Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài tập trang 95 SGK Sinh lớp 6: Cấu tạo và chức năng của hoa

6e849af731efc31ba0e6b5f1d93b06c7
Gửi bởi: Phạm Thị Linh vào ngày 2018-08-03 08:10:04 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 369 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Gi bài trang 95 SGK Sinh 6: và ch năng aả ủhoaA. Tóm lý thuy t:ắ ếHoa bao các ph chính: đài, tràng, nh và nh y. Đài và tràng làm thành bao hoa ệnh và nh y. Tràng nhi cánh hoa, màu cánh hoa khác nhau tùy lo i. Nh có nhi ềh ph mang bào sinh c. Nh có ch noãn mang bào sinh cái. Nh và ịnh là ph sinh ch hoa.ụ ủB. ng gi bài SGK trang 95 Sinh 6:ướ ớBài 1: (trang 95 SGK Sinh 6)Làm tiêu các ph hoa:ả ủTách các ph hoa, các ph đã tách theo trí chúng trên ượ ởhoa. Dùng keo ho băng dính dán ch chúng trên gi theo th đã t. Ghi chú tên và ch ứnăng chính ph hoa đó.ỗ ủĐáp án và ng gi bài 1:ướ ảLàm tiêu các ph hoa theo trình nh ghi ph ng gi bài trong ướ ậSGK.Bài 2: (trang 95 SGK Sinh 6)Quan sát các lo hoa khác nhau:ạCh ba lo hoa khác nhau. Hãy quan sát th các ph ng hoa, tìm nh ng đi ểgi ng nhau và khác nhau các hoa đó?ố ủĐáp án và ng gi bài 2:ướ ảCh lo hoa khác nhau (ch ng n: hoa ng, hoa i, hoa súng...), quan sát ng ph đọ ểtìm ra nh ng đi gi ng và khác nhau gi chúng (chú ph n: đài, tràng, nh nh y).ữ ụBài 3: (trang 95 SGK Sinh 6)Hãy nêu tên, đi và ch năng nh ng ph chính hoa. ph nào là quan tr ngặ ọnh t? Vì sao?ấĐáp án và ng gi bài 3:ướ ảĐài: o: ph loe ra, trên và cu ng hoa.ấ ố Ch năng: nh và nh y.ứ ụTràng: o: nhi cánh hoa, thành bao hoa, màu hoa khác nhau.ấ ạ Ch năng: thu hút côn trùng, nh và nh hoa.ứ ụNh :ị o: ch nh và bao ph n, ch ph mang bào sinh c.ấ ự Ch năng: quan sinh hoaứ ủNh y:ụ o: nh y, vòi nh và nh y, có ch noãn mang bào sinh cái.ấ ụ Ch năng: quan sinh hoa.ứ ủB ph quan tr ng nh hoa là nh và nh hoa vì nh và nh hoa ch bào sinh ụđ và sinh cái và là quan sinh ch hoa.ự ủDOC24.VN