắt đầu chuyển động đến lúc đạt vận tốc lớn nhất, vật thể chuyển động được quãng

đường là

A.B.C.D.Câu 41: Một sợi dây kim loại

được cắt thành hai đoạn. Đoạn thứ nhất uốn thành hình vuông cạnh

đoạn thứ hai uốn thành đường tròn bán kính

Để tổng diện tích của hình vuông và hình tròn nhỏ

nhất thì tỉ số

A. 4bằng

B. 1C. 3D. 2Câu 42: Trong các dãy số sau, dãy số nào có giới hạn hữu hạn?

A.B.C.D.Câu 43: Trong các phương trình sau phương trình nào có nghiệm ?

B.

A.

C.D.

Trang 5/6 - Mã đề 628Câu 44: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai?

A. Dãy số có tất cả các số hạng bằng nhau là một cấp số cộng.

B. Dãy số có tất cả các số hạng bằng nhau là một cấp số nhân.

C. Một cấp số cộng có công sai dương là một dãy số dương.

D. Một cấp số cộng có công sai dương là một dãy số tăng.

Câu 45: Tập xác định của hàm số

A.B.C.D.Câu 46: Một con xúc sắc cân đối và đồng chất được gieo ba lần. Gọi

là xác suất để số chấm xuất hiện

lần thứ nhất, lần thứ hai, lần gieo thứ ba theo thứ tự là một cấp số nhân. Khi đó

bằng:

A.B.C.D.Câu 47: Trong mặt phẳng cho

điểm phân biệt. Số các véc tơ khác véc tơ-không có điểm đầu và điểm

cuối là 2 trong điểm đã cho là

A.B.C.Câu 48: Trong mặt phẳng tọa độcho hai đường thẳngPhương trình đường phân giác của góc tạo bởi

định bởi

A.,chứa gốc tọa độ

B.C.

là:Câu 50: Tổng tất cả các nghiệm trên đoạncủa phương trìnhB.,và nằm trong miền xácCâu 49: Đạo hàm của hàm số

A.

C.A.D.D.B.

D.C.

D.----------- HẾT ----------Trang 6/6 - Mã đề 628
phamthothaiduong1509@gmail.com
2020-09-24 13:57:56