Thông báo: Doc24.vn vừa cập nhật lên phiên bản mới, dữ liệu người dùng được tích hợp với các trang olm.vn, hoc24.vn và bingbe.com
Bạn hãy dùng email để đăng nhập vào hệ thống. Nếu tài khoản chưa có thì đăng ký lại bằng email này.
Nếu gặp các lỗi phát sinh vui lòng liên hệ: 0986 557 525 hoặc email: haductho@gmail.com

Giải bài tập trang 94, 95 SGK Toán 5: Luyện tập chung diện tích hình thang

Gửi bởi: phamthihue vào ngày 2017-01-10 14:23:13
Nội dung
Doc24.vnGi bài trang 94, 95 SGK Toán Luy chung di nệ ệtích hình thangH ng gi bài ướ Luy 1, trang 94 SGK Toán 1ớ ậCâu 1: Tính di tích hinh thang có dài hai đáy là và b, chi cao h:ệ ượ ềCâu 2: th ru ng hình thang có đáy là 120 m. áy bé ng 2/3 đáy n,ằ ớđáy bé dài chi cao 5m. Trung bình 100 mét vuông thu ho ch đc 64,5ơ ượkg thóc. Tính ki­lô­ố am thóc thu ho ch đc trên th ru ng đó.ạ ượ ộCâu 3: Đúng ghi Đ, sai ghi Sa) Di tích hình thang AMCD, MNCD, NBCD ng nhau ằb) Di tích hình thang AMCD ng 1/3 di tích hình ch nh ABCD.ệ ậH NG GI IƯỚ ẢCâu 1: Di tích hinh thang là:ệDoc24.vnDoc24.vna) 25,2249)2132( (cm 2)Đáp :ốCâu 2:Đáy bé th ru ng hình thang là:ủ ộ120 2/3 80 (m)Chi cao th ru ng hình thang là:ề ộ80 75 (m)Di tích th ru ng là:ệ ộ7500275).80120( (m 2)1 mét vuông thu ho ch đc thóc là:ạ ượ ố64,5 100 0,645 (kg thóc)S thóc thu ho ch đc trên th ru ng là:ố ượ ộ0,645 7500 4837,5 (kg)Đáp 4837,5 kgốCâu 3:a) Ghi ch vào tr ngữ ốBa hình thang AMCD, MNCD, NBCD có di tích ng nhau vì chung đáy DC,ệ ằDoc24.vnDoc24.vnCó chi cao ng nhau là đo th ng AD, có đáy bé ng cmề .b) Ghi ch vào tr ngữ ốDi tích hình ch nh ABCD ng: AB AD 9cm ADDi tích hình thang AMCD ng:ệ ằTa có:b) Di tích hình thang AMCD ng 1/3 di tích hình ch nh ABCD.ệ ậH ng gi bài 1, trang 95 SGK Toán 5ướ ớCâu 1: Tính di tích hình tam giác vuông có dài hai nh góc vuông là:ệ ạa) cm và cmb) 2,5 cm và 1,6 cmc) 2/5 dm và 1/6 dmCâu 2: Di tích hình thang ABED di tích hình tam giác BECệ ủbao nhiêu đ­xi­mét vuông?ềDoc24.vnDoc24.vnCâu 3: Trên nh hình thang ng ta ng 30% di tích đt độ ườ ườ ểtr ng đu và 25% di tích đt tr ng chu iồ .a) có th tr ng đc bao nhiêu cây đu đ, bi ng tr ng cây đu đỏ ượ ủc 1,5 mét vuông đtầ .b) cây chu đc tr ng nhi cây đu bao nhiêu cây, bi tỏ ượ ếr ng tr ng cây chu mét vuông đtằ ấH NG GI IƯỚ ẢCâu 1: Di tích hình tam giác vuông ng dài hai nh góc vuông chiaệ ạcho Câu 2:Di tích hình thang ABED là:ệ ủ46,222,1).6,15,2( (dm 2)Chi cao hình tam giác BEC ng dài đo AH 1,2 dm nên di tíchề ệDoc24.vnDoc24.vnc hình tam giác BEC ngủ ằ78,022,13,1 (dm 2)Di tích hình thang ABED di tích hình tam giác BEC là:ệ ủ2,46 0,78 1,68 (dm2)Đáp 1,68 (dmố 2)Câu 3:Di tích nh hình thang là:ệ ườ2400240)5070( (m 2)Di tích tr ng cây đu là: 2400 100 30 720 (m 2)Di tích tr ng chu là: 100 25 600 (m 2)S cây đu đc tr ng là: 720 1,5 480 (cây)ố ượ ồb) cây chu đc tr ng là: 600 600 (cây)ố ượ ồS cây chu tr ng đc nhi ượ cây đu là:ố ủ600 480 120 (cây)Đáp số a) 480 cây b) 120 câyDoc24.vnTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.